Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 78

Hold deg klar, trofaste forvalter!

Hold deg klar, trofaste forvalter!

LUKAS 12:35–59

  • DEN TROFASTE FORVALTER MÅ HOLDE SEG KLAR

  • JESUS KOMMER FOR Å SKAPE SPLITTELSE

Jesus har fortalt at det bare er en ‘liten hjord’ som vil få en plass i det himmelske riket. (Lukas 12:32) Det å få denne storslåtte belønningen er ikke noe man kan ta lett på. Det Jesus videre sier, understreker hvor viktig det er at en person har den rette holdningen hvis han skal kunne bli en del av Riket.

Han oppfordrer disiplene til å holde seg klare til han kommer tilbake. Han sier: «Vær påkledde og klare, og la lampene deres brenne. Og vær lik slaver som venter på at deres herre skal vende tilbake fra bryllupsfest, så de straks kan lukke opp for ham når han kommer og banker på. Lykkelige er de slavene som herren finner våkne når han kommer!» – Lukas 12:35–37.

Det er lett for disiplene å forstå hvilken holdning Jesus sikter til med denne illustrasjonen. De tjenerne han snakker om, er klare og venter på at deres herre skal komme tilbake. Jesus forklarer: «Hvis [herren] kommer i den andre nattevakten [fra ca. kl. 21 til midnatt] eller først i den tredje [fra midnatt til ca. kl. 3] og ser at de er klare, da har de virkelig grunn til å være lykkelige!» – Lukas 12:38.

Dette er ikke bare et råd om å være iherdige tjenere, eller arbeidstakere. Dette framgår tydelig av at Jesus, Menneskesønnen, tar seg selv med i illustrasjonen. Han sier til disiplene: «Hold dere klare, dere også, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.» (Lukas 12:40) På et tidspunkt i framtiden vil Jesus altså komme. Han vil at disiplene hans – spesielt dem som hører til den «lille hjord» – skal være klare.

Peter vil forsikre seg om at han forstår hva det Jesus sier, betyr. Han spør: «Herre, forteller du denne illustrasjonen bare til oss eller til alle?» Jesus svarer ikke direkte på dette, men forteller i stedet en illustrasjon som har likhetstrekk med den han nettopp har fortalt. Han sier: «Hvem er egentlig den trofaste og kloke forvalter, som hans herre skal sette over tjenerstaben sin for å gi dem den maten de trenger, i rette tid? Lykkelig er den slaven hvis hans herre ser ham gjøre dette når han kommer! Jeg sier dere i sannhet: Han skal sette ham over alt han eier.» – Lukas 12:41–44.

I den første illustrasjonen er «herren» tydeligvis Jesus, Menneskesønnen. Det er derfor logisk at ‘den trofaste forvalter’ må bestå av menn som er en del av den «lille hjord», som skal få Riket. (Lukas 12:32) I den andre illustrasjonen sier Jesus at en gruppe som består av noen medlemmer av den «lille hjord», kommer til å gi «tjenerstaben» hans «den maten de trenger, i rette tid». Så Peter og de andre disiplene som får undervisning og åndelig mat av Jesus, kan trekke den slutning at Menneskesønnen skal komme i løpet av en periode i framtiden. Og i den perioden vil det finnes en velfungerende ordning som sørger for at Jesu disipler, Herrens ‘tjenerstab’, får åndelig mat.

Jesus framhever så på enda en måte hvorfor disiplene må være på vakt og passe nøye på hvilken holdning de har. Grunnen er at det er mulig å bli sløv og til og med gå så langt at man motarbeider medtjenerne sine. Jesus sier: «Hvis den slaven skulle si i sitt hjerte: ‘Min herre drøyer med å komme’, og han begynner å slå tjenerne og tjenestekvinnene og å spise og drikke seg full, da skal slavens herre komme på en dag og i en time han ikke venter det, og han skal straffe ham meget strengt og sende ham ut blant de illojale.» – Lukas 12:45, 46.

Jesus sier at han har kommet «for å tenne en ild på jorden». Og det har han gjort, for han har reist spørsmål som fører til mange opphetede diskusjoner, og som resulterer i at falske læresetninger og tradisjoner blir lagt i aske. Dette gjør at til og med mennesker som man kunne vente sto sammen, blir splittet – «far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor». – Lukas 12:49, 53.

Det Jesus har sagt hittil, har vært rettet spesielt til disiplene. Nå vender han seg til folkemengden. De fleste har hardnakket nektet å godta bevisene for at han er Messias, så han sier til dem: «Når dere ser en sky stige opp i vest, sier dere straks: ‘Det blir uvær’, og slik blir det. Og når dere ser at det blåser fra sør, sier dere: ‘Det kommer en hetebølge’, og det skjer. Hyklere! Dere vet hvordan dere skal vurdere jordens og himmelens utseende, men hvorfor kan dere ikke vurdere det som skjer i denne tiden?» (Lukas 12:54–56) Det er tydelig at de ikke er klare til å ta imot Messias.

Lær mer

VAKTTÅRNET

Hvorfor skal Kristus komme tilbake?

Hvorfor skal Kristus komme tilbake? På hvilken måte kommer han tilbake, og hva skal han da gjøre?