Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 72

Jesus sender 70 disipler ut for å forkynne

Jesus sender 70 disipler ut for å forkynne

LUKAS 10:1–24

  • JESUS VELGER UT 70 DISIPLER OG SENDER DEM UT FOR Å FORKYNNE

Det er nå sent på året i år 32, og det er omtrent tre år siden Jesus ble døpt. Han og disiplene har nettopp feiret løvhyttehøytiden i Jerusalem. De er sannsynligvis fortsatt i nærheten av byen. (Lukas 10:38; Johannes 11:1) Jesus tilbringer faktisk mesteparten av de seks månedene han har igjen av sin tjeneste, i Judea og i Perea, på den andre siden av Jordan-elven. Det må forkynnes i disse områdene også.

Tidligere, etter påsken i år 30, forkynte Jesus noen måneder i Judea og reiste gjennom Samaria. Så, rundt påsken i år 31, prøvde noen jøder i Jerusalem å drepe ham. I det neste halvannet året underviste Jesus for det meste oppe i Galilea. I løpet av den tiden var det mange som ble disipler av ham. I Galilea lærte Jesus opp apostlene og sendte dem ut med beskjed om at de skulle «forkynne: ‘Himmelens rike er kommet nær’». (Matteus 10:5–7) Nå organiserer han en forkynnelseskampanje i Judea.

Jesus setter i gang kampanjen ved å velge ut 70 disipler og sende dem ut to og to. Altså blir det sendt ut 35 par med forkynnere i distriktet, der «høsten er stor, men arbeiderne få». (Lukas 10:2) De skal gå i forveien til steder som Jesus kanskje vil komme til senere. De 70 skal helbrede syke og spre det samme budskapet som Jesus har forkynt.

Disse disiplene skal ikke fokusere på å undervise i synagoger. Jesus sier at de skal gå hjem til folk. Han sier: «Når dere kommer inn i et hus, skal dere først si: ‘Måtte dette huset ha fred.’ Og hvis det er en fredens venn der, skal deres fred hvile over ham.» Hva skal de forkynne? Jesus sier: «Si: ‘Guds rike er kommet nær.’» – Lukas 10:5–9.

De instruksene Jesus gir de 70, ligner på dem han ga da han omtrent et år tidligere sendte ut de tolv apostlene. Han advarer dem om at ikke alle vil ta godt imot dem. Men den innsatsen de gjør, vil forberede mennesker som er lydhøre, slik at når Jesus kommer kort tid senere, vil mange være ivrige etter å møte ham og lære av ham.

Det går ikke lang tid før de 35 parene med forkynnere kommer tilbake til Jesus. Glade forteller de ham: «Herre, til og med demonene adlyder oss når vi bruker ditt navn.» Jesus gleder seg helt sikkert over denne fine rapporten, for han svarer: «Jeg ser allerede Satan falle ned som et lyn fra himmelen. Jeg har gitt dere myndighet til å tråkke på slanger og skorpioner.» – Lukas 10:17–19.

Jesus forsikrer på den måten disiplene sine om at de vil være i stand til å seire over skadelige  ting og i symbolsk forstand tråkke på slanger og skorpioner. De kan dessuten være sikre på at Satan i framtiden skal bli kastet ned fra himmelen. Jesus hjelper også de 70 til å forstå hva det er som virkelig betyr noe i det lange løp. Han sier: «Gled dere ikke fordi åndene adlyder dere – gled dere fordi navnene deres er blitt innskrevet i himmelen.» – Lukas 10:20.

Jesus blir jublende glad og lovpriser sin Far offentlig fordi Han bruker sine ydmyke tjenere på en så mektig måte. Så snur han seg mot disiplene og sier til dem: «Lykkelige er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere: Mange profeter og konger ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og å høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» – Lukas 10:23, 24.