Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 77

Veiledning om rikdom

Veiledning om rikdom

LUKAS 12:1–34

  • ILLUSTRASJONEN OM DEN RIKE MANNEN

  • JESUS SNAKKER OM RAVNER OG LILJER

  • EN ‘LITEN HJORD’ SOM SKAL VÆRE I RIKET

Mens Jesus spiser hjemme hos fariseeren, er det tusenvis av mennesker som samler seg utenfor og venter på ham. Han har opplevd noe lignende i Galilea. (Markus 1:33; 2:2; 3:9) Her i Judea er det mange som vil se og høre Jesus, og de har en helt annen innstilling enn de fariseerne som han har spist sammen med.

Nå sier Jesus noe til disiplene som har spesiell betydning for dem: «Pass dere for fariseernes surdeig, som er hykleri.» Jesus har kommet med denne advarselen før, men det han opplevde under måltidet, viser hvor viktig dette rådet er. (Lukas 12:1; Markus 8:15) Fariseerne prøver kanskje å skjule ondskapen sin ved å gi seg ut for å være gudfryktige, men de utgjør en fare som må avsløres. Jesus forklarer: «Alt som er godt skjult, skal bli åpenbart, og alt som er hemmelig, skal bli kjent.» – Lukas 12:2.

Det kan være at mange av dem som nå samler seg rundt Jesus, er fra Judea og ikke har hørt ham undervise i Galilea. Han gjentar derfor viktige ting som han har sagt tidligere. Han sier til alle som hører på: «Ikke vær redde for dem som dreper kroppen og så ikke kan gjøre noe mer.» (Lukas 12:4) Han understreker igjen at de som følger ham, må stole på at Gud vil sørge for dem. De må også anerkjenne Menneskesønnen og forstå at Gud kan hjelpe dem. – Matteus 10:19, 20, 26–33; 12:31, 32.

Nå er det en mann i folkemengden som tar opp en sak som han personlig er opptatt av: «Lærer, si til broren min at han skal dele arven med meg.» (Lukas 12:13) Loven sier at den førstefødte har rett på to deler av arven, så det burde ikke være noen grunn til uenighet. (5. Mosebok 21:17) Men det ser ut til at denne mannen vil ha mer enn det han juridisk sett har krav på. Jesus lar fornuftig nok være å ta parti i denne saken. «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller til å fordele arven mellom dere to?» spør han. – Lukas 12:14.

Jesus kommer med denne påminnelsen til alle: «Hold øynene åpne og vær på vakt mot all slags grådighet, for selv om noen har overflod, kan ikke det han eier, gi ham liv.» (Lukas 12:15) Uansett hvor rikt et menneske er, vil han til slutt dø og etterlate seg alt han eier. Jesus understreker dette poenget ved å fortelle en illustrasjon som er verdt å huske, og som viser verdien av å ha et godt forhold til Gud:

«En rik mann fikk store avlinger fra åkeren sin. Han begynte da å tenke med seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke noe sted å samle avlingene mine.’ Så sa han: ‘Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive låvene mine og bygge noen som er større, og der vil jeg samle alt kornet mitt og alt jeg ellers eier. Så vil jeg si til meg selv: «Du har mye godt liggende for mange år. Ta det med ro, spis, drikk og vær glad!»’ Men Gud sa til ham: ‘Du ufornuftige, i natt kommer du til å dø. Hvem skal da ha alt du har samlet?’ Slik går det med den som samler skatter til seg selv, men ikke er rik overfor Gud.» – Lukas 12:16–21.

Både disiplene og andre som hører på Jesus, kan gå i den fellen at de begynner å jage etter eller samle seg materiell rikdom. Eller de kan bli distrahert av livets bekymringer, slik at det blir vanskeligere å tjene Jehova Gud. Jesus gjentar derfor den fine veiledningen han ga i Bergprekenen halvannet år tidligere:

«Slutt med å bekymre dere for hva dere skal spise for å opprettholde livet, eller for hva dere skal ha på dere. ... Tenk på ravnene: De verken sår eller høster, og de har verken låve eller lagerhus, men Gud gir dem mat likevel. Er ikke dere mye mer verdt enn fugler? ... Tenk på hvordan  liljene vokser: De sliter ikke og spinner ingen tråd, men jeg sier dere at ikke engang Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. ... Slutt derfor med å være opptatt av hva dere skal spise og drikke, og slutt med å være så bekymret. ... deres Far vet at dere trenger dette. Søk i stedet alltid hans rike, så skal dette bli gitt dere i tillegg.» – Lukas 12:22–31; Matteus 6:25–33.

Hvem kommer til å søke Guds rike? Jesus forteller at en relativt liten gruppe trofaste mennesker – en ‘liten hjord’ – kommer til å gjøre det. Senere vil det bli gjort kjent at denne gruppen består av bare 144 000. Hva har de i vente? Jesus forsikrer dem: «Deres Far har med glede bestemt seg for å gi dere Riket.» De vil ikke konsentrere seg om å samle seg skatter på jorden, som tyver kan stjele. I sitt hjerte vil de i stedet være opptatt av «en utømmelig skatt i himmelen», der de skal regjere sammen med Kristus. – Lukas 12:32–34.