Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 69

Deres far – Abraham eller Djevelen?

Deres far – Abraham eller Djevelen?

JOHANNES 8:37–59

  • JØDENE HEVDER AT ABRAHAM ER DERES FAR

  • JESUS HAR VÆRT TIL FRA FØR ABRAHAMS TID

Jesus er fremdeles i Jerusalem i forbindelse med løvhyttehøytiden, og han fortsetter å lære folk viktige sannheter. Noen jøder som er der, har akkurat sagt til ham: «Vi er Abrahams etterkommere og har aldri vært slaver.» Jesus svarer: «Jeg vet at dere er Abrahams etterkommere. Men dere vil drepe meg, fordi dere ikke lar mitt ord virke på dere. Jeg snakker om det jeg har sett hos min Far, men dere gjør det dere har hørt av deres far.» – Johannes 8:33, 37, 38.

Poenget hans er enkelt: Hans Far er ikke den samme som deres far. Jødene skjønner ikke hva Jesus mener, og gjentar påstanden sin: «Vår far er Abraham.» (Johannes 8:39; Jesaja 41:8) I bokstavelig forstand er de etterkommere av Abraham. Og de mener derfor at deres stamfar Abraham, som var Guds venn, også er deres åndelige far.

Men Jesus gir dem et svar som sjokkerer dem: «Hvis dere var Abrahams barn, ville dere ha gjort som Abraham.» Ja, en ekte sønn tar etter faren sin. Jesus fortsetter: «Men nå vil dere drepe meg, et menneske som har fortalt dere sannheten, som jeg har hørt av Gud. Noe slikt gjorde ikke Abraham.» Så sier Jesus noe som gir dem noe å tenke på: «Dere gjør som deres far.» – Johannes 8:39–41.

Jødene skjønner fremdeles ikke hvem Jesus sikter til. De hevder at de er legitime barn: «Vi er ikke født som følge av umoral. Vi har én Far, Gud.» Men er Gud virkelig deres Far? Jesus sier: «Hvis Gud var deres Far, ville dere ha elsket meg, for jeg har kommet fra Gud, og nå er jeg her. Jeg har ikke kommet på eget initiativ, men Han har sendt meg.» Jesus stiller så et spørsmål, som han selv svarer på: «Hvorfor forstår dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke kan ta imot mitt ord.» – Johannes 8:41–43.

Jesus har forsøkt å vise hvilke konsekvenser det vil få å forkaste ham. Men nå sier han rett ut: «Deres far er Djevelen, og dere vil gjøre det deres far ønsker.» Hvordan er deres far? Jesus beskriver ham i klare ordelag: «Han var en morder da han begynte, og han sto ikke fast i sannheten.» Jesus sier også: «Den som er fra Gud, hører på Guds uttalelser. Grunnen til at dere ikke hører, er at dere ikke er fra Gud.» – Johannes 8:44, 47.

Jødene blir sinte fordi Jesus fordømmer dem, og svarer: «Har vi ikke rett når vi sier: ‘Du er en samaritan og har en demon i deg?’» Ved å kalle Jesus «en samaritan» viser de at de forakter ham. Men Jesus ignorerer denne nedsettende uttalelsen og svarer: «Jeg har ikke en demon i meg. Jeg ærer min Far, og dere viser meg forakt.» At dette er en alvorlig sak, framgår av det oppsiktsvekkende løftet Jesus nå kommer med: «Hvis noen holder mitt ord, skal han aldri se døden.» Han mener ikke at apostlene og andre som følger ham, aldri skal dø i bokstavelig forstand. Det han mener, er at de ikke skal bli tilintetgjort for evig – de skal aldri se «den annen død», som det ikke finnes noe håp om en oppstandelse fra. – Johannes 8:48–51; Åpenbaringen 21:8.

Men jødene tar det Jesus sier, bokstavelig og sier: «Nå vet vi at du har en demon i deg. Abraham døde, og profetene også, men du sier: ‘Hvis noen holder mitt ord, skal han aldri smake døden.’ Du er vel ikke større enn vår far Abraham, som døde? ... Hvem påstår du at du er?» – Johannes 8:52, 53.

Det er tydelig at Jesus gjør det klart at han er Messias. Men i stedet for å svare direkte på spørsmålet om hvem han er, sier han: «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt. Det er min Far som ærer meg, han som dere sier er  deres Gud. Likevel har dere ikke kjent ham, men jeg kjenner ham. Og hvis jeg sa at jeg ikke kjenner ham, ville jeg være som dere – en løgner.» – Johannes 8:54, 55.

Jesus viser igjen til deres trofaste stamfars eksempel: «Abraham, deres far, frydet seg over at han skulle se min dag, og han så den og gledet seg.» Ja, Abraham trodde på Guds løfte og så fram til at Messias skulle komme. «Du er ikke engang 50 år, og likevel har du sett Abraham?» innvender jødene. Jesus svarer: «Jeg sier dere i sannhet: Fra før Abraham ble til, har jeg vært til.» Jesus sikter til det at han var en mektig engel i himmelen før han ble født som menneske på jorden. – Johannes 8:56–58.

Jødene blir rasende over at Jesus hevder at han har levd fra før Abrahams tid, og de vil steine ham. Men Jesus kommer seg uskadd unna.