Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 80

Den gode hyrde og saueinnhegningene

Den gode hyrde og saueinnhegningene

JOHANNES 10:1–21

  • JESUS SNAKKER OM DEN GODE HYRDE OG SAUEINNHEGNINGENE

Jesus fortsetter å undervise i Judea og forteller nå en illustrasjon der han snakker om noe som tilhørerne hans lett kan se for seg – sauer og saueinnhegninger. Jødene husker kanskje Davids ord: «Jehova er min Hyrde. Jeg skal ikke mangle noe. På gressrike beitemarker lar han meg ligge; ved vannrike hvilesteder fører han meg.» (Salme 23:1, 2) I en annen salme ga David nasjonen denne oppfordringen: «La oss knele for Jehova, han som har dannet oss. For han er vår Gud, og vi er folket på hans beite.» (Salme 95:6, 7) Ja, israelittene, som var underlagt Moseloven, ble lenge sammenlignet med en sauehjord.

Disse «sauene» har vært i en «innhegning» i den forstand at de er født inn i den nasjonen som er underlagt Guds lovpakt. Moseloven tjente som en innhegning som skilte dem fra de nedbrytende skikkene til folkeslag som ikke hadde denne loven. Men noen israelitter behandlet Guds sauer dårlig. Jesus sier: «Jeg sier dere i sannhet: Den som ikke går inn i saueinnhegningen gjennom døren, men klatrer inn et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, er sauenes hyrde.» – Johannes 10:1, 2.

De som hører Jesus si dette, tenker kanskje på menn som har hevdet å være Messias, eller Kristus. Disse mennene er som tyver og røvere. Folket bør ikke følge slike bedragere. De bør i stedet følge «sauenes hyrde», som Jesus sier dette om:

«Dørvokteren lukker opp for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Når han har ført alle sauene sine ut, går han foran dem, og de følger ham, for de kjenner stemmen hans. De vil ikke følge en fremmed, men de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke stemmen til fremmede.» – Johannes 10:3–5.

Døperen Johannes, som var som en dørvokter, pekte på at Jesus er den som disse symbolske sauene, som er underlagt Moseloven, bør følge. Og noen «sauer» i Galilea og her i Judea har kjent igjen Jesu stemme. Hvor er det de kommer når Jesus «fører dem ut»? Og hva vil det at de følger ham, føre til? Noen som hører denne illustrasjonen, lurer kanskje på dette – ‘de forstår ikke det han sier til dem’. – Johannes 10:6.

Jesus forklarer: «Jeg sier dere i sannhet: Jeg er døren for sauene. Alle som har kommet og gitt seg ut for å være meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite.» – Johannes 10:7–9.

Det er tydelig at Jesus her presenterer noe nytt. Tilhørerne vet at han ikke er døren til lovpakten, som har eksistert i mange hundre år. Så det han sier, er at de sauene han ‘fører ut’, skal gå inn i en annen innhegning. Hva vil det føre til?

Jesus sier videre om sin rolle: «Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.» (Johannes 10:10, 11) Jesus har tidligere oppmuntret disiplene ved å si: «Ikke vær redd, du lille hjord, for deres Far har med glede bestemt seg for å gi dere Riket.» (Lukas 12:32) Ja, de som utgjør den «lille hjord», er slike som Jesus skal føre inn i en ny innhegning «for at de skal ha liv, og det i overflod». Det er virkelig en velsignelse å få være en del av den hjorden!

Men Jesus slutter ikke her. Han forteller: «Jeg  har også andre sauer, som ikke hører til i denne innhegningen. Også dem må jeg føre inn, og de skal høre min stemme, og det skal bli én hjord og én hyrde.» (Johannes 10:16) De «andre sauer» ‘hører ikke til i denne innhegningen’. De må derfor høre til i en annen innhegning enn innhegningen for den «lille hjord», som skal arve Riket. Sauene i disse to innhegningene har ulike framtidsutsikter. Men begge gruppene av sauer vil få nyte godt av det Jesus skal gjøre. Han sier: «Min Far elsker meg fordi jeg gir mitt liv.» – Johannes 10:17.

Mange i folkemengden sier: «Han har en demon i seg og er gal.» Men andre viser at de lytter med interesse og har lyst til å følge den gode hyrde. De sier: «En demonbesatt mann snakker ikke slik. En demon kan vel ikke åpne blindes øyne?» (Johannes 10:20, 21) De sikter tydeligvis til det at Jesus tidligere har helbredet en mann som var født blind.