Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 DEL 4

Jesu senere tjeneste i Judea

‘Be høstens Herre om å sende ut arbeidere.’ – Lukas 10:2

Jesu senere tjeneste i Judea

I DENNE DELEN

KAPITTEL 66

I Jerusalem for å feire løvhyttehøytiden

Hva kan ha fått dem som hørte Jesus undervise, til å tro at han var demonbesatt?

KAPITTEL 67

«Aldri har noe menneske talt på denne måten»

Praktisk talt alle medlemmene av jødenes høyeste domstol motarbeider Jesus. Men ett av medlemmene våger å ta ham i .

KAPITTEL 68

«Verdens lys» – Guds Sønn

Jesus sa: «Sannheten skal frigjøre dere.» Frigjøre fra hva?

KAPITTEL 69

Deres far – Abraham eller Djevelen?

Jesus viser hvordan man kan finne ut hvem som er barn av Abraham, og forteller hvem hans egen Far egentlig er.

KAPITTEL 70

Jesus helbreder en mann som er født blind

Disiplene spør hvorfor mannen er blind. Har han eller foreldrene hans begått en alvorlig synd? Det vekker blandede reaksjoner hos folk da Jesus helbreder ham.

KAPITTEL 71

Fariseerne forhører mannen som har vært blind

Det logiske resonnementet til mannen som før var blind, gjør fariseerne rasende. De utelukker ham fra synagogen, slik foreldrene hans har fryktet.

KAPITTEL 72

Jesus sender 70 disipler ut for å forkynne

I Judea sender Jesus ut 70 disipler to og to for at de skal forkynne om Guds rike. Hvor skal de forkynne – i synagogene eller hjemme hos folk?

KAPITTEL 73

En samaritan viser sann nestekjærlighet

Hvordan bruker Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritan, eller den gode samaritan, for å lære folk noe viktig?

KAPITTEL 74

Veiledning om gjestfrihet og om bønn

Jesus er på besøk hjemme hos Marta og Maria. Hva lærer han dem om gjestfrihet? Og hvordan lærer han senere disiplene sine hva de kan be om?

KAPITTEL 75

Jesus forteller hva som er kilden til lykke

Jesus svarer dem som kritiserer ham. Han forteller dem om «Guds finger» og sier at Guds rike har kommet overraskende på dem. Han forteller også hvordan man kan oppnå ekte lykke.

KAPITTEL 76

Jesus spiser hos en fariseer

Jesus avslører det religiøse hykleriet til fariseerne og de skriftlærde. Hva slags tunge byrder presser de folk til å bære?

KAPITTEL 77

Veiledning om rikdom

Jesus forteller en illustrasjon om en rik mann som bygde større låver. Hvilken veiledning om farene ved å jage etter rikdom gjentar Jesus?

KAPITTEL 78

Hold deg klar, trofaste forvalter!

Jesus viser at han er interessert i sine disiplers åndelige ve og vel, og han forteller om en forvalter. Hvilken oppgave skal forvalteren ha? Hvorfor er rådet om å holde seg klar så viktig?

KAPITTEL 79

Hvorfor noen har ødeleggelse i vente

Jesus sier at de han prøver å hjelpe, risikerer å måtte dø hvis de ikke angrer. Vil de ta til seg det Jesus prøver å lære dem om deres forhold til Gud?

KAPITTEL 80

Den gode hyrde og saueinnhegningene

Forholdet mellom en hyrde, eller gjeter, og sauene hans illustrerer hva Jesus føler for disiplene sine. Vil de vise at de «kjenner stemmen hans», ved å ta imot hans lære og la seg lede av ham?

KAPITTEL 81

Jesus er ett med sin Far, men er ikke Gud

Noen av dem som kritiserer Jesus, påstår at han gjør seg selv lik Gud. Jesus tilbakeviser de falske anklagene på en mesterlig måte. Hvordan?