Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Oversikt over illustrasjoner (lignelser)

Oversikt over illustrasjoner (lignelser)

Tallet står for kapittelnummeret.

arbeiderne i vingården 97

barn på torgene 39

bygge et tårn 84

denar utbetalt til arbeidere 97

den barmhjertige samaritan 73

den bortkomne sønnen 86

den gode hyrde 80

den rike mannen og Lasarus 88

den trofaste forvalteren 78

den trofaste og kloke slave 111

den urettferdige forvalteren 87

det sanne vintre 120

drakme funnet 85

drakme mistet 85

en fars villighet til å gi 35

enken og dommeren 94

fariseernes surdeig 58

fikentreet 79

fugler og liljer 35

hus bygd på fjell 35

hus bygd på sand 35

hvetekorn som dør og bærer frukt 103

hveten og ugresset 43

høne samler kyllingene sine 110

invitasjoner til festmåltid avslått 83

inviter fattige i selskap 83

jordens salt 35

kamel gjennom et nåløye 96

kaste perler til svin 35

konge arrangerer bryllupsfest 107

konge ettergir stor gjeld 64

konge vurderer å dra ut i krig 84

legge hånden på en plog 65

menneskefiskere 22

minene 100

morderiske vindyrkere 106

nytt tøystykke på gammelt plagg 28

ny vin, gamle vinsekker 28

nåløye 96

perle, meget verdifull 43

rik mann som bygde låver 77

sauene og geitene 114

sau som har gått seg vill 63

sennepsfrø, Riket 43

sennepsfrø, tro 89

sile bort myggen, sluke kamelen 109

skatteoppkreveren og fariseeren 94

skatt gjemt i en åker 43

slaven som ikke vil ettergi gjeld 64

slaver venter på at deres herre skal komme tilbake 78

slave som kommer inn fra marken og varter opp sin herre 89

slepenot 43

strået i din brors øye 35

surdeig blandet i mel 43

sønnen som var kommet bort 86

såkorn i forskjellige slags jord 43

såmannen 43

såmannen som sover 43

talentene 113

ti jomfruer 112

to som fikk ettergitt gjeld 40

to sønner sendt til vingården 106

trang port 35

uren ånd kommer tilbake 42

velge hedersplassen 83

venn som ikke gir seg 74

vindyrkere dreper eierens sønn 106

OVERSIKT OVER RAMMER

Da «de skulle rense seg» 6

Glederike reiser 10

Hvem var samaritanene? 19

Demonbesettelse 23

Illustrasjoner om faste 28

Undervisning ved hjelp av repetisjon 35

Svetten hans var som bloddråper 123

Blodmarken 127

Pisking 129

«Pælfest ham!» 132