Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 14

Jesu første disipler

Jesu første disipler

JOHANNES 1:29–51

  • JESUS FÅR SINE FØRSTE DISIPLER

Etter at Jesus har vært i ødemarken i 40 dager, og før han setter kursen mot Galilea, drar han tilbake til Johannes, som døpte ham. Da Jesus nærmer seg, peker Johannes ham ut og sier til dem som har samlet seg rundt ham: «Se, Guds Lam som tar bort verdens synd! Det var om ham jeg sa: ‘Etter meg kommer det en mann som har rykket fram foran meg, for han var til før meg.’» (Johannes 1:29, 30) Johannes er litt eldre enn Jesus, men han er klar over at Jesus eksisterte før ham, som en åndeskapning i himmelen.

Noen uker tidligere, da Jesus kom for å bli døpt, virket det ikke som om Johannes var helt sikker på at Jesus var Messias. Johannes sier: «Ikke engang jeg kjente ham, men grunnen til at jeg kom og døpte i vann, var at han skulle bli gjort kjent for Israel.» – Johannes 1:31.

Johannes forteller så tilhørerne sine hva som skjedde da han døpte Jesus: «Jeg så ånden komme ned som en due fra himmelen, og den ble værende over ham. Ikke engang jeg kjente ham, men Han som sendte meg for å døpe i vann, sa til meg: ‘Den som du ser ånden komme ned over og bli over, han er den som døper i hellig ånd.’ Og jeg har sett det, og jeg har vitnet om at han er Guds Sønn.» – Johannes 1:32–34.

Dagen etter er Johannes sammen med to av disiplene sine da Jesus igjen kommer gående mot dem. Johannes sier: «Se, Guds Lam!» (Johannes 1:36) De to disiplene av døperen Johannes begynner nå å følge etter Jesus. Den ene heter Andreas. Den andre er sannsynligvis han som skrev ned denne beretningen. Også han heter Johannes. Det ser ut til at denne Johannes er en fetter av Jesus. Han er sønn av Salome, som sannsynligvis er Marias søster, og som er gift med Sebedeus.

Da Jesus snur seg og ser at Andreas og Johannes følger etter ham, spør han: «Hva vil dere?»

«Rabbi ..., hvor holder du til?» spør de.

«Kom, så skal dere få se», svarer Jesus. – Johannes 1:37–39.

Klokken er omtrent fire om ettermiddagen, og Andreas og Johannes blir hos Jesus resten av dagen. Andreas er så begeistret at han går og finner sin bror Simon, som også blir kalt Peter, og sier til ham: «Vi har funnet Messias.» (Johannes 1:41) Andreas tar så Peter med til Jesus. Senere hendelser tyder på at Johannes går og finner sin bror Jakob og tar ham med til Jesus, men Johannes nevner ikke denne detaljen i evangelieberetningen sin.

Dagen etter treffer Jesus Filip, som er fra Betsaida. Denne byen ligger i nærheten av den nordlige bredden av Galilea-sjøen og er hjembyen  til Andreas og Peter. Jesus sier til Filip: «Følg meg.» – Johannes 1:43.

Filip finner så Natanael, som også blir kalt Bartolomeus, og sier: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i Loven, og som også profetene har skrevet om: Jesus, Josefs sønn, fra Nasaret.» Natanael tviler og sier til Filip: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?»

«Kom og se!» sier Filip oppfordrende. Jesus ser Natanael komme gående mot seg og sier: «Se, dette er virkelig en israelitt som er uten svik.»

«Hvordan vet du hvem jeg er?» spør Natanael.

Jesus svarer: «Før Filip snakket med deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.»

Natanael sier forbløffet: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels Konge.»

«Tror du fordi jeg fortalte at jeg så deg under fikentreet?» spør Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så lover Jesus: «Jeg sier dere i sannhet: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned til Menneskesønnen.» – Johannes 1:45–51.

Like etter dette drar Jesus fra Jordandalen til Galilea sammen med dem som nå har blitt hans disipler.