MATTEUS 4:12 MARKUS 6:17–20 LUKAS 3:19, 20 JOHANNES 3:22 TIL 4:3

  • JESU DISIPLER DØPER

  • DØPEREN JOHANNES BLIR FENGSLET

Etter at Jesus og disiplene hans har feiret påsken i år 30, drar de fra Jerusalem. Men de reiser ikke rett hjem til Galilea. De drar til de landlige områdene i Judea, hvor de døper mange. Døperen Johannes har holdt på med et lignende arbeid i omtrent et år, kanskje i Jordandalen. Noen av disiplene hans er fortsatt sammen med ham.

Jesus døper ikke noen selv – disiplene hans døper under hans ledelse. På dette tidspunktet i Jesu tjeneste underviser både Jesus og Johannes jøder som angrer de syndene de har begått mot Guds lovpakt. – Apostlenes gjerninger 19:4.

Men Johannes’ disipler er misunnelige og klager til Johannes: «Den mannen [Jesus] som var sammen med deg ..., han døper, og alle går til ham.» (Johannes 3:26) Men Johannes er ikke misunnelig. Han gleder seg over den framgangen Jesus har, og vil at også disiplene skal gjøre det. Johannes minner disiplene sine om noe han har sagt før: «Dere er selv vitner på at jeg sa: ‘Jeg er ikke Kristus, men jeg er sendt i forveien for ham.’» Han illustrerer dette poenget på en måte som alle kan forstå: «Den som har bruden, er brudgommen. Men når brudgommens venn står og hører på ham, føler han stor glede over å høre brudgommens stemme. Min glede er derfor blitt fullstendig.» – Johannes 3:28, 29.

I likhet med en venn av en brudgom gleder Johannes seg. Det har han gjort helt siden han presenterte disiplene sine for Jesus flere måneder tidligere. Noen av dem begynte å følge Jesus og vil med tiden bli salvet med hellig ånd. Johannes vil at også de som fortsatt er hans disipler, skal begynne å følge Jesus. Hensikten med Johannes’ arbeid er faktisk å rydde vei for Kristi tjeneste. Johannes forteller: «Han skal fortsette å vokse, men jeg skal fortsette å avta.» – Johannes 3:30.

En annen Johannes, han som har begynt å følge Jesus, skriver senere om Jesu opprinnelse og den viktige rollen Jesus har i forbindelse med menneskenes frelse: «Den som kommer ovenfra, er over alle andre. ... Faren elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som viser tro på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke få livet, men Guds vrede blir værende over ham.» (Johannes 3:31, 35, 36) Så viktig det er at mennesker blir klar over denne sannheten!

Ikke lenge etter at døperen Johannes forteller at hans rolle og arbeid må avta, blir han arrestert etter ordre fra kong Herodes. Herodes har tatt Herodias, kona til sin halvbror Filip, og giftet seg med henne. Da Johannes offentlig gjør oppmerksom på at Herodes har begått ekteskapsbrudd, sørger Herodes for at han blir fengslet. Da Jesus får høre at Johannes har blitt arrestert, reiser han og disiplene hans fra Judea og drar til Galilea. – Matteus 4:12; Markus 1:14.