MATTEUS 3:13–17 MARKUS 1:9–11 LUKAS 3:21, 22 JOHANNES 1:32–34

  • JESUS BLIR DØPT OG SALVET

  • JEHOVA KUNNGJØR AT JESUS ER HANS SØNN

Rundt seks måneder etter at døperen Johannes har begynt å forkynne, kommer Jesus, som nå er cirka 30 år, til ham ved Jordan-elven. Hvorfor? Jesus kommer ikke bare på et hyggelig besøk. Han kommer heller ikke bare for å se hvordan det går med det forkynnelsesarbeidet som Johannes holder på med. Nei, Jesus kommer for å be Johannes om å døpe ham.

Forståelig nok innvender Johannes: «Det er jeg som trenger å bli døpt av deg, så hvorfor kommer du til meg?» (Matteus 3:14) Johannes vet at Jesus er Guds egen Sønn. Husk at Johannes allerede mens han var i sin mors mage, sparket av glede da Maria, som gikk gravid med Jesus, besøkte Johannes’ mor, Elisabet. Dette hadde Elisabet helt sikkert fortalt Johannes. Han må også ha fått høre om at engelen Gabriel fortalte Maria at hun skulle føde Jesus, og om de englene som viste seg for gjeterne den natten Jesus ble født.

Johannes forstår at den dåpen han døper med, er for dem som angrer syndene sine. Men Jesus har aldri syndet. Til tross for Johannes’ innvending sier Jesus: «La det nå skje. For det er passende at vi på den måten gjør alt som er rettferdig.» – Matteus 3:15.

Hvorfor er det passende at Jesus blir døpt? Jesu dåp er ikke et symbol på anger. Ved å bli døpt viser Jesus at han ønsker å bruke livet sitt til å gjøre sin Fars vilje. (Hebreerne 10:5–7) Hittil har Jesus jobbet som snekker, men nå er tiden inne til at han skal begynne den tjenesten som hans himmelske Far sendte ham til jorden for å utføre. Tror du at Johannes venter at det skal skje noe uvanlig når han døper Jesus?

Johannes forteller senere: «Han [Gud] som sendte meg for å døpe i vann, sa til meg: ‘Den som du ser ånden komme ned over og bli over, han er den som døper i hellig ånd.’» (Johannes 1:33) Så Johannes venter at Guds ånd skal komme over en av dem han døper. Derfor er Johannes kanskje ikke så overrasket da han ser «Guds ånd dale ned som en due og komme over [Jesus]» straks Jesus kommer opp av vannet. – Matteus 3:16.

Men det skjer mer ved Jesu dåp. ‘Himmelen  blir åpnet’ for Jesus. Dette betyr sannsynligvis at han nå blir i stand til å huske sin tilværelse i himmelen. Han kan huske sitt liv som en åndesønn av Jehova Gud og også sannheter som Gud lærte ham før han kom til jorden.

Da Jesus blir døpt, er det dessuten en røst fra himmelen som kunngjør: «Dette er min Sønn, som jeg elsker og har godkjent.» (Matteus 3:17) Hvem er det som sier dette? Det kan ikke være Jesus selv – han er jo sammen med Johannes ved Jordan. Det er Gud som kommer med denne kunngjøringen. Det er helt klart at Jesus er Guds Sønn – ikke Den Allmektige Gud.

Legg merke til at da Jesus var på jorden, var han en menneskelig sønn av Gud, slik det første mennesket, Adam, var. Etter at disippelen Lukas har beskrevet Jesu dåp, skriver han: «Jesus var omkring 30 år da han begynte sin tjeneste. Og etter det folk mente, var han sønn av Josef, sønn av Heli, ... sønn av David, ... sønn av Abraham, ... sønn av Noah, ... sønn av Adam, Guds sønn.» – Lukas 3:23–38.

Akkurat som Adam var en menneskelig ‘sønn av Gud’, er også Jesus det mens han lever på jorden. Men da Jesus blir døpt, kommer han i et nytt forhold til Gud: Han blir også Guds åndelige Sønn. Jesus er derfor i en stilling som gjør at han kan lære andre Guds sannhet og vise veien til livet. Jesus begynner på et livsløp som med tiden vil føre til at han ofrer sitt menneskeliv for den syndige menneskehet.