Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 16

Brennende iver for den sanne tilbedelse

Brennende iver for den sanne tilbedelse

JOHANNES 2:12–22

  • JESUS RENSER TEMPLET

Etter bryllupet i Kana setter Jesus kursen mot Kapernaum. Moren hans og halvbrødrene hans – Jakob, Josef, Simon og Judas – drar sammen med ham.

Hvorfor drar Jesus til Kapernaum? Denne byen har en mer gunstig beliggenhet enn Nasaret og Kana og er tydeligvis større. Dessuten bor mange av dem som nylig har blitt Jesu disipler, i eller i nærheten av Kapernaum. Jesus kan dermed gi dem en viss opplæring på hjemstedet deres.

Også mens Jesus er i Kapernaum, gjør han mirakler. Og mange der i byen og i området rundt får høre om dette. Men Jesus og de som er sammen med ham, som alle er trofaste jødiske menn, må snart reise til Jerusalem for å feire påsken i år 30.

Mens de er i templet i Jerusalem, får disiplene se en side ved Jesus som gjør stort inntrykk – en side de ikke har sett før.

Ifølge Guds lov skal israelittene frambære dyreofre i templet. Og de tilreisende trenger mat under oppholdet i Jerusalem. Loven sier derfor at de som har reist til Jerusalem fra et sted langt unna, kan ha med seg penger og kjøpe «kveg og sauer og geiter» og andre ting de trenger mens de er i byen. (5. Mosebok 14:24–26) Dette har ført til at kjøpmenn i Jerusalem selger dyr og fugler inne i en stor forgård i templet. Og noen av dem utnytter folk ved å ta for mye betalt.

Det er med god grunn Jesus blir sint da han ser dette. Han tømmer ut pengevekslernes mynter, velter bordene deres og jager mennene ut. Så sier han: «Få alt dette bort herfra! Slutt med å gjøre min Fars hus til en markedsplass!» – Johannes 2:16.

Da Jesu disipler ser dette, får det dem til å tenke på denne profetien om Guds Sønn: «Brennende iver for ditt hus skal oppsluke meg.» Men jødene spør: «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarer: «Riv ned dette templet, og på tre dager skal jeg reise det opp.» – Johannes 2:17–19; Salme 69:9.

Jødene går ut fra at Jesus mener det bokstavelige templet der i Jerusalem, så de sier: «Det har tatt 46 år å bygge dette templet, og du vil reise det opp på tre dager?» (Johannes 2:20) Men det templet Jesus snakker om, er kroppen hans. Tre år senere, da han har blitt oppreist fra døden, husker disiplene disse ordene.