Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 34

Jesus velger ut tolv apostler

Jesus velger ut tolv apostler

Det har gått omkring halvannet år siden døperen Johannes pekte ut Jesus som Guds Lam. Da Jesus begynte sin offentlige tjeneste, var det flere oppriktige menn som ble hans disipler, for eksempel Andreas, Simon Peter, Johannes, kanskje Jakob (broren til Johannes), Filip og Natanael (som også blir kalt Bartolomeus). Med tiden var det også mange andre som begynte å følge Jesus. – Johannes 1:45–47.

Nå er Jesus klar til å velge ut apostlene sine. De skal være hans nære medarbeidere og vil få spesiell opplæring. Men før Jesus velger dem ut, går han opp på et fjell, kanskje i nærheten av Galilea-sjøen, ikke så langt fra Kapernaum. Han ber til Gud hele natten – han ber sannsynligvis om visdom og Guds velsignelse. Neste dag samler han disiplene sine og velger ut tolv av dem til å være apostler.

Jesus velger ut de seks som er nevnt ovenfor, og også Matteus, som jobbet på skattekontoret da Jesus oppfordret ham til å følge ham. De fem andre er Judas (som også blir kalt Taddeus og «sønn av Jakob»), Simon Kananaios, Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Judas Iskariot. – Matteus 10:2–4; Lukas 6:16.

Disse tolv har allerede reist sammen med Jesus en stund, og han kjenner dem godt. Noen av dem er i familie med ham. Brødrene Jakob og Johannes er sannsynligvis Jesu fettere. Noen mener at Alfeus var broren til Josef, Jesu adoptivfar, og hvis det er tilfellet, betyr det at også Alfeus’ sønn, apostelen Jakob, var Jesu fetter.

Jesus har selvfølgelig ingen problemer med å huske navnene på apostlene. Men husker du dem? Noe som kan være til hjelp, er å huske at det er to som heter Simon, to som heter Jakob, og to som heter Judas. Simon (Peter) har en bror som heter Andreas, og Jakob (sønn av Sebedeus) har en bror som heter Johannes. På denne måten kan du huske hva åtte av apostlene heter. De fire andre er en skatteoppkrever (Matteus), en som senere tviler (Tomas), en som ble kalt mens han satt under et tre (Natanael), og Natanaels venn (Filip).

Elleve av apostlene er fra Galilea, det samme området som Jesus er fra. Natanael er fra Kana. Filip, Peter og Andreas kommer opprinnelig fra Betsaida. Peter og Andreas flyttet med tiden til Kapernaum, hvor Matteus sannsynligvis bodde. Jakob og Johannes bor også i eller i nærheten av Kapernaum, og der arbeidet de som fiskere. Det ser ut til at Judas Iskariot, som senere forråder Jesus, er den eneste apostelen som er fra Judea.