Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 36

En romersk offiser viser stor tro

En romersk offiser viser stor tro

MATTEUS 8:5–13 LUKAS 7:1–10

  • TJENEREN TIL EN OFFISER BLIR HELBREDET

  • DE SOM VISER TRO, VIL BLI VELSIGNET

Etter at Jesus har holdt Bergprekenen, drar han til byen Kapernaum. Der kommer noen av jødenes eldste bort til ham. De har blitt sendt av en mann som har en annen bakgrunn – han er offiser, centurion, i den romerske hæren.

Offiseren har en tjener som han setter stor pris på, men som er alvorlig syk og ligger for døden. Selv om offiseren ikke er jøde, ber han Jesus om hjelp. Jødene forteller Jesus at tjeneren «ligger lam hjemme hos [offiseren] og har forferdelige plager». Han har kanskje store smerter. (Matteus 8:6) De jødiske eldste forsikrer Jesus om at offiseren fortjener å få hjelp. De forteller: «Han elsker vår nasjon, og det er han som har bygd synagogen vår.» – Lukas 7:4, 5.

Jesus blir med de eldste til offiserens hus. Da de nærmer seg huset, sender offiseren ut noen venner for å si: «Herre, du behøver ikke å komme hit, for jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Jeg så heller ikke på meg selv som verdig til å komme til deg.» (Lukas 7:6, 7) Dette er virkelig ydmykt sagt av en som er vant til å gi ordrer! Og dette viser hvor annerledes denne mannen er enn romere som behandler slaver hardt. – Matteus 8:9.

Offiseren er uten tvil klar over at jøder ikke vil være sammen med ikke-jøder. (Apostlenes gjerninger 10:28) Det er kanskje dette han har i tankene da han får vennene sine til å si til Jesus: «Bare si et ord, så blir tjeneren min helbredet.» – Lukas 7:7.

Jesus blir forundret over å høre dette og sier: «Ikke engang blant israelittene har jeg funnet så stor tro.» (Lukas 7:9) Da vennene kommer tilbake til offiserens hus, oppdager de at tjeneren som var så syk, nå er frisk.

Etter at Jesus har helbredet tjeneren, benytter han anledningen til å gjøre det klart at ikke-jøder som viser tro, vil få del i velsignelser. Han sier: «Mange fra øst og vest skal komme og legge seg til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike.» Hva med jøder som ikke viser tro? Jesus sier at de «skal bli kastet ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner». – Matteus 8:11, 12.

De som er født jøder, var de første som fikk mulighet til å få del i Riket sammen med Kristus. Jøder som ikke griper denne muligheten, kommer til å bli forkastet. Men ikke-jøder vil bli ønsket velkommen til å sitte ved Kristi bord «i himmelens rike».