Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 31

Disiplene plukker korn på sabbaten

Disiplene plukker korn på sabbaten

MATTEUS 12:1–8 MARKUS 2:23–28 LUKAS 6:1–5

  • DISIPLENE PLUKKER KORN PÅ SABBATEN

  • JESUS ER «HERRE OVER SABBATEN»

Jesus og disiplene reiser nå nordover mot Galilea. Det er vår, og kornet står modent på åkrene. Disiplene er sultne, og de plukker derfor noe av kornet og spiser det. Men det er sabbat, og fariseerne følger med på hva de gjør.

Husk at det ikke er lenge siden noen jøder i Jerusalem ville drepe Jesus fordi de mente at han brøt sabbaten. Nå kommer fariseerne med en anklage på grunn av det disiplene gjør. «Se, disiplene dine gjør noe som ikke er tillatt på sabbaten.» – Matteus 12:2.

Fariseerne hevder at å plukke korn og gni det mellom hendene for å spise det, er som å høste og treske. (2. Mosebok 34:21) Deres strenge tolkning av hva som er arbeid, gjør sabbaten til en belastning for folk, mens det var meningen at denne dagen skulle være glederik og åndelig oppbyggende. Jesus imøtegår den uriktige oppfatningen ved hjelp av eksempler som viser at Jehova Gud aldri hadde ment at sabbatsloven skulle anvendes slik.

Det første eksemplet Jesus nevner, handler om David og mennene hans. En gang de ble sultne, stoppet de ved tabernaklet og spiste de framlagte brødene. Disse brødene, som allerede hadde blitt tatt bort fra stedet framfor Jehova, var det vanligvis bare prestene som hadde lov til å spise. Men i denne situasjonen ble David og mennene hans likevel ikke straffet fordi de spiste dem. – 3. Mosebok 24:5–9; 1. Samuelsbok 21:1–6.

Jesus nevner også et annet eksempel: «Har  dere ikke lest i Loven at prestene arbeider i templet på sabbaten uten å pådra seg skyld?» Det han mener, er at selv på sabbaten slakter prestene dyr som skal ofres, og utfører annet arbeid i templet. Han sier videre: «Men jeg sier dere: Her er noe som er større enn templet.» – Matteus 12:5, 6; 4. Mosebok 28:9.

Jesus viser igjen til Skriftene for å få fram poenget: «Hvis dere hadde forstått hva dette betyr: ‘Jeg vil ha barmhjertighet og ikke slaktoffer’, ville dere ikke ha fordømt dem som er uten skyld.» Han avslutter med å si: «For Menneskesønnen er Herre over sabbaten.» Jesus sikter til sitt kommende fredelige, tusenårige styre som konge i Guds rike. – Matteus 12:7, 8; Hosea 6:6.

I lang tid har menneskene måttet lide under Satans utmattende og undertrykkende styre i en verden preget av vold og krig. Den store sabbaten, da Kristus regjerer, kommer til å bli helt annerledes! Det vil bli en tid med hvile – noe vi alle trenger og lengter etter.