MARKUS 1:14, 15 LUKAS 4:14, 15 JOHANNES 4:43–54

  • JESUS FORKYNNER AT «GUDS RIKE ER KOMMET NÆR»

  • HAN HELBREDER EN GUTT SOM BEFINNER SEG I EN ANNEN BY

Etter to dager i Samaria reiser Jesus videre til hjemtraktene sine. Han har utført et stort forkynnelsesarbeid i Judea, men han drar ikke til Galilea for å hvile. Nei, han setter i stedet i gang et enda mer omfattende forkynnelsesarbeid i det området der han vokste opp. Han regner kanskje ikke med å bli godt mottatt der, for han sa jo at «en profet ikke blir æret i det området han kommer fra». (Johannes 4:44) I stedet for å bli med ham reiser disiplene hans hjem for å jobbe og ta seg av familiene sine.

Hvilket budskap begynner Jesus å forkynne? Dette: «Guds rike er kommet nær. Dere må angre og tro på det gode budskap.» (Markus 1:15) Hvordan reagerer folk i Galilea? Det er faktisk mange som tar godt imot Jesus og viser ham ære. Men de gjør ikke det bare på grunn av budskapet hans. Mange fra Galilea var i Jerusalem under påskehøytiden flere måneder tidligere og så de store miraklene Jesus gjorde. – Johannes 2:23.

Hvor begynner Jesus sitt store forkynnelsesarbeid i Galilea? Tydeligvis i Kana, der han tidligere har forvandlet vann til vin i et bryllup. Mens Jesus er i Kana for andre gang, får han vite om en gutt som er så syk at han holder på å dø. Gutten er sønnen til en av tjenestemennene til Herodes Antipas, den kongen som senere sørger for at døperen Johannes blir halshogd. Denne tjenestemannen får høre at Jesus har kommet fra Judea til Kana. Han drar derfor fra hjemmet sitt i Kapernaum til Kana for å finne Jesus. Fylt av sorg ber han Jesus inntrengende: «Herre, kom ned før barnet mitt dør.» – Johannes 4:49.

Jesus svarer noe som sikkert overrasker mannen: «Gå av sted. Sønnen din lever.» (Johannes 4:50) Herodes’ tjenestemann tror på det Jesus sier, og begynner på hjemreisen. På veien blir han møtt av slavene sine, som har skyndt seg av gårde for å fortelle ham gode nyheter. Ja, sønnen hans lever og er frisk! For å prøve å sette brikkene sammen spør mannen slavene om når gutten ble bedre.

«Feberen forsvant i går, ved den sjuende timen», svarer de. – Johannes 4:52.

Tjenestemannen skjønner at det var akkurat da Jesus sa: «Sønnen din lever.» Etter dette blir både denne mannen, som er velstående nok til å ha slaver, og hele husstanden hans disipler av Kristus.

Jesus gjør altså to mirakler i Kana. Først forvandler han vann til vin, og senere helbreder han en gutt som befinner seg cirka 25 kilometer unna. Dette er naturligvis ikke de eneste miraklene han gjør. Men dette andre miraklet i Kana er betydningsfullt, for det markerer at han har kommet tilbake til Galilea. Det er tydelig at Jesus er en profet som er godkjent av Gud, men i hvilken grad kommer denne profeten til å bli «æret i det området han kommer fra»?

Det vil vise seg når Jesus drar hjem til Nasaret. Hva venter ham der?