Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 64

Nødvendig å tilgi

Nødvendig å tilgi

MATTEUS 18:21–35

  • TILGI SJU GANGER?

  • ILLUSTRASJONEN OM SLAVEN SOM IKKE VILLE ETTERGI GJELD

Peter har hørt Jesu veiledning om at man bør ordne opp i vanskeligheter som oppstår mellom trosfeller, ved å prøve å løse dem under fire øyne. Men det ser ut til at Peter ønsker å få vite nøyaktig hvor mange ganger man bør tilgi noen.

Peter spør: «Herre, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror hvis han synder mot meg? Så mange som 7 ganger?» Noen religiøse ledere sier at man bør tilgi opptil 3 ganger. Så Peter mener kanskje at han er storsinnet hvis han tilgir «så mange som 7 ganger». – Matteus 18:21.

Men det å holde regnskap med det gale andre gjør, er ikke i samsvar med ånden i Jesu lære. Så Jesus korrigerer Peter: «Jeg sier deg: ikke 7 ganger, men 77 ganger.» (Matteus 18:22) Det vil med andre ord si et ubegrenset antall ganger. Det bør ikke være noen grense for hvor mange ganger Peter skal tilgi sin bror.

For å gjøre det helt klart for Peter og de andre at de er forpliktet til å tilgi, forteller Jesus dem en illustrasjon. Den handler om en som er slave hos en konge, og som ikke etterligner sin barmhjertige herre. Kongen vil gjøre opp regnskapet med slavene sine. En slave som har en gjeld på 10 000 talenter [60 000 000 denarer] blir ført fram for ham. Slaven har ingen mulighet til å betale tilbake denne enorme gjelden. Kongen gir derfor ordre om at slaven og kona og barna hans skal selges så gjelden kan bli betalt. Da faller slaven på kne og bønnfaller sin herre: «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale tilbake alt sammen.» – Matteus 18:26.

Kongen synes synd på slaven og ettergir ham den enorme gjelden. Etter dette oppsøker slaven en medslave som skylder ham 100 denarer. Han griper fatt i ham og tar kvelertak på ham og sier: «Betal tilbake det du skylder.» Den andre slaven kaster seg ned og bønnfaller ham: «Vær tålmodig  med meg, så skal jeg betale deg.» (Matteus 18:28, 29) Men den slaven som fikk ettergitt gjelden sin av kongen, etterligner ikke sin herre. Han får den andre slaven, som skylder mye mindre enn han selv gjorde, kastet i fengsel, hvor han må være inntil han kan betale tilbake det han skylder.

Jesus forteller så at andre slaver, som ser denne ubarmhjertige behandlingen, går og forteller det til kongen, som blir sint, kaller til seg slaven og sier: «Du onde slave, jeg etterga deg hele gjelden din da du bønnfalt meg. Burde ikke du også ha vært barmhjertig mot medslaven din, slik som jeg var barmhjertig mot deg?» Kongen overgir så den ubarmhjertige slaven til fangevokterne, og han må være i fengsel helt til han har betalt tilbake alt han skylder. Jesus avslutter med å si: «Min himmelske Far vil behandle dere på samme måte hvis ikke hver enkelt av dere tilgir sin bror av hjertet.» – Matteus 18:32–35.

Dette bør virkelig lære oss noe om å tilgi! Jehova Gud har tilgitt oss en mengde synder. Uansett hva en trosfelle gjør mot oss, er det bare en liten ting i sammenligning. Og Gud tilgir oss ikke bare én gang, men tusener av ganger. Kan ikke vi tilgi vår trosfelle flere ganger, også selv om vi har grunn til å klage? Som Jesus sa i Bergprekenen, vil Gud «tilgi oss våre synder, slik vi har tilgitt dem som har syndet mot oss». – Matteus 6:12.