Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 41

Mirakler – ved hjelp av hvem?

Mirakler – ved hjelp av hvem?

MATTEUS 12:22–32 MARKUS 3:19–30 LUKAS 8:1–3

  • JESUS BEGYNNER SIN ANDRE FORKYNNELSESREISE

  • DRIVER UT DEMONER

  • ADVARER MOT SYNDER SOM IKKE VIL BLI TILGITT

Kort tid etter at Jesus har vært gjest hos fariseeren Simon og snakket om tilgivelse, begynner han en ny forkynnelsesreise i Galilea. Det er nå det andre året av Jesu tjeneste. Han reiser ikke alene. De tolv apostlene er med ham, og det samme er noen kvinner som han har «drevet ut onde ånder av og helbredet for sykdommer». (Lukas 8:2) Blant dem er Maria Magdalena, Susanna og Johanna, som er gift med en forvalter hos kong Herodes Antipas.

Etter hvert som flere får høre om Jesus, vokser uenigheten om det han gjør. Dette blir tydelig da en demonbesatt mann som er blind og ikke kan snakke, blir tatt med til Jesus og blir helbredet. Nå som demonen ikke lenger har kontroll over mannen, kan han både se og snakke. Folk blir forbløffet og sier: «Kanskje dette kan være Davids Sønn?» – Matteus 12:23.

Folkemengden som har samlet seg rundt huset hvor Jesus holder til, er så stor at han og disiplene ikke engang får fred til å spise. Men ikke alle tror at Jesus er den lovte «Davids Sønn». Noen skriftlærde og fariseere har kommet helt fra Jerusalem – men ikke for å lære av Jesus eller støtte ham. De sier til folk at han «har Beelsebub i seg» og altså samarbeider med «demonenes hersker». (Markus 3:22) Da Jesu slektninger hører om alt oppstyret, kommer de for å få tak i ham. Hvorfor det?

På dette tidspunktet tror ikke Jesu egne brødre at Jesus er Guds Sønn. (Johannes 7:5) Den Jesus som ser ut til å skape så mye oppstyr, ligner ikke den Jesus de kjente da de vokste opp sammen med ham i Nasaret. De tror at han må ha fått psykiske problemer, og sier: «Han er blitt gal.» – Markus 3:21.

 Men hva viser fakta? Jesus har nettopp helbredet en mann som var demonbesatt, og nå kan mannen se og snakke. Ingen kan benekte dette. Så de skriftlærde og fariseerne prøver i stedet å sverte Jesus ved å komme med en falsk anklage. De sier: «Denne mannen driver demonene ut ved hjelp av Beelsebub, demonenes hersker.» – Matteus 12:24.

Jesus vet hva de skriftlærde og fariseerne tenker, så han sier: «Hvert rike som er i strid med seg selv, kommer til å bli ødelagt, og en by eller en husstand som er i strid med seg selv, vil ikke bestå. Hvis nå Satan driver Satan ut, har han kommet i strid med seg selv. Hvordan skal hans rike da kunne bestå?» – Matteus 12:25, 26.

For en imponerende logikk! Fariseerne vet at noen jøder driver ut demoner. (Apostlenes gjerninger 19:13) Jesus spør derfor: «Hvis jeg driver demonene ut ved hjelp av Beelsebub, hvem er det da som gir deres egne tilhengere kraft til å drive dem ut?» Den anklagen de kommer med, kan med andre ord like gjerne rettes mot dem selv. Jesus fortsetter resonnementet: «Men hvis det er ved Guds ånd jeg driver demonene ut, da er Guds rike virkelig kommet overraskende på dere.» – Matteus 12:27, 28.

Det at Jesus driver ut demoner, viser at han har makt over Satan. Jesus illustrerer dette ved å si: «Hvordan kan noen bryte seg inn i huset til en sterk mann og ta det han eier, uten at han først binder ham? Først da kan han plyndre huset hans. Den som ikke er på min side, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.» (Matteus 12:29, 30) Det er tydelig at de skriftlærde og fariseerne er imot Jesus, og det viser at de er representanter for Satan. De prøver å få folk bort fra Guds Sønn, som handler med Jehovas støtte.

Jesus advarer disse sataniske motstanderne: «Menneskene skal få tilgivelse for alt, uansett hvilke synder de begår, og hvilke blasfemiske ting de sier. Men den som snakker blasfemisk mot den hellige ånd, vil aldri bli tilgitt, men er skyldig i evig synd.» (Markus 3:28, 29) Tenk på hva dette vil bety for dem som påstår at det er Satan som står bak det som opplagt er et mirakel utført ved hjelp av Guds ånd!