Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 59

Hvem er Menneskesønnen?

Hvem er Menneskesønnen?

MATTEUS 16:13–27 MARKUS 8:22–38 LUKAS 9:18–26

  • JESUS HELBREDER EN BLIND MANN

  • PETER SKAL FÅ NØKLENE TIL HIMMELENS RIKE

  • JESUS FORUTSIER AT HAN SELV SKAL DØ OG BLI OPPREIST

Jesus og disiplene kommer til Betsaida. Der kommer folk til Jesus med en blind mann og ber ham røre ved mannen for å helbrede ham.

Jesus tar mannen ved hånden og fører ham utenfor landsbyen. Etter at Jesus har smurt spytt på mannens øyne, spør han ham: «Ser du noe?» Mannen svarer: «Jeg ser mennesker, men de ser ut som trær som går omkring.» (Markus 8:23, 24) Jesus legger hendene på mannens øyne. Nå kan mannen se klart – han har fått synet tilbake. Jesus sender ham hjem og gir ham beskjed om ikke å gå inn i landsbyen.

Jesus og disiplene drar nå nordover til området rundt Cæsarea Filippi. Denne turen er på omkring 40 kilometer, og veien går oppover. Byen ligger 350 meter over havet, og i nordøst ruver det snøkledde Hermon-fjellet i bakgrunnen. Reisen tar sannsynligvis et par dager.

En gang i løpet av reisen trekker Jesus seg tilbake for å være alene og be. Det er bare ni–ti måneder til han skal dø, og han er bekymret for disiplene. Mange har nylig sluttet å følge ham, og andre er tydeligvis forvirret eller skuffet. De lurer kanskje på hvorfor han ikke ville la folket gjøre ham til konge, eller hvorfor han ikke ville gjøre et tegn som kunne vise helt klart hvem han virkelig er.

Da disiplene kommer dit hvor Jesus har gått for å be, spør han: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» De svarer: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» Ja, folk tror at Jesus faktisk kan være en av disse mennene oppreist fra døden. For å få fram hva disiplene mener, spør Jesus: «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Peter svarer raskt: «Du er Kristus, den levende Guds Sønn.» – Matteus 16:13–16.

Jesus sier at Peter kan være lykkelig for at Gud har åpenbart dette for ham, og legger til: «Jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og gravens porter skal ikke få makt over den.» Jesus selv vil altså bygge en menighet, og ikke engang graven vil kunne holde dens medlemmer fanget hvis de fortsetter å være trofaste mens de er her på jorden. Han gir Peter dette løftet: «Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike.» – Matteus 16:18, 19.

Jesus gir ikke Peter en særstilling blant apostlene, og han gjør ham heller ikke til menighetens grunnvoll. Det er Jesus selv som er den Klippen som hans menighet skal bli bygd på. (1. Korinter 3:11; Efeserne 2:20) Men Peter skal få tre nøkler. Han vil få det privilegiet å åpne muligheten for grupper av mennesker til å komme inn i himmelens rike.

Peter brukte den første nøkkelen på pinsedagen i år 33, da han viste angrende jøder og proselytter  hva de måtte gjøre for å bli frelst. Han brukte den andre nøkkelen for å åpne muligheten for troende samaritaner til å komme inn i Guds rike. I år 36 brukte han den tredje nøkkelen for å åpne denne muligheten for uomskårne ikke-jøder, hvorav Kornelius og hans slektninger og nære venner var de første. – Apostlenes gjerninger 2:37, 38; 8:14–17; 10:44–48.

I denne samtalen forteller Jesus apostlene om de lidelsene han snart skal bli utsatt for i Jerusalem, og om sin død, og dette gjør dem bekymret. Peter forstår ikke at Jesus skal bli oppreist til liv i himmelen, så han tar ham til side og irettesetter ham ved å si: «Vær god mot deg selv, Herre. Dette skal aldri skje med deg.» Men Jesus vender ryggen til og svarer: «Gå bak meg, Satan! Du er en snublestein for meg, for du tenker ikke Guds tanker, men menneskers.» – Matteus 16:22, 23.

Jesus kaller nå til seg andre i tillegg til apostlene og forklarer at det ikke vil være lett å være en disippel av ham. Han sier: «Hvis noen vil følge etter meg, må han si nei til seg selv og ta opp sin torturpæl og fortsette å følge meg. For den som vil redde sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for det gode budskaps skyld, skal redde det.» – Markus 8:34, 35.

Ja, hvis Jesu disipler skal vise seg verdige til å bli godkjent av Jesus, må de være modige og selvoppofrende. Jesus sier: «Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige generasjonen, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet sammen med de hellige englene.» (Markus 8:38) Ja, når Jesus kommer, «skal han lønne hver enkelt etter det han har gjort». – Matteus 16:27.