Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 27

Matteus blir en disippel

Matteus blir en disippel

MATTEUS 9:9–13 MARKUS 2:13–17 LUKAS 5:27–32

  • JESUS OPPFORDRER SKATTEOPPKREVEREN MATTEUS TIL Å BLI EN DISIPPEL

  • JESUS ER SAMMEN MED SYNDERE FOR Å HJELPE DEM

Etter å ha helbredet den lamme mannen blir Jesus værende en liten stund i området rundt Kapernaum. Igjen kommer det mange mennesker til ham, og han begynner å undervise dem. Etter dette går han forbi skattekontoret, hvor han får øye på Matteus, som også blir kalt Levi. Jesus gir ham en spennende oppfordring: «Følg meg.» – Matteus 9:9.

Matteus kjenner sannsynligvis allerede til Jesu lære og det Jesus har gjort der i området, slik det også var tilfellet med Peter, Andreas, Jakob og Johannes. I likhet med dem reagerer Matteus positivt med en gang. Han forteller om dette i evangeliet sitt: «Da reiste han [Matteus selv] seg og fulgte» Jesus. (Matteus 9:9) Matteus forlater altså sine oppgaver som skatteoppkrever og blir en disippel av Jesus.

På et senere tidspunkt holder Matteus et stort selskap hjemme hos seg, kanskje for å vise takknemlighet for den helt spesielle oppgaven som Jesus har kalt ham til. Hvem er invitert i tillegg til Jesus og disiplene hans? En del av Matteus’ tidligere kolleger, andre skatteoppkrevere, er til stede. De har som arbeid å kreve inn skatter og avgifter på vegne av de forhatte romerske myndighetene – for eksempel avgifter fra skip som legger til i havnene, avgifter fra karavaner som reiser på hovedveiene, og toll på importerte varer. Hvordan ser jødene generelt på skatteoppkrevere? Folk forakter dem fordi de ofte er uærlige og krever mer penger enn de vanlige satsene tilsier. I selskapet er det også ‘syndere’, personer som er kjent for å gjøre det som er galt. – Lukas 7:37–39.

Da de selvrettferdige fariseerne ser Jesus i selskap med slike mennesker, spør de disiplene hans: «Hvorfor spiser læreren deres sammen med skatteoppkrevere og syndere?» (Matteus 9:11) Jesus hører hva de sier, og svarer: «De som er friske, trenger ikke lege, men det gjør de syke. Gå derfor og finn ut hva dette betyr: ‘Jeg vil ha barmhjertighet og ikke slaktoffer.’ For jeg er ikke kommet for å innby rettferdige, men syndere.» (Matteus 9:12, 13; Hosea 6:6) Fariseerne er ikke oppriktige når de omtaler Jesus som ‘lærer’, men de kan faktisk lære noe av ham om hva som er rett.

Det ser ut til at Matteus har invitert skatteoppkrevere og syndere hjem til seg for at de skal kunne lytte til Jesus og bli helbredet åndelig sett, «for det var mange slike som fulgte ham». (Markus 2:15) Jesus ønsker å hjelpe dem til å få et godt forhold til Gud. I motsetning til de selvrettferdige fariseerne ser ikke Jesus ned på slike mennesker. Han har medfølelse og barmhjertighet med dem. Han kan være en åndelig lege for alle som er åndelig syke.

Det at Jesus er barmhjertig mot skatteoppkrevere og syndere, betyr ikke at han ser gjennom fingrene med syndene deres. Men han behandler disse menneskene på den samme milde måten som han behandler dem som har fysiske sykdommer. Tenk for eksempel på den gangen da han medfølende rørte ved en som var spedalsk, og sa: «Det vil jeg! Bli ren.» (Matteus 8:3) Bør ikke vi utvikle den samme medfølende holdningen og støtte dem som har det vanskelig, spesielt ved å hjelpe dem åndelig sett?