Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 25

Viser medfølelse med en spedalsk

Viser medfølelse med en spedalsk

MATTEUS 8:1–4 MARKUS 1:40–45 LUKAS 5:12–16

  • JESUS HELBREDER EN SOM ER SPEDALSK

Etter hvert som Jesus og de fire disiplene hans ‘drar rundt i hele Galilea og forkynner i synagogene’, blir alt det fine Jesus gjør, kjent i hele området. (Markus 1:39) Ryktet om gjerningene hans når fram til en by der det er en mann som er spedalsk. Legen Lukas sier om ham at han er «full av spedalskhet». (Lukas 5:12) I fremskredne stadier av denne fryktelige sykdommen blir forskjellige kroppsdeler langsomt ødelagt.

Den spedalske mannen har det derfor svært vanskelig, og han må bo et stykke borte fra andre. Han må dessuten rope: «Uren, uren!» når folk er i nærheten, slik at de blir beskyttet mot å komme for nær og bli smittet. (3. Mosebok 13:45, 46) Men hva gjør den spedalske mannen nå? Han går bort til Jesus, kaster seg ned for ham og bønnfaller ham: «Herre, hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren.» – Matteus 8:2.

Mannen har virkelig sterk tro på Jesus! Men denne sykdommen får ham til å se forferdelig ut. Hvordan vil Jesus reagere? Hva ville du ha gjort? Jesus synes inderlig synd på ham. Han rekker ut hånden og rører faktisk ved mannen. Jesus sier til ham: «Det vil jeg! Bli ren.» (Matteus 8:3) For noen er det kanskje vanskelig å tro det som nå skjer: I samme øyeblikk blir mannen frisk fra spedalskheten.

Kunne du tenke deg å ha en konge som er så medfølende som Jesus, og som har så stor makt som ham? Den måten Jesus behandler den spedalske mannen på, gjør at vi kan være sikre på at når Jesus blir Konge over hele jorden, kommer den bibelske profetien om at han skal ha medfølelse med de svake og de fattige, til å bli oppfylt. (Salme 72:13) Ja, Jesus kommer da til å få oppfylt sitt inderlige ønske om å hjelpe alle som har det vondt og vanskelig.

Husk at selv før Jesus helbredet den spedalske mannen, har tjenesten hans ført til stor begeistring blant folk. Nå kommer folk til å få høre om dette miraklet også. Men Jesus vil ikke at folk skal begynne å tro på ham bare på grunn av det de hører andre fortelle. Han kjenner profetien om at han ‘ikke skal la sin røst bli hørt på gaten’ – at han ikke skal være ute etter å skape sensasjon. (Jesaja 42:1, 2) Derfor sier Jesus til mannen han har helbredet: «Pass på at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram den offergaven som Moseloven gir påbud om.» – Matteus 8:4.

Men som du sikkert kan se for deg, er mannen så glad for å ha blitt helbredet at han ikke kan la være å fortelle om det. Han går av sted og forteller det til alle. Dette skaper enda større interesse og nysgjerrighet blant folk. Det blir så mye oppstyr at Jesus ikke åpenlyst kan gå inn i en by, så i en periode holder han til på øde steder. Likevel kommer folk fra alle kanter for å bli undervist av ham og for å bli helbredet.