Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 48

Flere mirakler, men avvist selv i Nasaret

Flere mirakler, men avvist selv i Nasaret

MATTEUS 9:27–34; 13:54–58 MARKUS 6:1–6

  • JESUS HELBREDER TO BLINDE OG EN STUM

  • FOLK I NASARET AVVISER HAM

Det har vært en lang dag for Jesus. Etter båtreisen tilbake fra Dekapolis helbredet han kvinnen som led av blødninger, og deretter oppreiste han Jairus’ datter. Men dagen er ikke over ennå. Da han går fra Jairus’ hus, følger to blinde menn etter ham og roper: «Ha barmhjertighet med oss, Davids Sønn!» – Matteus 9:27.

Ved å kalle Jesus «Davids Sønn» viser disse mennene tro på at Jesus er arvingen til Davids trone, og at han altså er Messias. Det ser ut til at Jesus ignorerer ropene deres. Han gjør det kanskje for å se om de er utholdende, og det er de. Da Jesus går inn i et hus, følger de to mennene etter ham. Jesus spør dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» De svarer med overbevisning: «Ja, Herre.» Da rører Jesus ved øynene deres og sier: «Det skal skje i samsvar med deres tro.» – Matteus 9:28, 29.

Plutselig kan de se! I likhet med det Jesus tidligere har sagt til andre, sier han nå til disse mennene at de ikke skal fortelle andre hva han har gjort. Men de er så glade at de senere forteller om ham vidt og bredt.

Idet disse to mennene går, kommer noen inn med en mann som er stum fordi han er demonbesatt. Jesus driver ut demonen, og i samme øyeblikk begynner mannen å snakke. Folkemengden blir forbløffet og sier: «Aldri har noe slikt vært sett i Israel.» Det er også noen fariseere der. De kan ikke benekte at miraklene har skjedd, så i stedet gjentar de sine tidligere beskyldninger om hvem som står bak Jesu kraftige gjerninger: «Det er ved demonenes hersker han driver demonene ut.» – Matteus 9:33, 34.

Kort tid senere drar Jesus tilbake til hjembyen sin, Nasaret, og denne gangen blir disiplene med ham. For cirka et år siden underviste han i synagogen der. Til å begynne med ble folk begeistret over det han sa, men senere tok de anstøt av læren hans og prøvde å drepe ham. Nå prøver Jesus igjen å hjelpe folk i hjembyen sin.

På sabbaten går han igjen til synagogen for å undervise. Mange blir svært overrasket og spør: «Hvor har han fått denne visdommen fra? Og hvordan kan han gjøre disse kraftige gjerningene?» De sier: «Er ikke dette sønnen til snekkeren? Heter ikke moren hans Maria og brødrene hans Jakob, Josef, Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her alle sammen? Hvor har han da fått alt dette fra?» – Matteus 13:54–56.

De mener at Jesus bare er en vanlig mann fra deres egen by. De tenker kanskje: «Vi så ham vokse opp, så hvordan kan han være Messias?» Så til tross for alle bevisene – deriblant Jesu store visdom og kraftige gjerninger – avviser de ham. Til og med noen av Jesu slektninger tar anstøt av ham. Dette får Jesus til å si: «Det er bare på sitt hjemsted og i sitt eget hus en profet ikke blir vist ære.» – Matteus 13:57.

Jesus er virkelig forundret over deres mangel på tro. Han gjør derfor ikke mange mirakler der, ‘bortsett fra at han legger hendene på noen få syke og helbreder dem’. – Markus 6:5, 6.