Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 39

En generasjon som ikke vil høre, blir fordømt

En generasjon som ikke vil høre, blir fordømt

MATTEUS 11:16–30 LUKAS 7:31–35

  • JESUS KRITISERER VISSE BYER

  • HAN TILBYR LINDRING OG NY STYRKE

Jesus har stor respekt for døperen Johannes, men hvordan ser folk flest på Johannes? «Denne generasjonen», sier Jesus, «er som små barn som sitter på torgene og roper til lekekameratene sine: ‘Vi spilte på fløyte for dere, men dere danset ikke. Vi sang sørgesanger, men dere slo ikke dere selv av sorg.’» – Matteus 11:16, 17.

Hva mener Jesus med dette? Han utdyper det ved å si: «Johannes kom, og han verken spiste eller drakk, men folk sier: ‘Han har en demon i seg.’ Så kom Menneskesønnen, og han både spiser og drikker, men folk sier: ‘Se, en fråtser og vindrikker, venn med skatteoppkrevere og syndere.’» (Matteus 11:18, 19) Johannes har levd et enkelt liv som nasireer og har blant annet latt være å drikke vin, men folk sier at han er demonbesatt. (4. Mosebok 6:2, 3; Lukas 1:15) Jesus lever som vanlige mennesker og har et likevektig forhold til mat og drikke, men han blir beskyldt for å ikke vise måtehold. Det ser ut til at det er umulig å gjøre folk til lags.

Jesus sammenligner den generasjonen som lever på hans tid, med små barn på torgene som ikke vil danse når andre barn spiller på fløyte, eller sørge når andre synger sørgesanger. Deretter sier han: «Men visdommen ses tydelig på gjerningene.» (Matteus 11:16, 19) Ja, «gjerningene» – det vil si resultatene av det Johannes og Jesus gjør – viser tydelig at beskyldningene mot dem er falske.

Etter at Jesus har beskrevet folk på hans tid som en generasjon som ikke vil høre, retter han kritikk mot byene Korasin, Betsaida og Kapernaum, hvor han har gjort kraftige gjerninger. Han sier at hvis han hadde gjort slike gjerninger i de fønikiske byene Tyrus og Sidon, ville folk der ha angret. Han nevner også Kapernaum, som han i en periode har brukt som base for virksomheten sin. Selv der har de fleste vendt det døve øret til. Jesus sier til den byen: «Sodomas land skal slippe lettere på dommens dag enn deg.» – Matteus 11:24.

Jesus lovpriser så sin Far, som skjuler verdifulle åndelige sannheter for «de kloke og intellektuelle», men åpenbarer dem for de ydmyke, som er som små barn. (Matteus 11:25) Han kommer med en kjærlig invitasjon til disse: «Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere ny styrke. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og dere skal få ny styrke. For mitt åk er skånsomt, og min byrde er lett.» – Matteus 11:28–30.

På hvilken måte kan Jesus gi mennesker ny styrke? De religiøse lederne har pålagt folket tyngende tradisjoner, for eksempel altfor strenge regler for sabbaten. Men Jesus gir folk ny styrke ved å lære dem Guds sannhet, som ikke er påvirket av slike tradisjoner. Han viser også hvordan de som føler seg undertrykt av politiske myndigheter, og de som føler seg nedtrykt på grunn av synder de har begått, kan få lindring. Ja, Jesus forteller dem hvordan de kan få tilgivelse for synder, og hvordan de kan oppnå fred med Gud.

Alle som tar på seg Jesu skånsomme åk, kan innvie seg til Gud og tjene vår omsorgsfulle og barmhjertige himmelske Far. Det å tjene Gud er ingen tung byrde, for Guds krav er ikke tunge i det hele tatt. – 1. Johannes 5:3.