Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 60

Forvandlingen – et syn av Kristi herlighet i Riket

Forvandlingen – et syn av Kristi herlighet i Riket

MATTEUS 16:28 TIL 17:13 MARKUS 9:1–13 LUKAS 9:27–36

  • SYNET AV JESU FORVANDLING

  • NOEN APOSTLER HØRER GUDS RØST

Mens Jesus underviser folk i området rundt Cæsarea Filippi, som ligger cirka 25 kilometer fra Hermon-fjellet, kommer han med en oppsiktsvekkende opplysning til apostlene sine: «Jeg sier dere i sannhet: Noen av dem som står her, skal slett ikke dø før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.» – Matteus 16:28.

Disiplene må lure på hva Jesus mener. Omtrent en uke senere tar han med seg tre av apostlene – Peter, Jakob og Johannes – opp på et høyt fjell. Dette skjer muligens om natten, for de tre mennene er trøtte. Mens Jesus ber, blir han forvandlet foran dem. Apostlene ser at ansiktet hans skinner som solen, og at klærne hans blir skinnende hvite, som lyset.

Da viser to skikkelser seg for dem – «Moses og Elia». Disse begynner å snakke med Jesus om at han ‘snart skal gå bort, noe som skal skje i Jerusalem’. (Lukas 9:30, 31) De sikter tydeligvis til Jesu død og etterfølgende oppstandelse, som Jesus nylig har snakket om. (Matteus 16:21) Denne samtalen viser at Jesus, i motsetning til det Peter sa, ikke kan unngå en ydmykende død.

De tre apostlene er nå lys våkne, og de er forbløffet over det de ser og hører. Selv om dette er et syn, virker det så realistisk at Peter lever seg fullstendig inn i det som skjer, og sier: «Rabbi, det er godt for oss å være her. Så la oss sette opp tre telt, ett til deg, ett til Moses og ett til Elia.» (Markus 9:5) Vil Peter at teltene skal bli satt opp for at synet skal kunne vare litt lenger?

Mens Peter snakker, dekker en lysende sky dem, og en røst fra skyen sier: «Dette er min Sønn, som jeg elsker og har godkjent. Hør på ham!» Da apostlene hører Guds røst, blir de redde og kaster seg ned med ansiktet mot jorden, men Jesus sier til dem: «Reis dere. Ikke vær redde.» (Matteus 17:5–7) Da de tre apostlene reiser seg, ser de bare Jesus. Synet er over. Da det har blitt dag og de er på vei ned fra fjellet, gir Jesus dem denne befalingen: «Ikke fortell noen om dette synet før Menneskesønnen er blitt oppreist fra døden.» – Matteus 17:9.

Fordi apostlene har sett Elia i synet, spør de: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» Jesus svarer: «Jeg sier dere at Elia allerede har kommet, og de anerkjente ham ikke.» (Matteus 17:10–12) Jesus snakker om døperen Johannes, som utførte en oppgave som lignet den Elia utførte. Elia banet vei for Elisja, og Johannes gjorde det samme for Kristus.

Så styrkende dette synet er for Jesus og apostlene! Det er et forhåndsglimt av Kristi herlighet som Konge i Riket. På denne måten fikk noen av disiplene se «Menneskesønnen komme i sitt rike», slik Jesus hadde lovt. (Matteus 16:28) Mens de var på fjellet, ble de «øyenvitner til hans storhet». Selv om fariseerne ville at Jesus skulle gi dem et tegn som beviste at han skulle være Guds utvalgte Konge, ville han ikke gi dem det. Men Jesu nære disipler fikk se Jesu forvandling, som bekrefter profetier om Riket. Derfor kunne Peter senere skrive: «Det profetiske ord [er] gjort sikrere for oss.» – 2. Peter 1:16–19.

Lær mer

ETTERLIGN DERES TRO

Peter var lojal når han ble satt på prøve

Hvordan hjalp Peters tro og lojalitet ham til å ta imot tilrettevisning fra Jesus?