Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 49

Forkynner i Galilea og lærer opp apostlene

Forkynner i Galilea og lærer opp apostlene

MATTEUS 9:35 TIL 10:15 MARKUS 6:6–11 LUKAS 9:1–5

  • NY FORKYNNELSESREISE I GALILEA

  • JESUS SENDER APOSTLENE UT FOR Å FORKYNNE

Jesus har forkynt intensivt i omkring to år. Er tiden nå inne til å slappe av og ta det med ro? Tvert imot. Jesus utvider sin forkynnelsesvirksomhet ved å legge ut på «en rundreise til alle byene og landsbyene» i Galilea. ‘Han underviser i synagogene deres, forkynner det gode budskap om Riket og helbreder alle slags sykdommer og plager.’ (Matteus 9:35) Det han ser, gjør det klart for ham at det er nødvendig å utvide forkynnelsesarbeidet. Men hvordan skal han få til det?

Mens Jesus reiser rundt, ser han mennesker som trenger den hjelp og trøst som sannheten gir. De er som sauer uten gjeter, mishandlet og spredt omkring. Han synes inderlig synd på dem og sier til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre om å sende ut arbeidere for å høste inn det som er hans.» – Matteus 9:36–38.

Jesus vet hva som må gjøres. Han samler de tolv apostlene og sender dem ut to og to for at de skal forkynne. Men først gir han dem klare instrukser: «Ikke gå til folk fra nasjonene, og ikke dra inn i noen samaritansk by. Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk. Når dere går av sted, skal dere forkynne: ‘Himmelens rike er kommet nær.’» – Matteus 10:5–7.

Det riket de skal forkynne om, er det riket Jesus nevnte i mønsterbønnen. ‘Riket er kommet nær’ i den forstand at han som Gud har utpekt til å være Konge i Guds rike – Jesus Kristus – er blant dem. Men hva vil vise at disiplene  hans virkelig representerer dette riket? Jesus gir dem makt til å helbrede syke og til og med oppreise døde, og alt dette skal de gjøre uten å ta betalt for det. Men hvordan skal apostlene da klare å skaffe seg det de trenger, for eksempel mat hver dag?

Jesus sier til disiplene at de ikke skal ta med seg materielle ting på denne forkynnelsesreisen. De skal ikke ta med seg gull, sølv eller kobber i pengebeltene sine. De trenger ikke engang en matpose til reisen og heller ikke ekstra klær eller sandaler. Hvorfor ikke? Jesus gir dem denne forsikringen: «Den som arbeider, fortjener å få mat.» (Matteus 10:10) Disiplene kommer til å finne noen som setter pris på budskapet, og disse menneskene vil hjelpe dem med å få dekket sine grunnleggende behov. Jesus sier: «Når dere kommer inn i et hjem, så bli der til dere drar videre.» – Markus 6:10.

Jesus gir også instrukser om hvordan de skal legge fram budskapet om Riket for beboerne. Han sier: «Når dere kommer inn i et hus, så hils på dem som bor der. Hvis de fortjener det, skal de få den freden dere ønsker dem. Men hvis de ikke fortjener det, så la freden vende tilbake til dere selv. Hvis noen ikke tar imot dere eller hører på det dere har å si, skal dere gå ut av det huset eller den byen og riste støvet av føttene deres.» – Matteus 10:12–14.

Det kan være at til og med en hel by eller landsby avviser budskapet deres. Hvilke konsekvenser vil det få for det stedet? Jesus avslører at en slik by vil få en streng dom: «Jeg sier dere i sannhet: Sodomas og Gomorras land skal slippe lettere på dommens dag enn den byen.» – Matteus 10:15.