MATTEUS 10:16 TIL 11:1 MARKUS 6:12, 13 LUKAS 9:6

  • JESUS LÆRER OPP APOSTLENE OG SENDER DEM UT

Jesus gir apostlene gode instrukser om hvordan de skal utføre forkynnelsesarbeidet når de nå skal gå ut to og to. Men han nøyer seg ikke med det. Han advarer dem mot motstandere: «Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. ... Vær på vakt, for folk skal overgi dere til lokale domstoler og piske dere i synagogene sine. Og dere skal bli ført fram for stattholdere og konger for min skyld.» – Matteus 10:16–18.

Ja, de som følger Jesus, kan komme til å møte alvorlig forfølgelse, men Jesus gir dem dette oppmuntrende løftet: «Når de overgir dere, så ikke vær bekymret for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det dere skal si, vil bli gitt dere i samme øyeblikk. For det er ikke bare dere som taler, men det er deres Fars ånd som taler gjennom dere.» Jesus fortsetter: «Dessuten skal bror overgi bror til døden, og en far sitt barn, og barn skal bli motstandere av foreldrene sine og få dem drept. Og dere skal bli hatet av alle på grunn av mitt navn. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.» – Matteus 10:19–22.

Fordi forkynnelsen er av største betydning, understreker Jesus at de som følger ham, må være forsiktige, slik at de kan fortsette å ha frihet til å utføre dette arbeidet. Han sier: «Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen. For jeg sier dere i sannhet: Dere skal slett ikke bli ferdige med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.» – Matteus 10:23.

De instruksene og advarslene og de oppmuntrende ordene Jesus gir de tolv apostlene, er virkelig helt spesielle. Men som du kanskje skjønner, gjelder det Jesus sier, også dem som skal delta i forkynnelsesarbeidet etter hans død og oppstandelse. Dette framgår av det han sier om at disiplene hans skal bli «hatet av alle», ikke bare av dem som apostlene blir sendt ut for å forkynne for. Vi leser dessuten ikke noe om at apostlene blir ført fram for stattholdere og konger under denne korte forkynnelseskampanjen i Galilea, eller om at de blir angitt av familiemedlemmer og drept.

Det er tydelig at Jesus har framtiden i tankene da han sier dette til apostlene. Tenk over det han sier om at disiplene ikke vil klare å bli ferdige med forkynnelsesarbeidet «før Menneskesønnen kommer». Jesus viser her at disiplene hans ikke kommer til å bli ferdige med forkynnelsen om Guds rike før den herliggjorte Kongen, Jesus Kristus, kommer som Guds dommer.

Det bør ikke overraske apostlene at de kommer til å møte motstand mens de utfører forkynnelsesarbeidet,  for Jesus sier: «En elev står ikke over sin lærer, og en slave står ikke over sin herre.» Poenget hans er klart: Han blir selv forfulgt og dårlig behandlet fordi han forkynner om Guds rike, og det vil de også bli. Men Jesus sier: «Ikke vær redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan tilintetgjøre både sjel og kropp i Gehenna.» – Matteus 10:24, 28.

Jesus var selv et godt eksempel når det gjelder dette. Han utholdt fryktløst døden framfor å bryte sin lojalitet mot ham som har all makt, Jehova. Det er Den Allmektige Gud som kan tilintetgjøre et menneskes «sjel» (hans mulighet for framtidig liv), eller som kan oppreise ham til evig liv. Så betryggende det må være for apostlene å vite dette!

Jesus illustrerer den kjærlige omsorgen Gud har for disiplene hans, på denne måten: «Selges ikke to spurver for en mynt av liten verdi? Og likevel faller ikke én av dem til jorden uten at deres Far vet det. Så ikke vær redde. Dere er mer verdt enn mange spurver.» – Matteus 10:29, 31.

Det budskapet Jesu disipler forkynner, vil splitte familier, for noen familiemedlemmer vil ta imot det, mens andre ikke vil gjøre det. «Ikke tro at jeg er kommet for å bringe fred på jorden», sier Jesus. Det krever mot av et familiemedlem å ta imot Bibelens sannhet. Jesus fortsetter: «Den som er mer glad i sin far eller mor enn i meg, fortjener ikke å være min disippel, og den som er mer glad i sin sønn eller datter enn i meg, fortjener ikke å være min disippel.» – Matteus 10:34, 37.

Noen kommer imidlertid til å ta godt imot disiplene hans. Han sier: «Den som gir et av disse ydmyke menneskene om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel – jeg sier dere i sannhet: Han skal slett ikke miste sin lønn.» – Matteus 10:42.

Apostlene er nå godt utrustet etter å ha fått instrukser, advarsler og oppmuntring av Jesus. De ‘går gjennom området fra landsby til landsby, og de forkynner det gode budskap og helbreder folk overalt’. – Lukas 9:6.