Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 38

Johannes ønsker å høre fra Jesus

Johannes ønsker å høre fra Jesus

MATTEUS 11:2–15 LUKAS 7:18–30

  • DØPEREN JOHANNES SPØR OM JESU ROLLE

  • JESUS SNAKKER ROSENDE OM JOHANNES

Døperen Johannes har vært i fengsel i cirka et år. Han får likevel høre om Jesu mirakler. Forestill deg hvordan Johannes føler det da disiplene hans forteller ham at Jesus har oppreist sønnen til en enke i Nain. Men Johannes ønsker å høre fra Jesus personlig hva alt dette betyr. Johannes kaller til seg to av disiplene sine og sender dem til Jesus for å spørre: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» – Lukas 7:19.

Virker det rart at Johannes spør om dette? Johannes er en trofast mann. For nesten to år siden døpte han Jesus, og da så han Guds ånd komme ned over Jesus og hørte Gud selv si at Han godkjente Jesus. Vi har ingen grunn til å tro at Johannes’ tro har blitt svak. Hvis Johannes hadde vært svak i troen, ville Jesus ikke ha snakket rosende om ham. Men hvis Johannes ikke tviler, hva er da grunnen til at han stiller Jesus dette spørsmålet?

Det kan være at Johannes ønsker å få Jesus til selv å bekrefte at han er Messias. Dette ville styrke Johannes, som har det vanskelig i fengselet. Men det ser ut til at det ligger noe mer i Johannes’ spørsmål. Johannes er kjent med profetiene om at Guds Salvede skal være en konge og en befrier. Men mange måneder etter at Jesus ble døpt, er Johannes i fengsel. Så Johannes spør om det skal komme en annen – altså en annen etter Jesus – som skal sørge for at alt det som er forutsagt om Messias, virkelig blir oppfylt.

Jesus sier ikke til Johannes’ disipler: «Selvfølgelig er jeg den som skal komme.» Han viser i stedet at han har Guds støtte, ved å helbrede mange mennesker for alle slags sykdommer og plager. Så sier han til Johannes’ disipler: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde kan se, lamme går omkring, spedalske blir friske, døve hører, døde blir oppreist, og fattige får høre det gode budskap.» – Matteus 11:4, 5.

I det spørsmålet Johannes stiller, ligger det muligens en forventning om at Jesus skal gjøre mer enn han gjør nå, og kanskje sørge for at Johannes kommer ut av fengselet. Men Jesus forteller Johannes at han ikke skal forvente mer enn de miraklene han allerede gjør.

Da Johannes’ disipler går, forsikrer Jesus folkemengden om at Johannes er mer enn en profet. Han er Jehovas sendebud, som det er profetert om i Malaki 3:1. Han er også «profeten Elia», som det er profetert om i Malaki 4:5, 6. Jesus forklarer: «Jeg sier dere i sannhet: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelens rike er større enn ham.» – Matteus 11:11.

Ved å si at den minste i himmelens rike er større enn Johannes, viser Jesus at Johannes ikke kommer til å være i det himmelske riket. Johannes banet vei for Jesus, men dør før Jesus åpner veien til himmelen. (Hebreerne 10:19, 20) Johannes er imidlertid en trofast profet for Gud og kommer til å bli en av Guds rikes borgere på jorden.

Lær mer

VÅKN OPP!

Hva Bibelen sier om Messias

Visste du at Bibelen profeterte at Messias skulle dø før han fikk fullført sin gjerning som Messias?