Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 3

Jesu store forkynnelsesarbeid i Galilea

‘Jesus begynte å forkynne: «Riket er kommet nær.»’ – Matteus 4:17

Jesu store forkynnelsesarbeid i Galilea

I DENNE DELEN

KAPITTEL 20

Et nytt mirakel i Kana

Jesus helbreder en gutt som befinner seg cirka 25 kilometer unna.

KAPITTEL 21

I synagogen i Nasaret

Hva var det Jesus sa som gjorde at folk i hjembyen hans ville drepe ham?

KAPITTEL 22

Fire disipler blir menneskefiskere

Jesus oppfordrer dem til å slutte med ett slags fiske og begynne med et annet.

KAPITTEL 23

Jesus gjør store gjerninger i Kapernaum

Da Jesus driver ut demoner, lar han ikke demonene få fortelle folk at han er Guds Sønn. Hva er grunnen til dette?

KAPITTEL 24

Jesus utvider sin tjeneste i Galilea

Folk kommer til Jesus for å bli helbredet, men Jesus forklarer at det er en annen del av tjenesten hans som er enda viktigere.

KAPITTEL 25

Viser medfølelse med en spedalsk

Med en enkel, men kraftfull uttalelse viser Jesus at han virkelig bryr seg om dem han helbreder.

KAPITTEL 26

«Dine synder er tilgitt»

Hvordan viser Jesus at det er en sammenheng mellom synd og sykdom?

KAPITTEL 27

Matteus blir en disippel

Hvorfor spiser Jesus sammen med mennesker som er kjent for å være syndere?

KAPITTEL 28

Hvorfor faster ikke Jesu disipler?

Jesus svarer ved å bruke en illustrasjon om vinsekker.

KAPITTEL 29

Kan man gjøre gode gjerninger på sabbaten?

Hvorfor forfulgte jødene Jesus fordi han helbredet en mann som hadde vært syk i 38 år?

KAPITTEL 30

Jesus er Guds Sønn

Jødene mener at Jesus gjør seg selv lik Gud, men Jesus gjør det klart at Gud står over ham.

KAPITTEL 31

Disiplene plukker korn på sabbaten

Hvorfor omtaler Jesus seg selv som «Herre over sabbaten»?

KAPITTEL 32

Hva er tillatt på sabbaten?

Saddukeerne og fariseerne, som vanligvis er dypt uenige, samler seg om en felles sak.

KAPITTEL 33

Jesus oppfyller Jesajas profeti

Hvorfor gir Jesus dem han helbreder, beskjed om ikke å fortelle andre hvem han er, eller hva han har gjort?

KAPITTEL 34

Jesus velger ut tolv apostler

Hva er forskjellen på en apostel og en disippel?

KAPITTEL 35

Den berømte Bergprekenen

Få en forklaring på hovedpunkter i Jesu tale.

KAPITTEL 36

En romersk offiser viser stor tro

Hva er det denne offiseren gjør som forundrer Jesus?

KAPITTEL 37

Jesus oppreiser en enkes sønn fra døden

Noen som så dette miraklet, forsto hva det egentlig innebar.

KAPITTEL 38

Johannes ønsker å høre fra Jesus

Hvorfor spør døperen Johannes om Jesus er Messias? Tviler Johannes?

KAPITTEL 39

En generasjon som ikke vil høre, blir fordømt

Jesus sier at på dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn Kapernaum, den byen han har brukt som base for virksomheten sin.

KAPITTEL 40

En leksjon i tilgivelse

Jesus sa til en kvinne som kan ha vært prostituert, at syndene hennes var tilgitt. Mente han dermed at det er greit å bryte Guds lov?

KAPITTEL 41

Mirakler – ved hjelp av hvem?

Jesu brødre tror at Jesus har blitt gal.

KAPITTEL 42

Jesus irettesetter fariseerne

Hva er «profeten Jonas tegn»?

KAPITTEL 43

Illustrasjoner om Riket

Jesus forteller åtte illustrasjoner for å forklare forskjellige sider ved himmelens rike.

KAPITTEL 44

Jesus stiller en storm

Da Jesus fikk vinden til å stilne og bølgene til å legge seg, lærte han mennesker noe viktig om hvordan livet vil bli når han er Konge over jorden.

KAPITTEL 45

Makt over demoner

Kan et menneske være besatt av mer enn én demon?

KAPITTEL 46

Helbredet ved å røre ved kappen til Jesus

Denne hjertevarmende hendelsen viser at Jesus er medfølende og har makt til å hjelpe.

KAPITTEL 47

En jente får livet tilbake!

Folk ler av Jesus da han sier om en jente som er død, at hun bare sover. Hva vet han som ikke de vet?

KAPITTEL 48

Flere mirakler, men avvist selv i Nasaret

Folk i Nasaret avviser Jesus, ikke på grunn av læren hans eller de miraklene han gjør, men av en annen grunn.

KAPITTEL 49

Forkynner i Galilea og lærer opp apostlene

Hva betyr egentlig uttalelsen «himmelens rike er kommet nær»?

KAPITTEL 50

Forberedt på å forkynne trass i forfølgelse

Hvis disiplene ikke skal være redde for å dø, hvorfor sier Jesus da at de skal flykte når de blir forfulgt?

KAPITTEL 51

Drap under en fødselsdagsfest

Herodes blir så betatt av Salomes dans at han lover å gi Salome hva som helst. Hvilket uhyggelig ønske kommer hun med?

KAPITTEL 52

Metter tusener med noen få brød og fisker

Jesu mirakel er så spesielt at det er med i alle de fire evangeliene

KAPITTEL 53

En hersker som har makt over naturkreftene

Hva lærer disiplene da Jesus går på vannet og får vinden til å stilne?

KAPITTEL 54

Jesus – «livets brød»

Hvorfor irettesetter Jesus folk selv om de har gjort seg store anstrengelser for å komme til ham?

KAPITTEL 55

Noe Jesus sier, sjokkerer mange

Jesus sier noe som er så sjokkerende at mange av disiplene slutter å følge ham.

KAPITTEL 56

Hva er det egentlig som gjør et menneske urent?

Er det det som kommer inn i munnen, eller det som går ut av den?

KAPITTEL 57

Jesus helbreder en jente og en døv mann

Hvorfor blir ikke den kvinnen Jesus snakker med, fornærmet da Jesus sammenligner folk fra hennes nasjon med hundevalper?

KAPITTEL 58

Gir tusener mat og advarer mot surdeig

Disiplene skjønner til slutt hva slags surdeig Jesus snakker om.

KAPITTEL 59

Hvem er Menneskesønnen?

Hva er nøklene til himmelens rike? Hvem bruker dem, og hvordan?

KAPITTEL 60

Forvandlingen – et syn av Kristi herlighet i Riket

Hva gikk Jesu forvandling ut på? Hva betydde den?

KAPITTEL 61

Jesus helbreder en demonbesatt gutt

Jesus sier at mangel på tro var årsaken til at en demonbesatt gutt ikke ble helbredet. Men hvem var det som manglet tro? Gutten, faren hans eller Jesu disipler?

KAPITTEL 62

En viktig leksjon i ydmykhet

Voksne menn lærer noe viktig av et lite barn.

KAPITTEL 63

Jesus gir mer viktig veiledning

Han beskriver tre skritt man kan ta for å håndtere alvorlige uoverensstemmelser mellom trosfeller.

KAPITTEL 64

Nødvendig å tilgi

Ved å bruke illustrasjonen om slaven som ikke ville ettergi gjeld, viser Jesus hvor viktig Gud mener det er at vi er villige til å tilgi andre.

KAPITTEL 65

Underviser på vei til Jerusalem

I tre korte samtaler gjør Jesus oppmerksom på holdninger som kan hindre en person i å følge ham.