Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 6

Barnet som var lovt

Barnet som var lovt

LUKAS 2:21–39

  • JESUS BLIR OMSKÅRET OG SENERE TATT MED TIL TEMPLET

Josef og Maria blir værende i Betlehem i stedet for å dra tilbake til Nasaret. Da Jesus er åtte dager gammel, blir han omskåret, slik Guds lov til Israel krever. (3. Mosebok 12:2, 3) Det er også vanlig å gi et guttebarn navn på den åttende dagen. Josef og Maria gir sønnen sin navnet Jesus, slik engelen Gabriel hadde sagt at de skulle.

Så går det over en måned, og Jesus har blitt 40 dager gammel. Nå tar Josef og Maria ham med opp til templet i Jerusalem, som ligger bare noen få kilometer fra der de holder til. Moseloven sier at en mor må bære fram et renselsesoffer i templet 40 dager etter at hun har født en sønn. – 3. Mosebok 12:4–7.

Maria ofrer to fugler. Dette forteller oss noe om den økonomiske situasjonen til Josef og Maria. Ifølge Loven er det en ung vær og en fugl som skal ofres. Men hvis moren ikke har råd til en vær, kan hun ofre to turtelduer eller to dueunger i stedet. Og slik er situasjonen for Maria.

I templet kommer en gammel mann bort til Josef og Maria. Han heter Simeon. Gud har latt ham få vite at før han dør, skal han få se Jehovas lovte Kristus, det vil si Messias. Denne dagen blir Simeon ledet av den hellige ånd til templet, hvor han finner Josef og Maria og den lille sønnen deres. Simeon tar barnet i armene sine.

Mens Simeon holder Jesus, takker han Gud og sier: «Suverene Herre, nå kan din slave dø i fred, slik du har sagt. For med mine egne øyne har jeg sett ditt middel til frelse, som du har gjort i stand for at alle folkene skal kunne se det. Han skal være et lys som skal fjerne sløret fra nasjonene, og han skal være til ære for ditt folk Israel.» – Lukas 2:29–32.

Josef og Maria blir forundret da de hører dette. Simeon velsigner dem og forteller Maria at på grunn av sønnen hennes «skal mange i Israel falle, og andre skal reise seg igjen», men også at sorg skal gjennombore henne som et skarpt sverd. – Lukas 2:34.

En annen som er til stede denne dagen, er Anna, en profetinne som er 84 år gammel. Hun er faktisk aldri borte fra templet. Nå kommer hun bort til Josef, Maria og lille Jesus. Anna begynner å takke Gud og å snakke om Jesus til alle som vil høre.

Du kan sikkert se for deg hvordan Josef og Maria gleder seg over det som har skjedd i templet. Alt dette gjør dem bare enda mer sikre på at sønnen deres er den som Gud har gitt løfte om.