Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 1

To budskaper fra Gud

To budskaper fra Gud

LUKAS 1:5–33

  • ENGELEN GABRIEL FORUTSIER AT DØPEREN JOHANNES SKAL BLI FØDT

  • GABRIEL FORTELLER MARIA AT HUN SKAL BLI MOR TIL JESUS

Vi kan se på hele Bibelen som et budskap fra Gud, vår himmelske Far. Han har gitt oss Bibelen for at vi skal lære av den. Men tenk over to helt spesielle budskaper som ble gitt for over 2000 år siden. De ble overbrakt av en engel som heter Gabriel, og som «står framfor Gud». (Lukas 1:19) Hvordan var situasjonen da engelen kom med disse viktige budskapene?

Det er omkring år 3 fvt. Hvem overbringer Gabriel det første budskapet til? I Judeas fjellområde, sannsynligvis i nærheten av Jerusalem, bor det en mann som heter Sakarja, og som er en av prestene for Jehova Gud. Han og hans kone, Elisabet, har blitt gamle, og de har ingen barn. Det er Sakarjas tur til å gjøre tjeneste som prest i Guds tempel i Jerusalem. Mens Sakarja er i templet, viser engelen Gabriel seg plutselig for ham i nærheten av røkelsesalteret.

Forståelig nok blir Sakarja redd. Men engelen beroliger ham og sier: «Ikke vær redd, Sakarja, for din inderlige bønn er blitt hørt, og din kone Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.» Gabriel forteller videre at Johannes «skal være stor i Jehovas øyne» og skal «gjøre et folk forberedt og klart for Jehova». – Lukas 1:13–17.

Fordi Sakarja og Elisabet er langt oppe i årene, synes Sakarja at det er vanskelig å tro at dette kan være sant. Gabriel sier derfor: «Nå skal du bli stum, og du vil ikke kunne snakke før den dagen dette skjer, siden du ikke trodde på det jeg sa.» – Lukas 1:20.

Imens begynner de som står utenfor templet, å lure på hvorfor Sakarja blir så lenge der inne. Da han til slutt kommer ut, kan han ikke snakke. Han kan bare gjøre tegn med hendene. Det er tydelig at Sakarja har sett noe overnaturlig mens han var inne i templet.

Etter at Sakarja er ferdig med tjenesten sin ved templet, drar han hjem. Kort tid senere blir Elisabet gravid! Mens Elisabet venter på at barnet skal bli født, holder hun seg borte fra folk i fem måneder.

Så viser Gabriel seg for andre gang. For hvem? For en ung ugift kvinne som heter Maria, og som bor i byen Nasaret i det området som heter Galilea. Hva sier engelen til henne? «Gud ser på deg med velvilje.» Gabriel sier videre til Maria: «Du skal bli gravid og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn ... Han skal herske som Konge over Jakobs slekt for evig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» – Lukas 1:30–33.

Som du sikkert skjønner, ser Gabriel det som en stor ære og glede å få overbringe disse to budskapene. Etter hvert som vi leser mer om Johannes og Jesus, vil vi bedre kunne forstå hvorfor disse budskapene fra Gud er så viktige.