Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 11

Døperen Johannes ‘rydder veien’

Døperen Johannes ‘rydder veien’

MATTEUS 3:1–12 MARKUS 1:1–8 LUKAS 3:1–18 JOHANNES 1:6–8, 15–28

  • JOHANNES BEGYNNER Å FORKYNNE OG DØPE

  • MANGE BLIR DØPT, MEN IKKE ALLE

Det har gått cirka 17 år siden Jesus som tolvåring stilte spørsmål til lærerne i templet. Det er nå våren år 29. Mange snakker om Jesu slektning Johannes, som forkynner i hele området på vestsiden av Jordan-elven.

Johannes er en mann som gjør inntrykk på folk, både ved utseendet sitt og ved det han sier. Klærne hans er av kamelhår, og han har et lærbelte rundt livet. Han spiser gresshopper og vill honning. Hva går budskapet hans ut på? «Dere må angre, for himmelens rike er kommet nær.» – Matteus 3:2.

De som har kommet for å høre Johannes, synes budskapet hans er spennende. Mange innser at de må angre, det vil si forandre holdninger og levemåte og ta avstand fra den måten de tidligere har levd på, fordi den har vært upassende. De som kommer til ham, er fra ‘Jerusalem, hele Judea og hele landet omkring Jordan-elven’. (Matteus 3:5) Mange av dem angrer virkelig. Johannes døper dem ved å senke dem ned i vannet i Jordan-elven. Hvorfor?

Det at de blir døpt av Johannes, er et symbol på, eller en erkjennelse av, at de angrer de syndene de har begått mot Guds lovpakt. (Apostlenes gjerninger 19:4) Men ikke alle kan bli døpt. Da noen religiøse ledere – fariseere og saddukeere – kommer til Johannes, kaller han dem «hoggormyngel». Han sier: «Dere må ... bære frukt som viser at dere angrer. Ikke tro at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere at Gud kan gjøre disse steinene til Abrahams barn. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, skal hogges ned og kastes på ilden.» – Matteus 3:7–10.

Fordi Johannes får mye oppmerksomhet, har et kraftfullt budskap og døper mange, blir noen prester og levitter sendt ut for å spørre ham: «Hvem er du?»

«Jeg er ikke Kristus», svarer Johannes.

«Hvem er du da? Er du Elia?» spør de.

Han svarer: «Nei, det er jeg ikke.»

«Er du Profeten?» fortsetter de og mener den store Profeten som Moses sa skulle komme. – 5. Mosebok 18:15, 18.

«Nei», svarer Johannes.

De gir seg ikke, men sier: «Hvem er du? Si det, så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Johannes sier: «Jeg er en stemme som roper i ødemarken: ‘Gjør Jehovas vei jevn’, slik som profeten Jesaja har sagt.» – Johannes 1:19–23.

«Hvorfor døper du da», vil de vite, «hvis du ikke er Kristus eller Elia eller Profeten?» Johannes gir et interessant svar: «Jeg døper i vann. Midt iblant dere står en dere ikke kjenner, han som kommer etter meg.» – Johannes 1:25–27.

Ja, Johannes forteller åpent at han ‘rydder veien’ ved å hjelpe folk til å få en rett hjertetilstand så de vil ta imot den forutsagte Messias, han som skal bli Konge. Johannes sier om ham: «Han som kommer etter meg, er sterkere enn meg, og jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene.» (Matteus 3:11) Johannes sier til og med: «Han som kommer etter meg, har rykket fram foran meg, for han var til før meg.» – Johannes 1:15.

Det budskapet Johannes kommer med – «dere må angre, for himmelens rike er kommet nær» – er derfor virkelig passende. (Matteus 3:2) Det er en offentlig kunngjøring om at Jehovas kommende Konge, Jesus Kristus, snart skal begynne sin tjeneste.