Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 7

Astrologer besøker Jesus

Astrologer besøker Jesus

MATTEUS 2:1–12

  • NOEN ASTROLOGER FØLGER EN «STJERNE» TIL JERUSALEM OG DERETTER TIL JESUS

Det kommer noen menn fra Østen. De er astrologer – personer som studerer stjernenes posisjon, og som hevder at de ved å gjøre det kan fortelle hva visse hendelser i folks liv betyr. (Jesaja 47:13) Mens de var hjemme i Østen, så de en «stjerne», og nå har de fulgt den hundrevis av kilometer, ikke til Betlehem, men til Jerusalem.

Da astrologene kommer dit, spør de: «Hvor er han som er født til å være jødenes konge? For vi så stjernen hans da vi var i Østen, og vi har kommet for å bøye oss for ham i dyp respekt.» – Matteus 2:1, 2.

Kong Herodes, som er i Jerusalem, får høre om dette og blir veldig bekymret. Han tilkaller derfor overprestene og andre jødiske religiøse ledere og spør dem hvor Kristus skal bli født. På bakgrunn av det som står i Skriftene, svarer de: «I Betlehem.» (Matteus 2:5; Mika 5:2) Da sørger Herodes for at astrologene i all hemmelighet blir ført fram for ham, og han sier til dem: «Gå og let grundig etter det lille barnet, og meld fra til meg når dere har funnet ham, slik at jeg også kan komme og bøye meg for ham i dyp respekt.» (Matteus 2:8) Men det Herodes egentlig vil, er å finne det lille barnet for å drepe det!

Da astrologene drar videre, skjer det noe helt uvanlig. Den «stjernen» de så da de var i Østen, går foran dem. Det er tydelig at dette ikke er noen vanlig stjerne. Den har blitt satt på himmelen for å lede dem. Astrologene følger den helt til den stopper rett over det huset hvor Josef og Maria nå bor med den lille sønnen sin.

Astrologene går inn i huset og finner Maria og et lite barn – Jesus. Da astrologene ser ham, bøyer de seg ned for ham. Og de gir ham gaver – gull, røkelse og myrra. Etterpå, da de skal til å reise tilbake til Herodes, gir Gud dem i en drøm beskjed om ikke å dra dit. De tar derfor en annen vei hjem til det landet de bor i.

Hvem tror du sto bak den «stjernen» som ledet astrologene? Husk at den ikke ledet dem rett til Jesus i Betlehem. Den ledet dem i stedet til Jerusalem, der de kom i kontakt med kong Herodes, som ville drepe Jesus. Og det hadde han gjort hvis ikke Gud hadde grepet inn og gitt astrologene beskjed om ikke å fortelle Herodes hvor Jesus var. Det er tydelig at det var Guds fiende, Satan, som ville at Jesus skulle bli drept, og han brukte denne «stjernen» for å prøve å få gjennomført den onde planen sin.