Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 1

Før Jesu tjeneste

«Han skal være stor.» – Lukas 1:32

Før Jesu tjeneste

I DENNE DELEN

KAPITTEL 1

To budskaper fra Gud

Engelen Gabriel overbrakte budskaper som det kunne være vanskelig å tro på.

KAPITTEL 2

Jesus blir vist ære før han blir født

Hvordan ble Jesus vist ære av både Elisabet og hennes ufødte sønn?

KAPITTEL 3

Han som skal ‘rydde veien’, blir født

Så snart Sakarja mirakuløst fikk tilbake evnen til å snakke, uttalte han en viktig profeti.

KAPITTEL 4

Maria – gravid, men ikke gift

Tror Josef på Maria da hun sier at hun er gravid, ikke med en annen mann, men ved hellig ånd?

KAPITTEL 5

Når og hvor blir Jesus født?

Hvordan vet vi at Jesus ikke ble født den 25. desember?

KAPITTEL 6

Barnet som var lovt

Da Josef og Maria tar lille Jesus med til templet, profeterer to eldre israelitter om Jesu framtid.

KAPITTEL 7

Astrologer besøker Jesus

Hvorfor ledet den stjernen de så i Østen, dem først til den til morderiske kong Herodes, og ikke rett til Jesus?

KAPITTEL 8

De slipper unna en ond konge

Tre bibelske profetier som har med Messias å gjøre, blir oppfylt tidlig i Jesu liv.

KAPITTEL 9

Jesus vokser opp i Nasaret

Hvor mange brødre og søstre hadde Jesus?

KAPITTEL 10

Jesus og familien reiser til Jerusalem

Josef og Maria blir fortvilet da de ikke kan finne Jesus. Jesus på sin side blir overrasket over at de ikke straks skjønte hvor de skulle lete.

KAPITTEL 11

Døperen Johannes ‘rydder veien’

Da noen fariseere og saddukeere kommer til Johannes, fordømmer han dem. Hvorfor?