Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

Etterlign Jesus ved å være . . .

Etterlign Jesus ved å være . . .

MEDFØLENDE

Siden Jesus var fullkommen, var han spart for mange av de plagene og bekymringene som andre mennesker hadde. Likevel viste han inderlig medfølelse med andre. Han var villig til å gjøre alt han kunne for å hjelpe dem – han gjorde mer enn det som var nødvendig. Det var medfølelse som motiverte ham til å hjelpe andre. Tenk over eksemplene i kapitlene 32, 37, 57 og 99.

IMØTEKOMMENDE

Mennesker i alle aldere – unge og gamle – følte at de kunne komme til Jesus, for han var verken reservert eller overlegen. Folk merket at han var interessert i dem personlig, og de følte seg vel sammen med ham. Det kan du se i kapitlene 25, 27 og 95.

OPPTATT AV BØNN

Jesus ba regelmessig inderlige bønner til sin Far, både når han var for seg selv, og når han var sammen med andre som tjente Jehova Gud. Han ba ved mange anledninger, ikke bare ved måltidene. Han ba til sin Far for å takke ham, for å lovprise ham og for å søke hans veiledning før han tok viktige avgjørelser. Tenk over eksemplene i kapitlene 24, 34, 91, 122 og 123.

USELVISK

Selv i tilfeller da Jesus hadde trengt litt hvile og avkobling, satte han sine egne behov til side for å hjelpe andre. Han tenkte ikke «meg først». Også på dette området er han et forbilde som vi bør gjøre vårt beste for å følge. Studer eksempler på hvordan han var uselvisk, i kapitlene 19, 41 og 52.

INNSTILT PÅ Å TILGI

Jesus gjorde mer enn å lære folk hvor viktig det er å tilgi – han viste disiplene og andre hvordan man kan tilgi i praksis. Tenk over det som kommer fram i kapitlene 26, 40, 64, 85 og 131.

IHERDIG OG IVRIG

Det var forutsagt at de fleste jødene ikke ville ta imot Messias, og at fiendene hans skulle drepe ham. Så Jesus kunne lett ha nøyd seg med å gjøre så lite som mulig for folk. I stedet fremmet han iherdig den sanne tilbedelse. Ved å være ivrig i tjenesten for Gud var han et godt eksempel for alle sine disipler som møter likegyldighet eller til og med motstand. Se kapitlene 16, 72 og 103.

YDMYK

Jesus overgikk ufullkomne mennesker på utallige områder, for eksempel når det gjaldt kunnskap og visdom. Fordi han var fullkommen, hadde han utvilsomt større fysiske og mentale evner enn alle rundt seg. Likevel tjente han ydmykt andre. Du kan lære om Jesu ydmykhet i kapitlene 10, 62, 66, 94 og 116.

TÅLMODIG

Jesus var alltid tålmodig med apostlene sine og andre når de ikke etterlignet ham eller ikke fulgte det han sa. Han gjentok tålmodig ting som han hadde sagt før, og som de trengte å lære for å kunne få et nærere forhold til Jehova. Tenk over de eksemplene på Jesu tålmodighet som kommer fram i kapitlene 74, 98, 118 og 135.