Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 137

Flere hundre ser Jesus før pinsedagen

Flere hundre ser Jesus før pinsedagen

MATTEUS 28:16–20 LUKAS 24:50–52 APOSTLENES GJERNINGER 1:1–12; 2:1–4

  • JESUS VISER SEG FOR MANGE

  • HAN STIGER OPP TIL HIMMELEN

  • JESUS GIR DEN HELLIGE ÅND TIL OMKRING 120 DISIPLER

Etter at Jesus har blitt oppreist, avtaler han med de elleve apostlene at de skal møte ham på et fjell i Galilea. Det er andre disipler der også, rundt 500, deriblant noen som til å begynne med tviler. (Matteus 28:17; 1. Korinter 15:6) Men det Jesus sier nå, hjelper hver og en av dem til å bli overbevist om at han virkelig lever.

Jesus forteller at Gud har gitt ham all myndighet i himmelen og på jorden. Han sier: «Gå derfor og gjør mennesker fra alle nasjoner til disipler. Dere skal døpe dem i Farens og Sønnens og den hellige ånds navn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matteus 28:18–20) Ja, Jesus lever, og han er fortsatt opptatt av at det gode budskap skal bli forkynt.

Alle som følger Jesus – menn, kvinner og barn – får det samme oppdraget: De skal gjøre mennesker til disipler. Motstandere vil kanskje prøve å hindre dem i å forkynne og undervise, men Jesus forsikrer dem: «Jeg har fått all myndighet i himmelen og på jorden.» Hva betyr dette for dem som følger ham? Jesus sier: «Husk: Jeg er med dere alle dager helt til avslutningen på verdensordningen.» Jesus sier ikke at alle som deltar i forkynnelsen, vil få evnen til å gjøre mirakler. Men de vil få hjelp av den hellige ånd.

Etter sin oppstandelse viser Jesus seg for disiplene i 40 dager. Han tar på seg ulike menneskelige kropper og gir mange sikre beviser på at han lever. Og han lærer dem om «Guds rike». – Apostlenes gjerninger 1:3; 1. Korinter 15:7.

Mens apostlene sannsynligvis fortsatt er i Galilea, gir Jesus dem beskjed om å dra tilbake til Jerusalem. Da han møter dem i byen, sier han at de ikke skal dra bort fra Jerusalem, men fortsette å vente på det hans Far har lovt, det som Jesus har fortalt dem om. Og han sier: «Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt i hellig ånd ikke mange dager etter dette.» – Apostlenes gjerninger 1:4, 5.

Senere er Jesus igjen sammen med apostlene. Han fører dem «ut til Betania». (Lukas 24:50) Til tross for alt det Jesus har fortalt dem om at han skal dra bort, tror de fortsatt at hans rike på en eller annen måte skal være på jorden. – Lukas 22:16, 18, 30; Johannes 14:2, 3.

Apostlene spør Jesus: «Herre, gjenoppretter du riket for Israel på denne tiden?» Han svarer at de ikke behøver å kjenne til de tidene som bare hans Far har myndighet til å fastsette. Igjen legger han vekt på det arbeidet de må utføre: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til den fjerneste del av jorden.» – Apostlenes gjerninger 1:6–8.

Apostlene er sammen med Jesus på Oljeberget da han begynner å stige opp til himmelen. Snart blir han skjult av en sky. Etter sin oppstandelse har Jesus vist seg i ulike menneskelige kropper. Men nå slutter han å bruke den kroppen han har hatt ved denne anledningen, og han stiger opp til himmelen som åndeskapning. (1. Korinter 15:44, 50; 1. Peter 3:18) Mens de trofaste apostlene stirrer etter ham, dukker «to menn i hvite klær» opp ved siden av dem. De er engler, og de spør: «Menn fra Galilea, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er blitt tatt opp fra dere til himmelen, skal komme slik, på samme måte som dere har sett ham fare til himmelen.» – Apostlenes gjerninger 1:10, 11.

Jesus forlater jorden uten at folk flest er oppmerksomme på det. Det er bare hans trofaste disipler som ser det. Han skal komme tilbake «på samme måte» – hans trofaste disipler vil  være de eneste som forstår at han er nærværende som Konge i Riket, mens folk flest ikke vil være oppmerksomme på det.

Apostlene går tilbake til Jerusalem. De neste dagene er de sammen med andre disipler, deriblant Jesu mor og brødre. (Apostlenes gjerninger 1:14) De ber mye sammen. Noe av det de ber om, er hvem de skal velge til å erstatte Judas Iskariot, slik at det igjen er tolv apostler. (Matteus 19:28) De vil at den tolvte apostelen skal være en disippel som har vært vitne til det Jesus har gjort, og til hans oppstandelse. Dette er siste gang Bibelen forteller at det blir kastet lodd for å finne ut hva som er Guds vilje. (Salme 109:8; Ordspråkene 16:33) Mattias, som kan ha vært en av de 70 som Jesus sendte ut, blir valgt og blir dermed regnet som apostel sammen med de elleve. – Apostlenes gjerninger 1:26.

Ti dager etter at Jesus steg opp til himmelen, er det den jødiske pinsehøytiden i år 33. Omkring 120 av disiplene er samlet i et rom ovenpå i et hus i Jerusalem. Plutselig kommer det en lyd som ligner på lyden av en kraftig vind, og den fyller hele huset. Disiplene får se noe som ligner tunger av ild, og det setter seg én tunge på hver av dem som er til stede. Alle disiplene begynner nå å snakke andre språk. Det som har skjedd, er at disiplene har fått den hellige ånd, som Jesus lovte dem! – Johannes 14:26.