Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 119

Jesus – veien, sannheten og livet

Jesus – veien, sannheten og livet

JOHANNES 14:1–31

  • JESUS GÅR BORT FOR Å GJØRE I STAND ET STED

  • HAN LOVER DISIPLENE SINE EN HJELPER

  • JESU FAR ER STØRRE ENN JESUS

Mens Jesus og apostlene fortsatt er i det rommet der de har hatt minnemåltidet, sier Jesus: «Ikke la deres hjerte bli urolig. Vis tro på Gud, og vis tro på meg.» – Johannes 13:36; 14:1.

Jesus forteller de trofaste apostlene hvorfor de ikke trenger å være urolige fordi han skal forlate dem: «I min Fars hus er det mange boliger. ... når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme tilbake og ta dere hjem til meg, for at dere skal være der jeg er.» Men apostlene forstår ikke at han snakker om at han skal til himmelen. Tomas spør: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi vite veien?» – Johannes 14:2–5.

«Jeg er veien, sannheten og livet», svarer Jesus. Det er bare ved å anerkjenne Jesus, godta hans lære og etterligne ham at man kan komme inn i hans Fars hus i himmelen. Jesus sier: «Ingen kan komme til min Far på noen annen måte enn gjennom meg.» – Johannes 14:6.

Filip, som lytter oppmerksomt, ber Jesus: «Herre, vis oss din Far, og det er nok for oss.» Det virker som om Filip vil at Gud på en eller annen måte skal vise seg for dem, slik han gjorde i de synene som Moses, Elia og Jesaja fikk. Apostlene har imidlertid noe som er bedre enn slike syn. Jesus viser hva det er, da han svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har også sett min Far.» Jesus gjenspeiler sin Fars personlighet på en fullkommen måte, så det å være sammen med Jesus og se ham er som å se hans Far. Faren står selvfølgelig over Sønnen. Jesus påpeker: «Det jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv.» (Johannes 14:8–10) Det er tydelig for apostlene at Jesus gir sin Far all ære for det han lærer dem og andre.

Jesu apostler har sett Jesus gjøre fantastiske mirakler og har hørt ham forkynne det gode budskap om Guds rike. Nå sier han til dem:  «Den som viser tro på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse.» (Johannes 14:12) Jesus sier ikke at de skal gjøre større mirakler enn han har gjort. De skal imidlertid forkynne i mye lengre tid, i et langt større område og for mange flere mennesker enn han har gjort.

Det at Jesus forlater dem, betyr ikke at de blir overlatt helt til seg selv, for han lover: «Hvis dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.» Dessuten sier han: «Jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen hjelper, som skal være hos dere for evig, sannhetens ånd.» (Johannes 14:14, 16, 17) Han lover dem at de skal få den hellige ånd – det er den som er denne ‘andre hjelperen’. Dette skjer på pinsedagen.

Jesus sier: «Om en liten stund skal ikke verden se meg mer, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal leve.» (Johannes 14:19) Jesus vil vise seg for dem etter at han har fått en oppstandelse, og når tiden er inne, vil han oppreise dem og gi dem liv i himmelen som åndeskapninger sammen med ham.

Jesus forteller nå en enkel sannhet: «Den som elsker meg, det er den som har tatt imot mine bud, og som holder dem. Og den som elsker meg, vil bli elsket av min Far, og jeg vil elske ham og vil tydelig vise meg for ham.» Apostelen Judas, også kalt Taddeus, spør da: «Herre, hva har skjedd, siden du vil vise deg tydelig for oss og ikke for verden?» Jesus svarer: «Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og min Far vil elske ham ... Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord.» (Johannes 14:21–24) I motsetning til disiplene hans anerkjenner ikke verden Jesus som veien, sannheten og livet.

Hvordan skal disiplene kunne huske alt Jesus har lært dem, etter at han har gått bort? Jesus forklarer: «Hjelperen, den hellige ånd, som min Far skal sende i mitt navn, denne skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt til dere.» Apostlene har sett hvilke mektige ting den hellige ånd kan utrette, så denne forsikringen er oppmuntrende. Jesus legger til: «Jeg lar fred være igjen hos dere, jeg gir dere min fred. ... Ikke la deres hjerte bli urolig eller grepet av redsel.» (Johannes 14:26, 27) Disiplene trenger derfor ikke å være urolige – de vil bli ledet og beskyttet av Jesu Far.

At Gud kan beskytte mennesker, skal de snart få se. Jesus sier: «Verdens hersker kommer. Og han har ikke noe tak på meg.» (Johannes 14:30) Satan Djevelen var i stand til å gå inn i Judas og påvirke ham. Men det finnes ingen svakhet hos Jesus som Djevelen kan utnytte for å få ham til å vende seg mot Gud. Djevelen vil heller ikke være i stand til å sørge for at Jesus forblir død. Hvorfor ikke? Jesus sier: «Jeg [gjør] akkurat som min Far har gitt meg påbud om å gjøre.» Han er helt sikker på at hans Far kommer til å oppreise ham fra døden. – Johannes 14:31.