Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 121

«Vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden»

«Vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden»

JOHANNES 16:1–33

  • SNART SKAL IKKE APOSTLENE SE JESUS MER

  • APOSTLENES SORG SKAL BLI VENDT TIL GLEDE

Jesus og apostlene er klare til å forlate rommet der de spiste påskemåltidet. Etter at Jesus har gitt dem mye veiledning, legger han til: «Jeg har sagt dette til dere for at dere ikke skal snuble.» Hvorfor var det nødvendig med en slik advarsel? Han sier: «De skal utelukke dere fra synagogen. Ja, den tiden kommer da alle som dreper dere, skal tro at de har utført en hellig tjeneste for Gud.» – Johannes 16:1, 2.

Denne nye opplysningen gjør nok apostlene bekymret. Selv om Jesus tidligere har sagt at verden vil hate dem, har han ikke sagt direkte at de kommer til å bli drept. Hvorfor ikke? «Jeg fortalte dere ikke dette i begynnelsen, fordi jeg var hos dere», sier han. (Johannes 16:4) Nå forbereder han dem før han forlater dem. Dette kan hjelpe dem til å unngå å snuble senere.

Jesus fortsetter: «Nå går jeg til ham som har sendt meg, og likevel er det ingen av dere som spør meg: ‘Hvor går du?’» Tidligere den kvelden har de spurt hvor han går. (Johannes 13:36; 14:5; 16:5) Men nå er de rystet over det han har sagt om forfølgelse, og er oppslukt av sin egen sorg. Derfor stiller de ikke flere spørsmål om den herlighet som venter ham, eller om hva dette vil bety for dem som tror på ham. Jesus konstaterer: «Fordi jeg har fortalt dere dette, er deres hjerte blitt fylt av sorg.» – Johannes 16:6.

Jesus forklarer nå: «Det er til deres eget beste at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, vil ikke hjelperen komme til dere. Men når jeg går bort, vil jeg sende ham til dere.» (Johannes 16:7) Det er bare ved at Jesus dør og blir oppreist til himmelen, at disiplene hans kan få den hellige ånd, som han kan sende som en hjelper til sitt folk hvor som helst på jorden.

Den hellige ånd skal «gi verden tydelige beviser i forbindelse med synd, rettferdighet og dom». (Johannes 16:8) Ja, det at verden ikke viser tro på Guds Sønn, vil bli avdekket. Det at Jesus blir oppreist til himmelen, vil være et tydelig bevis på hans rettferdighet og vil vise hvorfor Satan, «denne verdens hersker», fortjener å få en streng dom. – Johannes 16:11.

«Jeg har fortsatt mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå», fortsetter Jesus. Når han gir dem den hellige ånd, vil den lede dem til å forstå «hele sannheten», og de vil bli i stand til å leve i samsvar med denne sannheten. – Johannes 16:12, 13.

Apostlene blir forundret over det neste Jesus sier: «Om en liten stund skal dere ikke se meg lenger, men etter enda en liten stund skal dere se meg.» De spør hverandre hva han mener. Jesus skjønner at de vil spørre ham om dette, så han sier: «Jeg sier dere i sannhet: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli vendt til glede.» (Johannes 16:16, 20) Da Jesus blir drept neste ettermiddag, gleder de religiøse lederne seg, men disiplene sørger. Men sorgen blir vendt til glede da Jesus blir oppreist! Og gleden fortsetter da han gir dem Guds hellige ånd.

Jesus sammenligner apostlenes situasjon med situasjonen til en kvinne som har fødselsveer. Han sier: «Når en kvinne skal føde, har hun smerter fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, husker hun ikke smertene lenger, på grunn av gleden over at et menneske har kommet til verden.» Jesus gir apostlene denne oppmuntringen: «Slik er det også med dere. Nå har dere sorg, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal juble, og ingen skal ta gleden fra dere.» – Johannes 16:21, 22.

Fram til nå har apostlene aldri bedt om noe i  Jesu navn. Nå sier Jesus: «Den dagen skal dere be til min Far i mitt navn.» Betyr dette at Jesu Far er uvillig til å besvare bønnene deres? Nei, Jesus sier faktisk: «Min Far selv er inderlig glad i dere fordi dere har vært inderlig glad i meg og har trodd at jeg er kommet som Guds representant.» – Johannes 16:26, 27.

Det kan være Jesu oppmuntrende ord som får apostlene til å svare bekreftende: ‘Vi tror at du er kommet fra Gud.’ Denne overbevisningen vil snart bli satt på prøve. Jesus beskriver hva som nå vil skje: «Den time kommer, ja, den er kommet, da dere skal bli spredt og dra hver til sitt, og dere skal la meg bli igjen alene.» Men han gir dem denne forsikringen: «Jeg har sagt dette til dere for at dere skal ha fred på grunn av meg. I verden vil dere møte vanskeligheter, men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden.» (Johannes 16:30–33) Nei, Jesus svikter dem ikke. Han er sikker på at de – i likhet med ham – kan seire over verden ved at de trofast fortsetter å gjøre Guds vilje trass i at Satan og hans verden forsøker å få dem til å slutte å gjøre det som er rett.