MATTEUS 26:6–13 MARKUS 14:3–9 JOHANNES 11:55 TIL 12:11

  • JESUS KOMMER TILBAKE TIL BETANIA NÆR JERUSALEM

  • MARIA HELLER VELLUKTENDE OLJE OVER JESUS

Jesus forlater Jeriko og drar til den lille landsbyen Betania. Reisen er på cirka to mil gjennom vanskelig terreng. Jeriko ligger rundt 250 meter under havnivå, mens Betania ligger rundt 610 meter over havet. I Betania, som ligger cirka tre kilometer fra Jerusalem og i østskråningen av Oljeberget, bor Lasarus og de to søstrene hans.

Mange jøder har allerede kommet til Jerusalem for å feire påsken. De har kommet tidlig «for å rense seg seremonielt» i tilfelle de har tatt på et lik eller gjort noe annet som gjør dem urene. (Johannes 11:55; 4. Mosebok 9:6–10) Noen av disse som har kommet tidlig, samler seg i templet. De lurer på om Jesus kommer til påskehøytiden. – Johannes 11:56.

Det er delte meninger om Jesus. Noen av de religiøse lederne ønsker å arrestere ham, slik at de kan få ham drept. De har faktisk gitt ordre om at hvis noen får vite hvor Jesus er, skal de melde fra til dem ‘så de kan arrestere ham’. (Johannes 11:57) Disse lederne har allerede forsøkt å drepe Jesus etter at han oppreiste Lasarus. (Johannes 11:49–53) Forståelig nok tviler noen på om Jesus vil vise seg offentlig i det hele tatt.

Jesus kommer til Betania på en fredag, «seks dager før påsken». (Johannes 12:1) Ved solnedgang begynner en ny dag (sabbaten den 8. nisan). Han har altså kommet fram før sabbaten begynner. Han kunne ikke ha reist fra Jeriko på sabbaten, for ifølge jødisk lov er det begrenset hvor langt man kan reise på sabbaten, som varer fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. Jesus drar sannsynligvis hjem til Lasarus, slik han har gjort før.

Simon, som også bor i Betania, inviterer Jesus og vennene hans, deriblant Lasarus, til et måltid lørdag kveld. Simon, som blir kalt «den spedalske», er kanskje en av dem Jesus har helbredet for spedalskhet. Marta, som er arbeidsom av natur, serverer. Maria er spesielt oppmerksom mot Jesus, denne gangen på en måte som gjør disiplene irritert.

Maria åpner en krukke, eller en liten flaske, som er av alabast og inneholder «et pund svært kostbar velluktende olje, ekte nardus». (Johannes 12:3) Denne oljen er verdt 300 denarer, noe som tilsvarer nesten en årslønn! Maria heller oljen over Jesu hode og føtter og tørker så føttene hans med håret sitt. Den aromatiske duften fyller hele huset.

Disiplene blir sinte og sier til hverandre: «Tenk å sløse bort velluktende olje på den måten!» (Markus 14:4) Judas Iskariot spør: «Hvorfor ble ikke denne velluktende oljen solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» (Johannes 12:5) Men Judas bryr seg egentlig  ikke om de fattige. Han har flere ganger stjålet fra pengekassen som han oppbevarer disiplenes penger i.

Jesus tar Maria i forsvar og sier: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere jo alltid hos dere, men meg vil dere ikke alltid ha hos dere. Da hun helte denne velluktende oljen over kroppen min, gjorde hun det som en forberedelse til min begravelse. Jeg sier dere i sannhet: Overalt i hele verden hvor dette gode budskap blir forkynt, skal også det denne kvinnen gjorde, bli fortalt til minne om henne.» – Matteus 26:10–13.

Jesus har nå vært i Betania i over et døgn, og ryktet om at han er der, har spredt seg. Mange jøder kommer til Simons hus ikke bare for å se Jesus, men også for å se Lasarus, «som [Jesus] hadde oppreist fra døden». (Johannes 12:9) Overprestene legger nå planer om å drepe både Jesus og Lasarus. De mener at det at Lasarus lever igjen, er grunnen til at mange begynner å tro på Jesus. Så onde disse religiøse lederne er!