Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 128

Funnet uskyldig av både Pilatus og Herodes

Funnet uskyldig av både Pilatus og Herodes

Jesus prøver ikke å skjule for Pilatus at han virkelig er konge. Men riket hans er ingen trussel mot Roma. «Mitt rike er ikke en del av denne verden», sier Jesus. «Hvis mitt rike var en del av denne verden, ville mine tjenere ha kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.» (Johannes 18:36) Ja, Jesus har et rike, men det er ikke en del av denne verden.

Pilatus gir seg ikke, men spør: «Så er du da en konge?» Jesus lar Pilatus få vite at han har trukket den riktige konklusjonen. Han svarer: «Du sier selv at jeg er en konge. Jeg er født for å vitne om sannheten, og det er derfor jeg har kommet til verden. Den som er på sannhetens side, hører på det jeg sier.» – Johannes 18:37.

Jesus har tidligere sagt til Tomas: «Jeg er veien, sannheten og livet.» Nå får også Pilatus høre at hensikten med at Jesus har blitt sendt til jorden, er at han skal vitne om sannheten, spesielt sannheten om sitt rike. Jesus er fast bestemt på å være trofast mot denne sannheten selv om det skulle koste ham livet. Pilatus spør: «Hva er sannhet?» Men han venter ikke på en nærmere forklaring. Han mener at han har hørt nok til å kunne avsi dom over denne mannen. – Johannes 14:6; 18:38.

Pilatus går så ut til folkemengden som venter utenfor. Jesus står tydeligvis ved siden av ham da han sier til overprestene og de andre: «Jeg kan ikke se at denne mannen har gjort noe kriminelt.» Dette gjør folkemengden sint. De presser på og sier: «Han hisser opp folket i hele Judea med undervisningen sin. Han begynte i Galilea og har kommet helt hit.» – Lukas 23:4, 5.

Jødenes irrasjonelle fanatisme overrasker sikkert Pilatus. Da overprestene og de eldste fortsetter å rope, spør han Jesus: «Hører du ikke hva de anklager deg for?» (Matteus 27:13) Jesus gjør ikke noe forsøk på å svare. Det at han er så rolig da han blir stilt overfor disse ville anklagene, gjør Pilatus forundret.

Jødene sa at Jesus «begynte i Galilea». Og da Pilatus undersøker saken, får han vite at Jesus faktisk er galileer. Dette gir Pilatus en idé til hvordan han kan slippe unna ansvaret for å avsi dom over Jesus. Herodes Antipas (sønn av Herodes den store) er landsdelshersker i Galilea, og han er i Jerusalem nå i forbindelse med påsken. Pilatus sender derfor Jesus til ham. Det var Herodes Antipas som fikk døperen Johannes halshogd. Senere, da Herodes hørte at Jesus gjorde mirakler, var han bekymret for at Jesus kunne være Johannes som hadde blitt oppreist fra døden. – Lukas 9:7–9.

Herodes blir svært glad for muligheten til å møte Jesus. Det er ikke fordi han ønsker å hjelpe Jesus eller gjøre et oppriktig forsøk på å finne ut om anklagene mot ham stemmer. Herodes er bare nysgjerrig, og han ‘håper å få se ham gjøre et mirakel’. (Lukas 23:8) Men Jesus gjør ikke noe for å tilfredsstille Herodes’ nysgjerrighet. Han svarer faktisk ikke et ord da Herodes spør ham ut. Herodes blir skuffet, og både han og soldatene hans ‘begynner å håne’ Jesus. (Lukas 23:11) De kler ham i en flott kappe og gjør narr av ham. Så sender Herodes ham tilbake til Pilatus. Herodes og Pilatus har før vært fiender, men nå blir de gode venner.

Da Jesus kommer tilbake, kaller Pilatus sammen overprestene, de jødiske lederne og folket og sier: «Jeg har forhørt ham foran dere, men har ikke funnet ham skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det har heller ikke Herodes gjort, for han sendte ham tilbake til oss. Denne mannen har ikke gjort noe som fortjener dødsstraff.  Jeg vil derfor piske ham og løslate ham.» – Lukas 23:14–16.

Pilatus vil gjerne sette Jesus fri, for han er klar over at det er fordi prestene er misunnelige, at de har kommet med ham. Og nå skjer det noe som gir ham et enda sterkere ønske om å løslate Jesus. Mens han sitter på dommersetet, sender hans kone ham denne beskjeden: «Ikke ha noe med denne rettferdige mannen å gjøre, for jeg har hatt en drøm [tydeligvis fra Gud] på grunn av ham, og den har plaget meg veldig i dag.» – Matteus 27:19.

Hvordan kan Pilatus få løslatt denne uskyldige mannen, noe han jo burde?