Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 126

Peter nekter for at han kjenner Jesus

Peter nekter for at han kjenner Jesus

Da Jesus blir arrestert i Getsemane, flykter apostlene i redsel. Men to av dem stopper opp og snur. Det er Peter «og en annen disippel», tydeligvis apostelen Johannes. (Johannes 18:15; 19:35; 21:24) Det kan være at de tar igjen Jesus da han blir ført til Annas’ hus. Da Annas sender Jesus til øverstepresten Kaifas, følger Peter og Johannes etter på avstand. De føler seg sannsynligvis dratt mellom frykten for sitt eget liv og bekymringen for hva som vil skje med Jesus.

Johannes kjenner Kaifas og slipper derfor inn på gårdsplassen ved huset hans. Peter blir stående utenfor til Johannes kommer tilbake og snakker med en tjenestejente som holder vakt ved døren. Da får Peter lov til å komme inn.

Det er kaldt denne natten, så de som er på gårdsplassen, har laget et bål. Peter setter seg sammen med dem for å holde varmen mens han venter ‘for å se hvordan det vil gå’ i rettssaken mot Jesus. (Matteus 26:58) Nå, i lyset fra ilden, kan hun som holdt vakt ved døren og slapp Peter inn, se ham bedre. «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» spør hun. (Johannes 18:17) Og hun er ikke alene om å kjenne igjen Peter og om å anklage ham for å ha vært sammen med Jesus. – Matteus 26:69, 71–73; Markus 14:70.

Dette gjør Peter urolig. Han forsøker å unngå å bli lagt merke til og trekker seg tilbake til portrommet. Peter nekter for at han har hatt noe med Jesus å gjøre, og på et tidspunkt sier han: «Jeg kjenner ham ikke, og jeg skjønner ikke hva du snakker om.» (Markus 14:67, 68) Han begynner også å «forbanne seg selv og sverge», noe som betyr at han er villig til å avlegge ed på at det han sier, er sant, og å bli rammet av noe ondt hvis det ikke er sant. – Matteus 26:74.

Imens pågår rettssaken mot Jesus. Den finner tydeligvis sted i en del av huset som ligger over gårdsplassen. Peter og de andre som venter nedenfor, ser kanskje at forskjellige personer som blir hentet for at de skal vitne, kommer og går.

Peters galileiske dialekt er med på å avsløre at Peter ikke snakker sant når han sier at han ikke kjenner Jesus. Og en av dem som er til stede, er en slektning av Malkus, som Peter kuttet øret av. Han spør Peter: «Så jeg ikke deg i hagen sammen med ham?» Da Peter for tredje gang nekter for at han har hatt noe med Jesus å gjøre, galer en hane, som forutsagt. – Johannes 13:38; 18:26, 27.

Det ser ut til at Jesus på dette tidspunktet står på en balkong med utsikt over gårdsplassen. Jesus snur seg og ser rett på Peter – et blikk som sikkert skjærer Peter i hjertet. Han kommer på det som Jesus sa bare noen timer tidligere. Tenk deg hvordan Peter må ha det da det går opp for ham hva det er han har gjort! Peter går ut og gråter bittert. – Lukas 22:61, 62.

Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne Peter – som var så sikker på at han var åndelig sterk, og at han kom til å være lojal – fornekte sin Herre? Sannheten ble forvrengt, og Jesus ble framstilt som en ussel forbryter. Da Peter kunne ha forsvart en uskyldig mann, sviktet han akkurat Ham som har «det evige livs ord». – Johannes 6:68.

Peters tragiske erfaring viser at selv en som er sterk i troen og ivrig i tjenesten for Gud, kan bli brakt ut av likevekt hvis han ikke er godt nok forberedt på uventede prøvelser eller fristelser. Måtte det som skjedde med Peter, være et advarende eksempel for alle Guds tjenere!