Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 120

Jesu venner – grener som bærer frukt

Jesu venner – grener som bærer frukt

JOHANNES 15:1–27

  • DET SANNE VINTRE OG GRENENE

  • HVORDAN BLI I JESU KJÆRLIGHET

Jesus har gitt sine trofaste apostler oppmuntring i en fortrolig samtale med dem. Det er sent, kanskje over midnatt. Jesus forteller nå en motiverende illustrasjon:

«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vindyrkeren», begynner han. (Johannes 15:1) Denne illustrasjonen ligner på det som ble sagt flere hundre år tidligere om nasjonen Israel, som ble omtalt som Guds vinranke. (Jeremia 2:21; Hosea 10:1, 2) Men Jehova Gud forkaster denne nasjonen. (Matteus 23:37, 38) Så det Jesus nå presenterer, er en ny tanke. Jesus er det vintreet som hans Far har dyrket fram siden han salvet Jesus med hellig ånd i år 29. Men Jesus viser at vintreet symboliserer mer enn bare ham selv. Han sier:

«[Min Far] tar bort hver gren på meg som ikke bærer frukt, og han renser hver gren som bærer frukt, for at den skal bære mer frukt. ... På samme måte som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke er forent med meg. Jeg er vintreet, dere er grenene.» – Johannes 15:2–5.

Jesus har lovt sine trofaste disipler at etter at han har gått bort, vil han sende en hjelper, den hellige ånd. Da apostlene og andre får den hellige ånd 51 dager senere, blir de grener på vintreet. Og alle «grenene» må fortsette å være forent med Jesus. Hvorfor må de det?

Han forklarer: «Når noen er forent med meg og jeg er forent med ham, bærer han mye frukt. For atskilt fra meg kan dere ikke gjøre noe som helst.» Disse «grenene», hans trofaste disipler, kommer til å bære mye frukt – ved å etterligne Jesu egenskaper, aktivt fortelle andre om Guds rike og gjøre flere mennesker til disipler. Hva om noen ikke fortsetter å være forent med Jesus og ikke bærer frukt? Jesus sier: «Hvis noen ikke fortsetter å være forent med meg, blir han ... kastet bort.» Men han sier også: «Hvis dere fortsetter å være forent med meg og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil, og det skal bli gitt dere.» – Johannes 15:5–7.

Nå vender Jesus tilbake til noe han har nevnt to ganger før – det at disiplene må holde hans bud. (Johannes 14:15, 21) Han sier: «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, akkurat som jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.» Så forteller han om en viktig ting de må gjøre for å vise at de holder hans bud. Han sier: «Dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette: at man gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere.» – Johannes 15:10–14.

Om noen få timer vil Jesus vise sin kjærlighet ved å gi livet sitt for alle som viser tro på ham. Hans eksempel bør få disiplene hans til å ha en lignende selvoppofrende kjærlighet til hverandre. Denne kjærligheten vil vise hvem de er. Som Jesus sa tidligere: «Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» – Johannes 13:35.

Apostlene bør merke seg at Jesus kaller dem venner. Han forteller hvorfor de er det: «Jeg har kalt dere venner, for jeg har fortalt dere alt det jeg har hørt av min Far.» For et dyrebart forhold – å være nære venner av Jesus og å vite hva hans Far har fortalt ham! Men for at dette forholdet skal vare, må de «fortsette å bære frukt». Jesus sier at hvis de gjør det, vil hans Far gi dem alt det de ber Ham om i Jesu navn. – Johannes 15:15, 16.

Kjærligheten blant disse «grenene», Jesu disipler, vil hjelpe dem til å utholde det som skal komme. Jesus advarer dem om at verden vil hate dem, men han oppmuntrer dem med disse ordene: «Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hatet dere. Hvis dere var en del av verden, ville verden elske dere fordi dere tilhørte den. Men dere er ikke en del av verden ... Derfor hater verden dere.» – Johannes 15:18, 19.

Jesus utdyper hvorfor verden vil hate dem: «Alt dette skal de gjøre mot dere på grunn av mitt navn, for de kjenner ikke ham som har sendt meg.» Jesus sier at hans mirakuløse gjerninger i virkeligheten dømmer dem som hater ham. Han sier: «Blant dem har jeg gjort gjerninger som ingen andre har gjort. Hvis jeg ikke hadde gjort det, ville de ikke hatt noen synd. Men nå har de sett meg og har hatet både meg og min Far.» Det at de hater ham, er faktisk en oppfyllelse av profetier. – Johannes 15:21, 24, 25; Salme 35:19; 69:4.

Jesus lover igjen å sende hjelperen, den hellige ånd. Denne mektige kraften er tilgjengelig for alle som følger ham, og kan hjelpe dem til å bære frukt, til ‘å vitne’. – Johannes 15:27.