Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 139

Gjør jorden til et paradis og fullfører oppdraget

Gjør jorden til et paradis og fullfører oppdraget

1. KORINTER 15:24–28

  • HVORDAN DET TIL SLUTT VIL GÅ MED SAUENE OG GEITENE

  • MANGE VIL FÅ LEVE I PARADISET PÅ JORDEN

  • JESUS ER VIRKELIG VEIEN, SANNHETEN OG LIVET

Kort tid etter at Jesus ble døpt, sto han overfor en fiende som var fast bestemt på å få ham til å feile allerede før han hadde begynt sin tjeneste. Ja, Djevelen prøvde gjentatte ganger å friste Jesus. Senere sa Jesus om denne onde åndeskapningen: «Verdens hersker kommer. Og han har ikke noe tak på meg.» – Johannes 14:30.

Apostelen Johannes fikk et syn av det som skulle skje med ‘den store drage, den opprinnelige slange, han som kalles Djevelen og Satan’. Denne ondskapsfulle fienden av menneskeheten skulle bli kastet ut av himmelen, og han har nå «stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode». (Åpenbaringen 12:9, 12) Kristne har god grunn til å tro at de nå lever i denne ‘korte tidsperioden’, og at «dragen, den opprinnelige slange,» snart skal bli kastet i avgrunnen og være uvirksom i tusen år mens Jesus regjerer i Guds rike. – Åpenbaringen 20:1, 2.

Hva kommer til å skje på jorden i denne tusenårige perioden? Hvem skal leve her, og hvordan vil forholdene være? Jesus kom selv inn på svarene. I sin illustrasjon om sauene og geitene viste han hvilken framtid som venter rettferdige mennesker som er som sauer, og som samarbeider med Jesu brødre og gjør godt mot dem. Han gjorde det også klart hvordan det kommer til å gå med dem som gjør det motsatte, dem som er som geiter. Jesus sa: «Disse [geitene] skal gå bort til evig død, men de rettferdige [sauene] til evig liv.» – Matteus 25:46.

Dette hjelper oss til å forstå det Jesus sa til forbryteren som hang på pælen ved siden av ham. Jesus hadde tidligere lovt sine trofaste apostler at de skulle få bli en del av himmelens rike. Men det var ikke denne belønningen han holdt fram for den angrende forbryteren. I stedet lovte han ham dette: «I sannhet sier jeg deg  i dag: Du skal være med meg i paradiset.» (Lukas 23:43) Denne mannen fikk altså utsikt til å leve i et paradis – en vakker park, eller en parklignende hage. Når Jesus i framtiden dømmer menneskene, vil de som blir regnet som sauer, og som går inn «til evig liv», også få være i dette paradiset.

Dette harmonerer med det som apostelen Johannes skrev om hvordan forholdene på jorden vil være da. Han skrev: «Guds telt er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

For at forbryteren skal kunne få leve i paradiset, må han bli oppreist fra døden. Og han er ikke den eneste som vil få en oppstandelse. Dette gjorde Jesus klart da han sa: «Den tiden kommer da alle som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut. De som har gjort gode ting, skal komme ut til en livets oppstandelse, men de som har gjort onde ting, til en dommens oppstandelse.» – Johannes 5:28, 29.

Men hva med de trofaste apostlene og det begrensede antallet av andre som skal være sammen med Jesus i himmelen? Bibelen sier: «De skal være Guds og Kristi prester og skal herske som konger sammen med ham i de tusen år.» (Åpenbaringen 20:6) De som skal regjere sammen med Kristus, har vært menn og kvinner på jorden. Så de vil helt sikkert være medfølende og forståelsesfulle himmelske regenter over dem som lever på jorden. – Åpenbaringen 5:10.

Jesus vil anvende verdien av sitt gjenløsningsoffer til beste for mennesker på jorden og befri dem for den forbannelsen de har vært underlagt fordi de har arvet synden. Han og hans medregenter vil sørge for at alle mennesker som viser tro på ham, blir fullkomne. Ja, menneskene vil endelig få leve slik Gud ville det fra begynnelsen, da han sa til Adam og Eva at de skulle bli mange og fylle jorden. Selv den døden som er en følge av Adams synd, vil være borte for bestandig!

Jesus vil dermed ha fullført alt Jehova har bedt ham om å gjøre. Ved slutten av sitt tusenårige styre vil Jesus overgi Riket og den fullkomne menneskeslekten til sin Far. Apostelen Paulus skrev om denne enestående ydmyke handlingen fra Jesu side: «Når alt er blitt ham underlagt, da skal også Sønnen selv underordne seg under Ham som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle.» – 1. Korinter 15:28.

Det er tydelig at Jesus spiller en viktig rolle i gjennomføringen av Guds strålende hensikter. Og mens Guds hensikter fortsetter å bli åpenbart i all evighet, kommer Jesus alltid til å leve fullstendig opp til den beskrivelsen han ga av seg selv: «Jeg er veien, sannheten og livet.» – Johannes 14:6.