Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 105

Et fikentre blir brukt for å gi en leksjon i tro

Et fikentre blir brukt for å gi en leksjon i tro

MATTEUS 21:19–27 MARKUS 11:19–33 LUKAS 20:1–8

  • DET VISNE FIKENTREET – EN LEKSJON I TRO

  • JESU MYNDIGHET BLIR UTFORDRET

Mandag ettermiddag drar Jesus fra Jerusalem tilbake til Betania, som ligger i østskråningen av Oljeberget. Han overnatter sannsynligvis hos noen av vennene sine – Lasarus, Maria og Marta.

Nå er det morgen den 11. nisan. Jesus og disiplene er på farten igjen, på vei tilbake til Jerusalem, hvor han kommer til å være i templet for siste gang. Og dette er den siste dagen i hans offentlige tjeneste før han feirer påsken, innstifter høytiden til minne om sin død og så blir stilt for retten og henrettet.

På vei fra Betania til Jerusalem går de over Oljeberget. Underveis legger Peter merke til det treet som Jesus forbannet dagen før. «Rabbi, se!» utbryter han. «Fikentreet som du forbannet, har visnet.» – Markus 11:21.

Men hvorfor fikk Jesus treet til å visne? Han forklarer grunnen da han svarer: «Jeg sier dere i sannhet: Hvis dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det jeg gjorde med fikentreet, men dere skal også kunne si til dette fjellet: ‘Løft deg opp og kast deg i havet’, og det skal skje. Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere har tro.» (Matteus 21:21, 22) Han repeterer altså det han har lært dem tidligere om at tro kan flytte fjell. – Matteus 17:20.

Ved å få treet til å visne lærer Jesus disiplene hvor viktig det er å ha tro på Gud. Han sier: «Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, så skal dere få det.» (Markus 11:24) Dette er en viktig lærdom for alle som følger Jesus. Den er spesielt viktig for apostlene med tanke på de vanskelige prøvelsene de snart kommer til å møte. Men det er enda en forbindelse mellom det at fikentreet visnet, og det å ha tro.

Fikentreet hadde et bedragersk utseende, og det har også nasjonen Israel. De som tilhører denne nasjonen, har et paktsforhold til Gud, og utad virker det kanskje som om de holder hans lov. Men nasjonen som et hele har vist at den verken har tro eller bærer god frukt. De forkaster til og med Guds egen Sønn! Så ved å få fikentreet som ikke bar frukt, til å visne viser Jesus hva som vil skje med denne nasjonen, som ikke har tro og ikke bærer frukt.

Ikke lenge etter kommer Jesus og disiplene til Jerusalem. Jesus går som vanlig til templet og begynner å undervise. Overprestene og folkets eldste, som sikkert har i tankene det Jesus gjorde med pengevekslerne dagen før, utfordrer ham ved å si: «Hvilken myndighet har du til å gjøre dette? Og hvem har gitt deg denne myndigheten?» – Markus 11:28.

Jesus svarer: «Jeg vil også stille dere et spørsmål. Svar meg på det, så skal jeg fortelle dere hvilken myndighet jeg har til å gjøre dette. Hvor kom Johannes’ myndighet til å døpe fra – fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg.» Nå er det Jesu motstandere som blir utfordret. Prestene og de eldste diskuterer seg imellom hva de skal svare: «Hvis vi sier: ‘Fra himmelen’, vil han si: ‘Hvorfor trodde dere ikke på ham da?’ Men tør vi å si: ‘Fra mennesker’?» De resonnerer slik fordi de er redde for folkemengden, «for alle mente at Johannes virkelig hadde vært en profet». – Markus 11:29–32.

Jesu motstandere klarer ikke å komme på et godt svar. Så de sier: «Vi vet ikke.» Da sier Jesus: «Så vil heller ikke jeg fortelle dere hvilken myndighet jeg har til å gjøre dette.» – Markus 11:33.