Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 114

Kongen Kristus skal dømme sauene og geitene

Kongen Kristus skal dømme sauene og geitene

MATTEUS 25:31–46

  • ILLUSTRASJONEN OM SAUENE OG GEITENE

På Oljeberget har Jesus akkurat fortalt illustrasjonene om de ti jomfruene og om talentene. Hvordan avslutter han svaret på apostlenes spørsmål om tegnet på hans nærvær og på avslutningen på verdensordningen? Det gjør han ved å fortelle en siste illustrasjon, en om sauer og geiter.

Jesus forteller først hvilken situasjon som danner bakgrunn for illustrasjonen. Han sier: «Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet sammen med alle englene, da skal han sette seg på sin herlige trone.» (Matteus 25:31) Han lar det ikke være noen tvil om at det er han, Jesus, som er hovedpersonen i denne illustrasjonen. Han har ofte omtalt seg selv som «Menneskesønnen». – Matteus 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Når vil denne profetiske illustrasjonen bli oppfylt? Det vil den når Jesus «kommer i sin herlighet» sammen med englene og setter seg «på sin herlige trone». Han har allerede snakket om at «Menneskesønnen [skal] komme på himmelens skyer med makt og stor herlighet» og sammen med englene sine. Når skal dette skje? «Straks etter trengselen.» (Matteus 24:29–31; Markus 13:26, 27; Lukas 21:27) Denne profetiske illustrasjonen vil altså bli oppfylt når Jesus i framtiden «kommer i sin herlighet». Hva skal han gjøre da?

Jesus forteller at «når Menneskesønnen kommer», skal «alle nasjonene ... bli samlet framfor ham, og han skal skille menneskene fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Og han skal stille sauene ved sin høyre side, men geitene ved sin venstre». – Matteus 25:31–33.

Hva vil skje med sauene? Jesus sier: «Så skal Kongen si til dem ved sin høyre side: ‘Kom, dere  som er blitt velsignet av min Far, og arv det riket som har vært forberedt for dere fra verden ble grunnlagt.’» (Matteus 25:34) Hvorfor blir sauene godkjent av Kongen?

Kongen forklarer: «Jeg var sulten, og dere ga meg noe å spise. Jeg var tørst, og dere ga meg noe å drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok gjestfritt imot meg. Jeg manglet klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Når disse sauene, «de rettferdige», spør på hvilken måte de har gjort disse gode tingene, svarer han: «Det dere har gjort for en av de minste av disse mine brødre, har dere gjort for meg.» (Matteus 25:35, 36, 40, 46) Det er ikke i himmelen de har gjort disse gode gjerningene, for det er ingen syke eller sultne der. Dette må være gjerninger som de har gjort for Kristi brødre på jorden.

Hva vil skje med geitene? Jesus sier: «Så skal [Kongen] si til dem ved sin venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er blitt forbannet, til den evige ild som venter Djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere ga meg ikke noe å spise, og jeg var tørst, men dere ga meg ikke noe å drikke. Jeg var en fremmed, men dere tok ikke gjestfritt imot meg. Jeg manglet klær, men dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg.’» (Matteus 25:41–43) Geitene fortjener å få denne dommen, for de har ikke behandlet Kristi brødre på jorden bra, slik de burde ha gjort.

Apostlene får vite at denne framtidige domsperioden vil få varige – evige – konsekvenser. Jesus forteller dem at Kongen skal si: «‘Jeg sier dere i sannhet: Det dere ikke har gjort for en av disse minste, har dere heller ikke gjort for meg.’ Og disse skal gå bort til evig død, men de rettferdige til evig liv.» – Matteus 25:45, 46.

Jesu svar på apostlenes spørsmål gir disiplene hans mye å tenke over og hjelper dem til å granske sine holdninger og handlinger.