Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 118

En diskusjon om hvem som er størst

En diskusjon om hvem som er størst

MATTEUS 26:31–35 MARKUS 14:27–31 LUKAS 22:24–38 JOHANNES 13:31–38

  • JESUS GIR VEILEDNING OM STILLING OG STATUS

  • FORUTSAGT AT PETER KOMMER TIL Å NEKTE FOR AT HAN KJENNER JESUS

  • KJÆRLIGHET ER KJENNETEGNET PÅ JESU DISIPLER

Den siste kvelden Jesus er sammen med apostlene sine, har han vasket føttene deres og på den måten lært dem at de må være ydmyke og være villige til å tjene andre. Hvorfor har dette vært nødvendig? På grunn av en svakhet de har vist. Selv om de er ivrige i tjenesten for Gud, er de fortsatt opptatt av hvem av dem som er størst. (Markus 9:33, 34; 10:35–37) Denne kvelden kommer denne svakheten til syne enda en gang.

Apostlene kaster seg ut i ‘en heftig diskusjon om hvem av dem som blir regnet for å være den største’. (Lukas 22:24) Så trist det må være for Jesus å se at de krangler igjen! Hva gjør han?

Jesus kjefter ikke på apostlene for holdningen og oppførselen deres, men resonnerer tålmodig med dem: «Nasjonenes konger hersker over folk, og de som har myndighet, blir kalt velgjørere. Slik skal det ikke være blant dere. ... For hvem er størst – den som spiser ved bordet, eller den som serverer?» Så minner Jesus dem om det eksemplet han hele tiden har vært for dem. Han sier: «Men blant dere er jeg som den som serverer.» – Lukas 22:25–27.

Apostlene har til tross for sine ufullkommenheter holdt ut sammen med Jesus i mange utfordrende situasjoner. Han sier derfor: «Jeg inngår en pakt med dere om et rike – slik som min Far har inngått en pakt med meg.» (Lukas 22:29) Disse mennene er Jesu lojale disipler. Han forsikrer dem om at de ved hjelp av en pakt mellom ham og dem skal få være med i Riket og få del i hans kongelige herredømme.

Selv om apostlene har disse fantastiske framtidsutsiktene, lever de fortsatt på jorden og er fortsatt ufullkomne. Jesus sier til dem: «Satan har krevd å få sikte dere som hvete», og hvete blir spredt når den blir siktet. (Lukas 22:31) Han kommer også med en advarsel: «I natt kommer dere alle til å snuble og falle på grunn av det som skal skje med meg, for det står skrevet: ‘Jeg vil slå hyrden, og sauene i hjorden skal bli spredt omkring.’» – Matteus 26:31; Sakarja 13:7.

Peter svarer selvsikkert: «Selv om alle de andre snubler og faller på grunn av det som skal skje med deg, kommer jeg aldri til å gjøre det!» (Matteus 26:33) Jesus forteller Peter at før en hane galer to ganger den natten, kommer Peter til å nekte for at han kjenner ham. Men Jesus legger til: «Jeg har bedt inderlig for deg, for at din tro ikke må svikte. Og når du vender tilbake, så styrk dine brødre.» (Lukas 22:32) Peter drister seg likevel til å si: «Jeg kommer aldri til å nekte for at jeg kjenner deg, selv ikke om jeg måtte dø med deg.» (Matteus 26:35) Det samme sier de andre apostlene.

Jesus sier til dem: «Jeg er hos dere en liten stund til. Dere skal lete etter meg, og jeg sier det samme til dere som jeg sa til jødene: ‘Dit jeg går, kan dere ikke komme.’» Så legger han til: «Jeg gir dere et nytt bud, at dere skal elske hverandre. Slik som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» – Johannes 13:33–35.

Da Peter hører Jesus si at han skal være hos dem bare en liten stund til, spør han: «Herre, hvor går du?» Jesus svarer: «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men du skal følge etter senere.» Forundret spør Peter: «Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil gi livet mitt for deg.» – Johannes 13:36, 37.

Jesus viser nå til den gangen han sendte apostlene ut på en forkynnelsesreise i Galilea uten pengepung eller matpose. (Matteus 10:5, 9, 10) Han spør: ‘Dere manglet ingenting, gjorde  dere vel?’ De svarer: «Nei.» Men hva må de gjøre i tiden framover? Jesus sier: «Nå skal den som har en pengepung, ta med både den og en matpose. Og den som ikke har noe sverd, skal selge kappen sin og kjøpe et. For jeg sier dere at det som står skrevet, må oppfylles på meg, nemlig: ‘Han ble regnet blant lovbrytere.’ Ja, dette blir nå oppfylt på meg.» – Lukas 22:35–37.

Det Jesus snakker om, er at han skal bli henrettet på en pæl sammen med lovbrytere. Etter det vil disiplene hans bli utsatt for alvorlig forfølgelse. Apostlene føler at de er forberedt, og sier: «Herre, se, her er to sverd.» Han svarer: «Det er nok.» (Lukas 22:38) Det at de har med seg to sverd, vil snart gi Jesus enda en anledning til å lære dem noe viktig.