Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 DEL 6

Jesu avsluttende tjeneste

«Din konge kommer til deg.» – Matteus 21:5

Jesu avsluttende tjeneste

I DENNE DELEN

KAPITTEL 101

Et måltid hos Simon i Betania

Maria, som er søster til Lasarus, gjør noe som vekker irritasjon hos noen, men Jesus tar henne i forsvar.

KAPITTEL 102

Kongen rir inn i Jerusalem på en eselfole

Han oppfyller en 500 år gammel profeti.

KAPITTEL 103

Templet blir renset igjen

Det ser ut til at handelsfolkene i Jerusalem driver sin virksomhet på lovlig vis, så hvorfor sier Jesus at de har gjort templet til «en røverhule»?

KAPITTEL 104

Jødene hører Guds røst – vil de vise tro?

Er det forskjell på å tro på Jesus og å handle i samsvar med den troen?

KAPITTEL 105

Et fikentre blir brukt for å gi en leksjon i tro

Jesus lærer disiplene om troens makt og forklarer hvorfor Gud forkaster nasjonen Israel.

KAPITTEL 106

To illustrasjoner om vingårder

Finn ut hva lignelsene om vingårdene betyr. Den ene handler om en mann som ba de to sønnene sine arbeide i vingården, og den andre handler om en mann som leide ut vingården sin til onde vindyrkere.

KAPITTEL 107

En konge inviterer til bryllupsfest

Jesu lignelse er faktisk en profeti.

KAPITTEL 108

Jesus lar seg ikke lure

Han stopper munnen på først fariseerne, så saddukeerne og til slutt en samlet flokk av motstandere.

KAPITTEL 109

Fordømmer religiøse motstandere

Hvorfor viser ikke Jesus toleranse for religiøse forskjeller?

KAPITTEL 110

Jesu siste dag i templet

Han lærer disiplene noe viktig ved å vise til en fattig enke som er et godt eksempel.

KAPITTEL 111

Apostlene spør om et tegn

Jesu profeti fikk en første oppfyllelse i det første århundre. Kan det være at den også får en senere og større oppfyllelse?

KAPITTEL 112

En illustrasjon om å være forberedt

Mente Jesus at halvparten av disiplene hans er ukloke og halvparten kloke?

KAPITTEL 113

En illustrasjon om å være arbeidsom

Lignelsen om talentene forklarer hva Jesus mente da han sa at «den som har, skal få mer».

KAPITTEL 114

Kongen Kristus skal dømme sauene og geitene

Ved hjelp av en tankevekkende lignelse forklarer Jesus hva som er grunnlaget for den evige dommen.

KAPITTEL 115

Jesu siste påske nærmer seg

Hvorfor er det verdt å merke seg at de religiøse lederne blir enige om å betale Judas nøyaktig 30 sølvmynter for å forråde Jesus?

KAPITTEL 116

En leksjon i ydmykhet under Jesu siste påske

Jesus overrasker apostlene ved å utføre det som er en slaves oppgave.

KAPITTEL 117

Herrens kveldsmåltid

Jesus innstifter en minnehøytid som hans disipler skal holde hvert år den 14. nisan.

KAPITTEL 118

En diskusjon om hvem som er størst

Apostlene har allerede glemt det Jesus har lært dem tidligere på kvelden.

KAPITTEL 119

Jesus – veien, sannheten og livet

Jesus forteller en viktig sannhet om hvordan man kan nærme seg Gud.

KAPITTEL 120

Jesu venner – grener som bærer frukt

På hvilken måte er det Jesu disipler «bærer frukt»?

KAPITTEL 121

«Vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden»

Hvordan kan Jesus ha seiret over verden når verden henrettet ham?

KAPITTEL 122

Jesu bønn etter Herrens kveldsmåltid

Jesus gjør det klart at han har utrettet noe som er mye viktigere enn det å frelse mennesker.

KAPITTEL 123

Jesus ber da han er tynget av sorg

Hvorfor ber Jesus: «Ta dette begeret fra meg»? Er han i ferd med å trekke seg fra rollen som Gjenløser?

KAPITTEL 124

Kristus blir forrådt og arrestert

Judas klarer å finne Jesus selv om det er midt på natten.

KAPITTEL 125

Først til Annas, så til Kaifas

Rettssaken mot Jesus er en ren parodi.

KAPITTEL 126

Peter nekter for at han kjenner Jesus

Hvordan kunne Peter, som var sterk i troen og ivrig i tjenesten for Gud, svikte Jesus så fort?

KAPITTEL 127

Forhøres av Sanhedrinet og føres til Pilatus

De jødiske religiøse lederne avslører sine sanne intensjoner.

KAPITTEL 128

Funnet uskyldig av både Pilatus og Herodes

Hvorfor sender Pilatus Jesus til Herodes? Har ikke Pilatus myndighet til å avsi dom over Jesus?

KAPITTEL 129

Pilatus sier: «Se dette mennesket!»

Selv Pilatus blir imponert over de enestående egenskapene Jesus viser.

KAPITTEL 130

Utlevert og ført bort for å bli henrettet

Hvorfor sier Jesus til de sørgende kvinnene at de heller bør gråte over seg selv og barna sine enn over ham?

KAPITTEL 131

En uskyldig konge lider på pælen

Jesus gir en av forbryterne som blir henrettet samtidig med ham, et løfte som vil få vidtrekkende betydning.

KAPITTEL 132

«Denne mannen var virkelig Guds Sønn»

Det mirakuløse mørket midt på dagen, jordskjelvet og det at forhenget i templet revner – alt dette peker mot en og samme konklusjon.

KAPITTEL 133

Jesus blir gravlagt

Hvorfor haster det å få Jesus gravlagt før solnedgang?

KAPITTEL 134

En tom grav – Jesus lever!

Etter at Jesus har blitt oppreist fra døden, viser han seg for en kvinnelig disippel før han viser seg for apostlene.

KAPITTEL 135

Den oppstandne Jesus viser seg for mange

Hva gjør Jesus for å bevise for disiplene sine at han har blitt oppreist fra døden?

KAPITTEL 136

Ved Galilea-sjøen

Peter blir tre ganger minnet på hvordan han kan vise at han elsker Jesus.

KAPITTEL 137

Flere hundre ser Jesus før pinsedagen

I tiden mellom sin oppstandelse og sin himmelfart understreker Jesus gjentatte ganger hva disiplene skal få, og hvordan de skal bruke denne gaven.

KAPITTEL 138

Ved Guds høyre hånd

Hva gjorde Jesus mens han ventet på at tiden var inne til at han skulle gå til handling mot fiendene sine?

KAPITTEL 139

Gjør jorden til et paradis og fullfører oppdraget

Jesus har fortsatt mye å gjøre før han overgir Riket til sin Gud og Far.