Jesus – veien, sannheten og livet

I denne boken kan du lese om alle hendelser i Jesu liv som Bibelen forteller om.

INNLEDNING

Veien, sannheten og livet

Det evangeliene forteller om Jesu lære og det Jesus gjorde, kan forandre livet ditt.

KAPITTEL 1

To budskaper fra Gud

Engelen Gabriel overbrakte budskaper som det kunne være vanskelig å tro på.

KAPITTEL 2

Jesus blir vist ære før han blir født

Hvordan ble Jesus vist ære av både Elisabet og hennes ufødte sønn?

KAPITTEL 3

Han som skal ‘rydde veien’, blir født

Så snart Sakarja mirakuløst fikk tilbake evnen til å snakke, uttalte han en viktig profeti.

KAPITTEL 4

Maria – gravid, men ikke gift

Tror Josef på Maria da hun sier at hun er gravid, ikke med en annen mann, men ved hellig ånd?

KAPITTEL 5

Når og hvor blir Jesus født?

Hvordan vet vi at Jesus ikke ble født den 25. desember?

KAPITTEL 6

Barnet som var lovt

Da Josef og Maria tar lille Jesus med til templet, profeterer to eldre israelitter om Jesu framtid.

KAPITTEL 7

Astrologer besøker Jesus

Hvorfor ledet den stjernen de så i Østen, dem først til den til morderiske kong Herodes, og ikke rett til Jesus?

KAPITTEL 8

De slipper unna en ond konge

Tre bibelske profetier som har med Messias å gjøre, blir oppfylt tidlig i Jesu liv.

KAPITTEL 9

Jesus vokser opp i Nasaret

Hvor mange brødre og søstre hadde Jesus?

KAPITTEL 10

Jesus og familien reiser til Jerusalem

Josef og Maria blir fortvilet da de ikke kan finne Jesus. Jesus på sin side blir overrasket over at de ikke straks skjønte hvor de skulle lete.

KAPITTEL 11

Døperen Johannes ‘rydder veien’

Da noen fariseere og saddukeere kommer til Johannes, fordømmer han dem. Hvorfor?

KAPITTEL 12

Jesus blir døpt

Hvorfor ble Jesus døpt hvis han aldri hadde syndet?

KAPITTEL 13

Lær av den måten Jesus taklet fristelser på

De fristelsene Jesus ble utsatt for, forteller oss to viktige fakta om Satan Djevelen.

KAPITTEL 14

Jesu første disipler

Hva var det som overbeviste de seks første av Jesu disipler om at de hadde funnet Messias?

KAPITTEL 15

Jesus gjør sitt første mirakel

Jesus viser moren sin at han nå blir ledet av sin himmelske Far og ikke av henne.

KAPITTEL 16

Brennende iver for den sanne tilbedelse

Ifølge Guds lov var det tillatt å kjøpe dyr som man skulle ofre, i Jerusalem. Så hvorfor ble Jesus sint på kjøpmennene i templet?

KAPITTEL 17

Jesus underviser Nikodemus om natten

Hva vil det si å bli «født på nytt»?

KAPITTEL 18

Jesus vokser, Johannes avtar

Døperen Johannes’ disipler er misunnelige, men det er ikke Johannes.

KAPITTEL 19

Jesus underviser en samaritansk kvinne

Jesus forteller henne noe som det ser ut til at han ikke har fortalt noen andre før.

KAPITTEL 20

Et nytt mirakel i Kana

Jesus helbreder en gutt som befinner seg cirka 25 kilometer unna.

KAPITTEL 21

I synagogen i Nasaret

Hva var det Jesus sa som gjorde at folk i hjembyen hans ville drepe ham?

KAPITTEL 22

Fire disipler blir menneskefiskere

Jesus oppfordrer dem til å slutte med ett slags fiske og begynne med et annet.

KAPITTEL 23

Jesus gjør store gjerninger i Kapernaum

Da Jesus driver ut demoner, lar han ikke demonene få fortelle folk at han er Guds Sønn. Hva er grunnen til dette?

KAPITTEL 24

Jesus utvider sin tjeneste i Galilea

Folk kommer til Jesus for å bli helbredet, men Jesus forklarer at det er en annen del av tjenesten hans som er enda viktigere.

KAPITTEL 25

Viser medfølelse med en spedalsk

Med en enkel, men kraftfull uttalelse viser Jesus at han virkelig bryr seg om dem han helbreder.

KAPITTEL 26

«Dine synder er tilgitt»

Hvordan viser Jesus at det er en sammenheng mellom synd og sykdom?

KAPITTEL 27

Matteus blir en disippel

Hvorfor spiser Jesus sammen med mennesker som er kjent for å være syndere?

KAPITTEL 28

Hvorfor faster ikke Jesu disipler?

Jesus svarer ved å bruke en illustrasjon om vinsekker.

KAPITTEL 29

Kan man gjøre gode gjerninger på sabbaten?

Hvorfor forfulgte jødene Jesus fordi han helbredet en mann som hadde vært syk i 38 år?

KAPITTEL 30

Jesus er Guds Sønn

Jødene mener at Jesus gjør seg selv lik Gud, men Jesus gjør det klart at Gud står over ham.

KAPITTEL 31

Disiplene plukker korn på sabbaten

Hvorfor omtaler Jesus seg selv som «Herre over sabbaten»?

KAPITTEL 32

Hva er tillatt på sabbaten?

Saddukeerne og fariseerne, som vanligvis er dypt uenige, samler seg om en felles sak.

KAPITTEL 33

Jesus oppfyller Jesajas profeti

Hvorfor gir Jesus dem han helbreder, beskjed om ikke å fortelle andre hvem han er, eller hva han har gjort?

KAPITTEL 34

Jesus velger ut tolv apostler

Hva er forskjellen på en apostel og en disippel?

KAPITTEL 35

Den berømte Bergprekenen

Få en forklaring på hovedpunkter i Jesu tale.

KAPITTEL 36

En romersk offiser viser stor tro

Hva er det denne offiseren gjør som forundrer Jesus?

KAPITTEL 37

Jesus oppreiser en enkes sønn fra døden

Noen som så dette miraklet, forsto hva det egentlig innebar.

KAPITTEL 38

Johannes ønsker å høre fra Jesus

Hvorfor spør døperen Johannes om Jesus er Messias? Tviler Johannes?

KAPITTEL 39

En generasjon som ikke vil høre, blir fordømt

Jesus sier at på dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn Kapernaum, den byen han har brukt som base for virksomheten sin.

KAPITTEL 40

En leksjon i tilgivelse

Jesus sa til en kvinne som kan ha vært prostituert, at syndene hennes var tilgitt. Mente han dermed at det er greit å bryte Guds lov?

KAPITTEL 41

Mirakler – ved hjelp av hvem?

Jesu brødre tror at Jesus har blitt gal.

KAPITTEL 42

Jesus irettesetter fariseerne

Hva er «profeten Jonas tegn»?

KAPITTEL 43

Illustrasjoner om Riket

Jesus forteller åtte illustrasjoner for å forklare forskjellige sider ved himmelens rike.

KAPITTEL 44

Jesus stiller en storm

Da Jesus fikk vinden til å stilne og bølgene til å legge seg, lærte han mennesker noe viktig om hvordan livet vil bli når han er Konge over jorden.

KAPITTEL 45

Makt over demoner

Kan et menneske være besatt av mer enn én demon?

KAPITTEL 46

Helbredet ved å røre ved kappen til Jesus

Denne hjertevarmende hendelsen viser at Jesus er medfølende og har makt til å hjelpe.

KAPITTEL 47

En jente får livet tilbake!

Folk ler av Jesus da han sier om en jente som er død, at hun bare sover. Hva vet han som ikke de vet?

KAPITTEL 48

Flere mirakler, men avvist selv i Nasaret

Folk i Nasaret avviser Jesus, ikke på grunn av læren hans eller de miraklene han gjør, men av en annen grunn.

KAPITTEL 49

Forkynner i Galilea og lærer opp apostlene

Hva betyr egentlig uttalelsen «himmelens rike er kommet nær»?

KAPITTEL 50

Forberedt på å forkynne trass i forfølgelse

Hvis disiplene ikke skal være redde for å dø, hvorfor sier Jesus da at de skal flykte når de blir forfulgt?

KAPITTEL 51

Drap under en fødselsdagsfest

Herodes blir så betatt av Salomes dans at han lover å gi Salome hva som helst. Hvilket uhyggelig ønske kommer hun med?

KAPITTEL 52

Metter tusener med noen få brød og fisker

Jesu mirakel er så spesielt at det er med i alle de fire evangeliene

KAPITTEL 53

En hersker som har makt over naturkreftene

Hva lærer disiplene da Jesus går på vannet og får vinden til å stilne?

KAPITTEL 54

Jesus – «livets brød»

Hvorfor irettesetter Jesus folk selv om de har gjort seg store anstrengelser for å komme til ham?

KAPITTEL 55

Noe Jesus sier, sjokkerer mange

Jesus sier noe som er så sjokkerende at mange av disiplene slutter å følge ham.

KAPITTEL 56

Hva er det egentlig som gjør et menneske urent?

Er det det som kommer inn i munnen, eller det som går ut av den?

KAPITTEL 57

Jesus helbreder en jente og en døv mann

Hvorfor blir ikke den kvinnen Jesus snakker med, fornærmet da Jesus sammenligner folk fra hennes nasjon med hundevalper?

KAPITTEL 58

Gir tusener mat og advarer mot surdeig

Disiplene skjønner til slutt hva slags surdeig Jesus snakker om.

KAPITTEL 59

Hvem er Menneskesønnen?

Hva er nøklene til himmelens rike? Hvem bruker dem, og hvordan?

KAPITTEL 60

Forvandlingen – et syn av Kristi herlighet i Riket

Hva gikk Jesu forvandling ut på? Hva betydde den?

KAPITTEL 61

Jesus helbreder en demonbesatt gutt

Jesus sier at mangel på tro var årsaken til at en demonbesatt gutt ikke ble helbredet. Men hvem var det som manglet tro? Gutten, faren hans eller Jesu disipler?

KAPITTEL 62

En viktig leksjon i ydmykhet

Voksne menn lærer noe viktig av et lite barn.

KAPITTEL 63

Jesus gir mer viktig veiledning

Han beskriver tre skritt man kan ta for å håndtere alvorlige uoverensstemmelser mellom trosfeller.

KAPITTEL 64

Nødvendig å tilgi

Ved å bruke illustrasjonen om slaven som ikke ville ettergi gjeld, viser Jesus hvor viktig Gud mener det er at vi er villige til å tilgi andre.

KAPITTEL 65

Underviser på vei til Jerusalem

I tre korte samtaler gjør Jesus oppmerksom på holdninger som kan hindre en person i å følge ham.

KAPITTEL 66

I Jerusalem for å feire løvhyttehøytiden

Hva kan ha fått dem som hørte Jesus undervise, til å tro at han var demonbesatt?

KAPITTEL 67

«Aldri har noe menneske talt på denne måten»

Praktisk talt alle medlemmene av jødenes høyeste domstol motarbeider Jesus. Men ett av medlemmene våger å ta ham i .

KAPITTEL 68

«Verdens lys» – Guds Sønn

Jesus sa: «Sannheten skal frigjøre dere.» Frigjøre fra hva?

KAPITTEL 69

Deres far – Abraham eller Djevelen?

Jesus viser hvordan man kan finne ut hvem som er barn av Abraham, og forteller hvem hans egen Far egentlig er.

KAPITTEL 70

Jesus helbreder en mann som er født blind

Disiplene spør hvorfor mannen er blind. Har han eller foreldrene hans begått en alvorlig synd? Det vekker blandede reaksjoner hos folk da Jesus helbreder ham.

KAPITTEL 71

Fariseerne forhører mannen som har vært blind

Det logiske resonnementet til mannen som før var blind, gjør fariseerne rasende. De utelukker ham fra synagogen, slik foreldrene hans har fryktet.

KAPITTEL 72

Jesus sender 70 disipler ut for å forkynne

I Judea sender Jesus ut 70 disipler to og to for at de skal forkynne om Guds rike. Hvor skal de forkynne – i synagogene eller hjemme hos folk?

KAPITTEL 73

En samaritan viser sann nestekjærlighet

Hvordan bruker Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritan, eller den gode samaritan, for å lære folk noe viktig?

KAPITTEL 74

Veiledning om gjestfrihet og om bønn

Jesus er på besøk hjemme hos Marta og Maria. Hva lærer han dem om gjestfrihet? Og hvordan lærer han senere disiplene sine hva de kan be om?

KAPITTEL 75

Jesus forteller hva som er kilden til lykke

Jesus svarer dem som kritiserer ham. Han forteller dem om «Guds finger» og sier at Guds rike har kommet overraskende på dem. Han forteller også hvordan man kan oppnå ekte lykke.

KAPITTEL 76

Jesus spiser hos en fariseer

Jesus avslører det religiøse hykleriet til fariseerne og de skriftlærde. Hva slags tunge byrder presser de folk til å bære?

KAPITTEL 77

Veiledning om rikdom

Jesus forteller en illustrasjon om en rik mann som bygde større låver. Hvilken veiledning om farene ved å jage etter rikdom gjentar Jesus?

KAPITTEL 78

Hold deg klar, trofaste forvalter!

Jesus viser at han er interessert i sine disiplers åndelige ve og vel, og han forteller om en forvalter. Hvilken oppgave skal forvalteren ha? Hvorfor er rådet om å holde seg klar så viktig?

KAPITTEL 79

Hvorfor noen har ødeleggelse i vente

Jesus sier at de han prøver å hjelpe, risikerer å måtte dø hvis de ikke angrer. Vil de ta til seg det Jesus prøver å lære dem om deres forhold til Gud?

KAPITTEL 80

Den gode hyrde og saueinnhegningene

Forholdet mellom en hyrde, eller gjeter, og sauene hans illustrerer hva Jesus føler for disiplene sine. Vil de vise at de «kjenner stemmen hans», ved å ta imot hans lære og la seg lede av ham?

KAPITTEL 81

Jesus er ett med sin Far, men er ikke Gud

Noen av dem som kritiserer Jesus, påstår at han gjør seg selv lik Gud. Jesus tilbakeviser de falske anklagene på en mesterlig måte. Hvordan?

KAPITTEL 82

Jesu tjeneste i Perea

Jesus forklarer hva man må gjøre for å bli frelst. Veiledningen hans var viktig den gangen han ga den. Hvordan er det i dag?

KAPITTEL 83

Invitasjoner til et festmåltid

Mens Jesus spiser hos en fariseer, forteller han en illustrasjon om et stort festmåltid. Han sier noe som er viktig for alle som hører til Guds folk. Hva er det?

KAPITTEL 84

Å være en disippel er et stort ansvar

Å bli en disippel av Jesus medfører et stort ansvar. Jesus lar det ikke være noen tvil om hva det innebærer. Noen som gir seg ut for å være hans disipler, blir kanskje overrasket over det han sier.

KAPITTEL 85

Glede over en synder som angrer

De skriftlærde og fariseerne kritiserer Jesus fordi han er sammen med vanlige folk. Som svar bruker Jesus illustrasjoner for å vise hvordan Gud ser på syndere.

KAPITTEL 86

Sønnen som var kommet bort, vender tilbake

Hva kan vi lære av Jesu illustrasjon om den bortkomne sønnen?

KAPITTEL 87

Tenk framover – bruk praktisk visdom

Jesus bruker en illustrasjon om en beregnende og korrupt husbestyrer for å lære disiplene en overraskende sannhet.

KAPITTEL 88

Forandring for den rike mannen og for Lasarus

Nøkkelen til å forstå Jesu lignelse er å bli klar over hvem de to hovedpersonene representerer.

KAPITTEL 89

Underviser i Perea på vei til Judea

Jesus framhever en egenskap som kan hjelpe oss til å tilgi andre selv om de synder mot oss mange ganger.

KAPITTEL 90

«Oppstandelsen og livet»

Hva mente Jesus da han sa at de som viser tro på ham, ‘aldri skal dø’?

KAPITTEL 91

Lasarus blir oppreist fra døden

To viktige sider ved denne hendelsen gjør det umulig selv for Jesu motstandere å benekte at dette miraklet har skjedd.

KAPITTEL 92

Ti spedalske helbredet – én viser takknemlighet

Én av dem som har blitt helbredet, viser takknemlighet ikke bare mot Jesus, men også mot en annen.

KAPITTEL 93

Menneskesønnen skal bli åpenbart

På hvilken måte vil Kristi nærvær være som et lyn?

KAPITTEL 94

To ting som er svært viktige – bønn og ydmykhet

I sin illustrasjon om en urettferdig dommer og en enke understreker Jesus hvor viktig en bestemt egenskap er.

KAPITTEL 95

Om skilsmisse og om kjærlighet til barn

Jesus har et helt annet syn på små barn enn disiplene hans har. Hvordan viser han det?

KAPITTEL 96

Jesus svarer en rik ung leder

Hva er det som får Jesus til å si at det er lettere for en kamel å komme gjennom øyet på en synål enn for en rik å komme inn i Guds rike?

KAPITTEL 97

Illustrasjonen om arbeiderne i vingården

Hvordan blir de første de siste, og de siste de første?

KAPITTEL 98

Apostlene prøver å få viktige stillinger

Jakob og Johannes ber Jesus om å få viktige stillinger i Riket, men de er ikke alene om å ønske seg det.

KAPITTEL 99

Jesus helbreder to blinde og hjelper Sakkeus

Hvordan kan det som ser ut som selvmotsigelser i de bibelske beretningene om at Jesus helbredet en blind mann nær Jeriko, stemme overens?

KAPITTEL 100

Illustrasjonen om de ti minene

Hva mente Jesus da han sa: «Den som har, skal få mer. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har»?

KAPITTEL 101

Et måltid hos Simon i Betania

Maria, som er søster til Lasarus, gjør noe som vekker irritasjon hos noen, men Jesus tar henne i forsvar.

KAPITTEL 102

Kongen rir inn i Jerusalem på en eselfole

Han oppfyller en 500 år gammel profeti.

KAPITTEL 103

Templet blir renset igjen

Det ser ut til at handelsfolkene i Jerusalem driver sin virksomhet på lovlig vis, så hvorfor sier Jesus at de har gjort templet til «en røverhule»?

KAPITTEL 104

Jødene hører Guds røst – vil de vise tro?

Er det forskjell på å tro på Jesus og å handle i samsvar med den troen?

KAPITTEL 105

Et fikentre blir brukt for å gi en leksjon i tro

Jesus lærer disiplene om troens makt og forklarer hvorfor Gud forkaster nasjonen Israel.

KAPITTEL 106

To illustrasjoner om vingårder

Finn ut hva lignelsene om vingårdene betyr. Den ene handler om en mann som ba de to sønnene sine arbeide i vingården, og den andre handler om en mann som leide ut vingården sin til onde vindyrkere.

KAPITTEL 107

En konge inviterer til bryllupsfest

Jesu lignelse er faktisk en profeti.

KAPITTEL 108

Jesus lar seg ikke lure

Han stopper munnen på først fariseerne, så saddukeerne og til slutt en samlet flokk av motstandere.

KAPITTEL 109

Fordømmer religiøse motstandere

Hvorfor viser ikke Jesus toleranse for religiøse forskjeller?

KAPITTEL 110

Jesu siste dag i templet

Han lærer disiplene noe viktig ved å vise til en fattig enke som er et godt eksempel.

KAPITTEL 111

Apostlene spør om et tegn

Jesu profeti fikk en første oppfyllelse i det første århundre. Kan det være at den også får en senere og større oppfyllelse?

KAPITTEL 112

En illustrasjon om å være forberedt

Mente Jesus at halvparten av disiplene hans er ukloke og halvparten kloke?

KAPITTEL 113

En illustrasjon om å være arbeidsom

Lignelsen om talentene forklarer hva Jesus mente da han sa at «den som har, skal få mer».

KAPITTEL 114

Kongen Kristus skal dømme sauene og geitene

Ved hjelp av en tankevekkende lignelse forklarer Jesus hva som er grunnlaget for den evige dommen.

KAPITTEL 115

Jesu siste påske nærmer seg

Hvorfor er det verdt å merke seg at de religiøse lederne blir enige om å betale Judas nøyaktig 30 sølvmynter for å forråde Jesus?

KAPITTEL 116

En leksjon i ydmykhet under Jesu siste påske

Jesus overrasker apostlene ved å utføre det som er en slaves oppgave.

KAPITTEL 117

Herrens kveldsmåltid

Jesus innstifter en minnehøytid som hans disipler skal holde hvert år den 14. nisan.

KAPITTEL 118

En diskusjon om hvem som er størst

Apostlene har allerede glemt det Jesus har lært dem tidligere på kvelden.

KAPITTEL 119

Jesus – veien, sannheten og livet

Jesus forteller en viktig sannhet om hvordan man kan nærme seg Gud.

KAPITTEL 120

Jesu venner – grener som bærer frukt

På hvilken måte er det Jesu disipler «bærer frukt»?

KAPITTEL 121

«Vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden»

Hvordan kan Jesus ha seiret over verden når verden henrettet ham?

KAPITTEL 122

Jesu bønn etter Herrens kveldsmåltid

Jesus gjør det klart at han har utrettet noe som er mye viktigere enn det å frelse mennesker.

KAPITTEL 123

Jesus ber da han er tynget av sorg

Hvorfor ber Jesus: «Ta dette begeret fra meg»? Er han i ferd med å trekke seg fra rollen som Gjenløser?

KAPITTEL 124

Kristus blir forrådt og arrestert

Judas klarer å finne Jesus selv om det er midt på natten.

KAPITTEL 125

Først til Annas, så til Kaifas

Rettssaken mot Jesus er en ren parodi.

KAPITTEL 126

Peter nekter for at han kjenner Jesus

Hvordan kunne Peter, som var sterk i troen og ivrig i tjenesten for Gud, svikte Jesus så fort?

KAPITTEL 127

Forhøres av Sanhedrinet og føres til Pilatus

De jødiske religiøse lederne avslører sine sanne intensjoner.

KAPITTEL 128

Funnet uskyldig av både Pilatus og Herodes

Hvorfor sender Pilatus Jesus til Herodes? Har ikke Pilatus myndighet til å avsi dom over Jesus?

KAPITTEL 129

Pilatus sier: «Se dette mennesket!»

Selv Pilatus blir imponert over de enestående egenskapene Jesus viser.

KAPITTEL 130

Utlevert og ført bort for å bli henrettet

Hvorfor sier Jesus til de sørgende kvinnene at de heller bør gråte over seg selv og barna sine enn over ham?

KAPITTEL 131

En uskyldig konge lider på pælen

Jesus gir en av forbryterne som blir henrettet samtidig med ham, et løfte som vil få vidtrekkende betydning.

KAPITTEL 132

«Denne mannen var virkelig Guds Sønn»

Det mirakuløse mørket midt på dagen, jordskjelvet og det at forhenget i templet revner – alt dette peker mot en og samme konklusjon.

KAPITTEL 133

Jesus blir gravlagt

Hvorfor haster det å få Jesus gravlagt før solnedgang?

KAPITTEL 134

En tom grav – Jesus lever!

Etter at Jesus har blitt oppreist fra døden, viser han seg for en kvinnelig disippel før han viser seg for apostlene.

KAPITTEL 135

Den oppstandne Jesus viser seg for mange

Hva gjør Jesus for å bevise for disiplene sine at han har blitt oppreist fra døden?

KAPITTEL 136

Ved Galilea-sjøen

Peter blir tre ganger minnet på hvordan han kan vise at han elsker Jesus.

KAPITTEL 137

Flere hundre ser Jesus før pinsedagen

I tiden mellom sin oppstandelse og sin himmelfart understreker Jesus gjentatte ganger hva disiplene skal få, og hvordan de skal bruke denne gaven.

KAPITTEL 138

Ved Guds høyre hånd

Hva gjorde Jesus mens han ventet på at tiden var inne til at han skulle gå til handling mot fiendene sine?

KAPITTEL 139

Gjør jorden til et paradis og fullfører oppdraget

Jesus har fortsatt mye å gjøre før han overgir Riket til sin Gud og Far.

Etterlign Jesus ved å være . . .

Les om åtte egenskaper som Jesus viste hele livet.

Skriftstedsregister

Bruk dette registret til å finne det stedet i boken der hvert vers i evangeliene blir drøftet.

Oversikt over illustrasjoner (lignelser)

Her kan du se i hvilket kapittel i denne boken hver av Jesu illustrasjoner blir drøftet.

Noen profetier om Messias

Sammenlign hendelser i Jesu liv med bibelske profetier om Messias. Se kapitler i denne boken som handler om hvordan profetiene ble oppfylt på Jesus.

Områdene der Jesus bodde og underviste

Dette kartet viser hvor Jesus utførte sin tjeneste.