Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hvem gjør Jehovas vilje i dag?

 LEKSJON 19

Hvem er den tro og kloke slave?

Hvem er den tro og kloke slave?

Vi har alle nytte av den åndelige føden vi får

Kort tid før sin død hadde Jesus en privat samtale med fire av disiplene sine – Peter, Jakob, Johannes og Andreas. Da Jesus forutsa hva som skulle være tegnet på hans nærvær i de siste dager, reiste han et viktig spørsmål: «Hvem er egentlig den tro og kloke slave, som hans herre har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid?» (Matteus 24:3, 45; Markus 13:3, 4) Jesus forsikret disiplene om at han som deres «herre» ville utnevne noen som skulle sørge for at hans etterfølgere i endens tid fikk en jevn forsyning av åndelig mat. Hvem skulle utgjøre denne slaven?

En liten gruppe av Jesu salvede etterfølgere. ’Slaven’ er identisk med Jehovas vitners styrende råd. Den deler ut åndelig mat i rette tid til andre som tjener Jehova. Vi er avhengige av at denne trofaste slaven fortsetter å gi oss vår «tilmålte mat i rette tid». – Lukas 12:42.

Den fører tilsyn med Guds husstand. (1. Timoteus 3:15) Jesus har gitt slaven stort ansvar. Den skal føre tilsyn med det arbeidet som den jordiske delen av Jehovas organisasjon utfører – å forvalte dens materielle ressurser, å lede forkynnelsesarbeidet og å gi oss undervisning gjennom menighetene. For å sørge for at vi får det vi trenger, når vi trenger det, deler «den tro og kloke slave» derfor ut åndelig mat ved hjelp av de publikasjonene vi bruker i tjenesten, og også gjennom det programmet for undervisning som vi har på møtene og stevnene våre.

Slaven er tro mot Bibelens sannheter og mot oppdraget om å forkynne det gode budskap, og den er klok når det gjelder hvordan den tar hånd om Kristi interesser på jorden. (Apostlenes gjerninger 10:42) Jehova velsigner slavens arbeid – han gir sitt folk vekst og rikelig med åndelig føde. – Jesaja 60:22; 65:13.

  • Hvem har Jesus satt til å gi sine disipler åndelig mat?

  • Hvordan kan det sies at slaven er tro og klok?