Bolivia

Nigeria, før og etter

Tahiti

Som navnet Rikets sal antyder, handler den bibelske undervisningen som blir gitt der, først og fremst om Guds rike, temaet for Jesu forkynnelse. – Lukas 8:1.

De er lokale sentre for den sanne tilbedelse. Fra Rikets sal organiseres forkynnelsen av det gode budskap om Riket i nærområdet. (Matteus 24:14) Rikets salene varierer i størrelse og design, men alle er enkle bygninger, og mange blir brukt av mer enn én menighet. I de senere årene har vi bygd titusener av nye Rikets saler (gjennomsnittlig fem hver dag) for å holde tritt med økningen i antall forkynnere og menigheter. Hvordan er dette mulig? – Matteus 19:26.

De bygges ved hjelp av bidrag som gis til et felles fond. Disse bidragene blir sendt til avdelingskontoret, slik at pengene kan stilles til rådighet for menigheter som har behov for å bygge eller renovere en Rikets sal.

De bygges av ulønnede frivillige med vidt forskjellig bakgrunn. I mange land er det opprettet spesielle grupper som arbeider på heltid med å bygge Rikets saler. Grupper av heltidstjenere i byggeprogrammet for Rikets saler og andre som stiller seg til disposisjon, drar fra menighet til menighet i et land, også til avsidesliggende områder, for å hjelpe de lokale menighetene med å bygge Rikets saler. I andre land er kvalifiserte Jehovas vitner blitt utnevnt til å føre tilsyn med byggingen og renoveringen av Rikets saler i en bestemt region. På hver byggeplass er det mange fagarbeidere fra regionen som utfører dugnadsarbeid, men det er medlemmer av den lokale menigheten som utgjør størsteparten av den frivillige arbeidsstyrken. Alt dette er mulig på grunn av Jehovas ånd og hans folks helhjertete innsats. – Salme 127:1; Kolosserne 3:23.

  • Hvorfor kaller vi møtelokalene våre Rikets sal?

  • Hvordan er det mulig for oss å bygge Rikets saler over hele verden?