Myanmar

Post på møtet

Frammøte til felttjeneste

Vedlikehold av Rikets sal

Bibelen omtaler to grupper kristne menn som har ansvarsoppgaver i menigheten – «tilsynsmenn og menighetstjenere». (Filipperne 1:1) Vanligvis er det flere eldste og menighetstjenere i hver menighet. Hva slags arbeid utfører menighetstjenerne?

De hjelper eldsterådet. Menighetstjenerne er åndeligsinnete, pålitelige og samvittighetsfulle menn – noen er yngre, andre er eldre. De tar hånd om viktige, men ofte rutinemessige og praktiske oppgaver i menigheten. Det kan også være ting som har med organisering å gjøre. Dette bidrar til at de eldste kan konsentrere seg om undervisningen og hyrdearbeidet.

De utfører praktiske oppgaver. Noen menighetstjenere får i oppdrag å være ordensvakter på møtene og hilser på alle som kommer. Andre tar kanskje hånd om lydanlegget, distribusjon av litteratur, menighetens regnskap eller tildeling av distrikter til medlemmer av menigheten. De hjelper også til med å holde Rikets sal i god stand. De eldste kan be dem om å hjelpe noen av de eldre i menigheten. Uansett hvilke oppgaver menighetstjenerne får, utfører de dem med en villig innstilling, noe som gjør at de fortjener vår respekt. – 1. Timoteus 3:13.

De er gode eksempler. De som blir utnevnt til å være menighetstjenere, har fine kristne egenskaper. Når de har poster på møtene, styrker de vår tro. Det at de er gode eksempler i forkynnelsesarbeidet, virker motiverende på oss. Fordi de samarbeider godt med eldsterådet, bidrar de til glede og enhet i menigheten. (Efeserne 4:16) Etter hvert blir de kanskje også kvalifisert til å tjene som eldste.

  • Hva slags menn tjener som menighetstjenere?

  • Hvordan bidrar menighetstjenerne til at menigheten fungerer godt?