Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 LEKSJON 23

Hvordan blir litteraturen vår skrevet og oversatt?

Hvordan blir litteraturen vår skrevet og oversatt?

Redaksjonsavdelingen, USA

Sør-Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Fordi vi ønsker å gjøre vårt beste for å forkynne ‘det gode budskap’ for «hver nasjon og hver stamme og hver språkgruppe og hvert folk», produserer vi litteratur på over 900 språk. (Åpenbaringen 14:6) Hvordan gjennomfører vi denne utfordrende oppgaven? Det gjør vi ved hjelp av en internasjonal stab av skribenter og oversettere som alle er Jehovas vitner.

Teksten blir først utarbeidet på engelsk. Det styrende råd fører tilsyn med arbeidet i redaksjonsavdelingen ved vårt hovedkontor. Denne avdelingen koordinerer skriveoppdragene til de skribentene som tjener ved hovedkontoret og ved enkelte avdelingskontorer. Det at skribentene er fra alle deler av verden, gjør at vi kan ta opp emner som er aktuelle for folk fra forskjellige kulturer. Publikasjonene våre har derfor internasjonal appell.

Teksten blir sendt til oversetterne. Når teksten er ferdig redigert og godkjent, blir den sendt elektronisk til oversetterteam rundt om i verden, som oversetter, kontrollerer og korrekturleser den. De går inn for å formidle den fullstendige meningen av den engelske teksten, slik at oversettelsen til målspråket blir ‘nøyaktig og sann’. – Forkynneren 12:10.

Datautstyr gjør at prosessen går raskere. En datamaskin kan ikke erstatte menneskelige skribenter og oversettere. Men arbeidet kan gå raskere fordi ordbøker, språkverktøy og researchmateriale er tilgjengelig elektronisk. Jehovas vitner har utviklet et flerspråklig elektronisk publiseringssystem (MEPS) som kan behandle tekst på flere hundre språk, kombinere teksten med illustrasjonsmateriale og gjøre den klar til trykking.

Hvorfor bruker vi så store ressurser på dette arbeidet, også når det gjelder språk som snakkes av bare noen få tusen? Fordi Jehova vil at «alle slags mennesker skal bli frelst og få nøyaktig kunnskap om sannheten». – 1. Timoteus 2:3, 4.

  • Hvordan blir publikasjonene våre utarbeidet?

  • Hvorfor oversetter vi litteraturen vår til så mange språk?